ROZPIS ZÁPASOV V TÝŽDNI 21.9. - 27.9.2020

26.9.2020 sobota

09.00 hod. Slovan BA - HOBA BA, žiaci 8

11.15 hod. Slovan BA - HOBA BA, žiaci 7

08.30 hod. HOBA BA - Slovan BA, žiaci 6

10.45 hod. HOBA BA - Slovan BA, žiaci 5

13.15 hod. HOBA BA - Hamuliakovo, dorast

16.00 hod. HOBA BA - Nové Zámky, juniori


27.9.2020 nedeľa

12.00 hod. Levice - HOBA BA, dorast, zraz na zim.št. o 08.15 hod.

12.15 hod. HOBA BA - Ružinov BA, juniori

14.45 hod. HOBA BA - Trnava, kadeti

ZAČIATOK MLÁDEŽNÍCKYCH SÚŤAŽÍ

Celosvetová pandémia Covid-19 výrazne ovplyvnila aj šport. Viacero súťaží pred vstupom do najdôležitejších fáz bolo ukončených. Nepoznali sme víťazov, ani porazených. Po netypickej letnej príprave sa blížime s veľkým otáznikom, ako to bude celé s hokejovými súťažami najbližšiu sezónu vyzerať. Vzhľadom k tomu, že medzinárodná hokejová federácia IIHF k vzniknutej situácii posunula termíny plánovaných akcií, prispôsobili jednotlivé hokejové zväzy začiatky súťaží. Počas tohto víkendu začínajú súťažný ročník 2020/2021 aj všetky naše mládežnícke družstvá. Z niektorých našich tímov nám odišli hráči do iných klubov, či už doma, ale aj v zahraničí. Odchody nahradili príchody. Veríme, že medzi hráčmi, ktorí k nám prišli, sa taktiež vykryštalizujú posily, ktoré nám pomôžu k dosiahnutiu dobrých výsledkov. Vítame vás všetkých v našom drese! Za vedenie nášho klubu, za všetkých trénerov a určite aj všetkých našich hráčov  môžeme spoločne povedať, že sa na nový ligový ročník spoločne tešíme a za úspech a dobré meno nášho klubu spravíme všetci spoločne maximum. Ďakujeme našim partnerom, sponzorom a všetkým, ktorí nás podporujú a aj vďaka ním stojíme spoločne na prahu novej sezóny. HOBA DO TOHO!

PREVENTÍVNA ÚPRAVA TRÉNINGOV

Z dôvodu aktuálne zhoršujúcej sa situácie ohľadom pandémie Covid-19 a po dohode trénerov nášho hokejového klubu prichádzame s upravenou všeobecnou prípravou kategórií kadetov, dorastu a juniorov. Spoločné delené tréningy pre obrancov, útočníkov, doplnkové tréningy HČJ a tréningy spoločného tréningy herného systému sú od pondelka dočasne prerušené. Cieľom je zabránenie stretávania sa a hlavne kontaktu viacerých kategórií. Jediný spoločný tréning HČJ bude vo štvrtok pre kategórie dorastu a juniorov, ktoré budú na tréningovej jednotke trénovať oddelene - samostatne. Dočasne je zrušený aj samostatný tréning brankárov 8, kadetov, dorastu a juniorov. Príprava brankárov bude zabezpečená prostredníctvom trénera brankárov v tréningových jednotkách jednotlivých kategórií. Tréningy sú upravené tak, aby každá kategória mala plánovaný počet špeciálnych tréningov - tréningov na ľadovej ploche. Sledujte si prosím vždy aktuálny rozpis tréningov. Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

DORAST ZAČÍNA V UTOROK S PRÍPRAVOU

Po opätovnom nútenom prerušení spoločnej prípravy kategória dorastu začína so spoločnou prípravou v utorok. Kompletný rozpis tréningov nájdete v sekcii dorastu. Prosíme, aby sa tréningov zúčastnili len hráči, ktorí nemajú príznaky a prejavy žiadneho ochorenia.

NOVÉ OPATRENIA NA ZABEZPEČENIE OCHRANY ZDRAVIA NA ZŠ

Od 18.9.2020 platia na našom domovskom zimnom štadióne až do odvolania nasledovné opatrenia:

- vstup na zimný štadión je možný len cez vchod od parkoviska

- vstup na ZŠ budú mať len športovci, tréneri a funkcionári klubu

- vstup iným osobám na ZŠ je prísne zakázaný

- výnimku majú rodičia predprípravky, prípravky, ktorých deti potrebujú nevyhnutnú asistenciu pri obliekaní, obúvaní a zaväzovaní korčúľ a to na čo najkratší čas, po asistencii budú musieť opustiť priestor ZŠ a prísť opäť pri konci tréningu, ak to deti potrebujú

- pobyt všetkých športovcov a trénerov v priestoroch ZŠ môže byť len na výkon športovej, alebo pracovnej činnosti a v najnutnejšom čase pred a po nej

- akékoľvek rozhovory s tretími osobami vrátane rodičov môžu byť vykonávané mimo priestorov ZŠ

- všetci maloletí športovci po kategóriu kadetov - vrátane, sú povinní vstupovať do priestorov ZŠ výlučne hromadne, najskôr 45 min. pred začiatkom športovej činnosti tak, že sa zhromaždia pred vchodom na ZŠ so založenými ochrannými rúškami a následne pod vedením trénera vstúpia na ZŠ, pričom sú povinní vykonať dezinfekciu svojich rúk

- počas pobytu na ZŠ vo všetkých priestoroch /okrem ľadu a sprchy atď./ sú všetci povinní nosiť ochranné rúško

- po skončení športovej činnosti a hygieny sú všetci povinní bez meškania ZŠ opustiť


Nakoľko neboli zo strany niektorých osôb s príslušnosťou k nášmu klubu dodržané nariadenia prevádzkovateľa ZŠ, boli sme upozornení, že v prípade opakovania porušení daných opatrení môže prísť k iniciovaniu sankcionovania nášho klubu. Preto Vás veľmi pekne prosíme, dodržujme všetci spolu zodpovedne nové opatrenia. Ďakujeme veľmi pekne za spoluprácu a pochopenie.

PRERUŠENIE TRÉNINGOVÉHO PROCESU DORASTU

V súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 v družstve MHKM Skalica - dorast a účasti nášho družstva na ich turnaji, je tréningový proces družstva HOBA Bratislava - dorast preventívne prerušený minimálne do konca týždňa. Čakáme na ďalšie rozhodnutie SZĽH a najmä RÚVZ. Následne Vás budeme informovať. Nebolo nám uložené karanténne opatrenie, robíme to preventívne, aby sme zamedzili možnému šíreniu vírusu.

KONTROLA MESAČNÝCH PRÍSPEVKOV

Nakoľko evidujeme do dnešného dňa neuhradené príspevky za niektorých hráčov, posúvame termín ich doplatenia do 20.9.2020.


Prosíme Vás, ak nemáte prehľad o svojich uhradených príspevkoch na športovú činnosť, skontrolujte si svoje platby priamo v kancelárii hokejového klubu alebo mailom na adrese hokej.dubravka@gmail.com. Príspevky na športovú činnosť zostali do decembra 2020 pre všetky vekové kategórie v takej výške, ako minulú hokejovú sezónu. Spôsob a výšku platieb nájdete v tomto článku:

https://www.hoba.sk/mesacne-prispevky-na-sportovu-cinnost-august-december-2020-656

Žiadame všetkých, ktorí nemajú riadne uhradené príspevky na športovú činnosť, aby si ich uhradili do 15. septembra 2020. V prípade, ak nebude mať hráč, resp. nebudú za hráča uhradené príspevky do tohto termínu a nie je s klubom dohodnutý inak, nebude mu umožnené trénovať a zúčastňovať sa programu v našom hokejovom klube.

Ďakujem všetkým za pochopenie a spoluprácu.

Ďakujeme všetkým, ktorí si príspevky uhrádzajú riadne v predložených termínoch, aj vďaka Vám náš klub môže ako partner dôveryhodne a dlhodobo spolupracovať bez dlhov so všetkými, ktorí zabezpečujú činnosť nášho klubu.


OBMEDZENÝ VSTUP NA ZIMNÝ ŠTADIÓN

Pred chvíľou premiér oznámil, že ruší likvidačné opatrenia pre šport, ktoré nielen navrhla pandemická komisia, ale aj realizovali RÚVZ Bratislava po dohode s mestom.

Športová príprava môže pokračovať v normálnom režime, ale rúško v interiéri + dezinfekcia rúk zostáva.

Začiatok súťaží ešte nepotvrdil SZĽH, ale po zásahu premiéra sa pripravujeme na pôvodný termín začiatku súťaží  26.9.2020.

Tieto informácie sa ešte aktualizujú, po ich úplnom zverejnení Vás budeme informovať.

Z dôvodu opatrenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva GTSÚ/14397/2020 je vchod na zimný štadión uzamknutý. Vstup hráčov je možný len v sprievode trénera. 


Žiadame všetkých hráčov, aby na svojich trénerov počkali pred zimným štadiónom podľa rozpisu tréningov, ktorý je uvedený aj na našej stránke. 


Pred vstupom na zimný štadión používajte prosím ochranné rúško a dezinfikujte si ruky.


Žiadame opätovne všetkých hráčov, ktorí sú v predpísanej karanténe (uzavreté školy a pod.), aby sa programu svojich kategórií zúčastňovali až po jej ukončení. Prosíme taktiež rodičov, aby na to dohliadli.


Vývoj obmedzení stále sledujeme, budeme stále prinášať aktuálne informácie. V tomto čase nám ide o to, aby sme spoločne dokázali zabezpečiť požadovanú špeciálnu prípravu pre všetky naše kategórie. 


Ďakujeme Vám veľmi pekne za pochopenie a spoluprácu.

SPRÍSNENÉ OPATRENIA

Nakoľko Bratislavský kraj sprísnil od pondelka 14.9.2020 opatrenia v súvislosti s pandémiou, obrátili sme sa s prosbou na regionálneho manažéra SZĽH, či by priamo SZĽH kontaktoval Regionálny úrad verejného zdravotníctva a či by presne vedeli určiť usmerňujúce podmienky pre šport - hokejové kluby, a to:

- či sa hokejový tréning mládeže berie ako hromadné športové podujatie

- či to platí pre neuzavreté alebo uzavreté kolektívy


Tieto otázky sme aj my za náš klub poslali na RÚVZ.


Budeme taktiež komunikovať aj s riaditeľom STARZ, aby sme vedeli a zabezpečili plnenie konkrétnych nariadení.


Hneď ako budeme mať požadované informácie, zverejníme ich na našu klubovú stránku. 


Zajtrajšie tréningy budú zatiaľ prebiehať podľa aktuálnych plánov. 


Tréningov sa môžu zúčastňovať len zdraví hráči bez nejakých príznakov ochorenia. Nemôžu byť taktiež v predpísanej karanténe.

 

Sledujte prosím našu stránku.  


Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu. 


https://www.aktuality.sk/clanok/821652/bratislavsky-kraj-sprisni-opatrenia-v-suvislosti-s-covid-19-od-pondelka/

V JEDNOM TÍME S MARIÁNOM GÁBORÍKOM

Nie každému sa podarí zahrať si s úspešným slovenským hokejistom Mariánom Gáboríkom. Dokonca v jednom tíme! My sme to šťastie mali. Aj keď sme priestor hokejovej arény vymenili za televízne štúdio, určite to bolo pre nás všetkých veľkým zážitkom. Či sme boli spolu úspešní? Sledujte v sobotu o 20.30 Jednotku a dozviete sa viac.