BRÚSENIE KORČÚĽ OKTÓBER 2019

03.10.2019    07.00 - 19.00 hod.

07.10.2019    07.00 - 19.00 hod. 

11.10.2019    07.00 - 19.00 hod. 

15.10.2019    07.00 - 19.00 hod. 

18.10.2019    07.00 - 19.00 hod. 

22.10.2019    07.00 - 19.00 hod. 

26.10.2019    07.00 - 19.00 hod. 

30.10.2019    07.00 - 19.00 hod. 


Prevádzka zim. št. si vyhradzuje právo na zmenu termínov.

HOBÁCI V SPRIEVODE


Už sa v našej mestskej časti stalo pravidlom, že počas hodov sa v sprievode odprezentujú rôzne kluby, ktorých hlavná aktivita je sústredená práve v Dúbravke. Aj napriek upršanému počasiu prišli do sprievodu počas tohtoročných hodov naši najmenší HOBAci, ktorým veľmi pekne ďakujeme.


ĎAKUJEME ZA VÝSTROJE

BSK v spolupráci so SZĽH opäť podporil hokejové kluby odovzdaním dvoch brankárskych výstrojí pre mladých brankárov. Poďakovanie patrí aj Jánovi Lašákovi, ktorý má taktiež zásluhu na tom, že výstroje do hokejových klubov putujú už druhý krát. V našom klube má rozdelenie výstrojí, tak, ako po prvý krát, na zodpovednosti tréner brankárov Michal Zemančík.

Ešte raz ďakujeme a nech sa našim brankárom v ich hokejovom raste v novej výstroji lepšie chytá a nech sa im darí.

https://www.hockeyslovakia.sk/sk/article/szlh-a-bratislavsky-kraj-rozdali-klubom-dvanast-kusov-brankarskej-vystroje

  

KONTROLA PLATIEB PRÍSPEVKOV NA ŠPORTOVÚ ČINNOSŤ

Dovoľujeme si Vás požiadať o kontrolu platieb príspevkov na športovú činnosť. V prípade, ak si chcete platby skontrolovať, napíšte prosím na klubový mail hokej.dubravka@gmail.com a obratom Vám poskytneme požadované informácie. V súčasnosti evidujeme u niektorých hráčov neuhradené príspevky za dlhšie časové obdobie, žiadame o doplatenie týchto príspevkov a následne platenie platieb najneskôr do 5. dňa príslušného mesiaca. Ďakujeme touto cestou všetkým, ktorí majú príspevky na športovú činnosť uhradené pravidelne a včas. Aj vďaka Vám dokážeme všetky záväzky klubu platiť včas a neevidujeme v klube žiadne neuhradené záväzky. 

BRÚSENIE KORČÚĽ

Tak, ako po predošlé hokejové sezóny, budeme Vám vždy, ihneď ako nám to poskytne prevádzka zim.štadióna, prinášať hodiny brúsenia na našom zimnom štadióne.


12.9.2019   07.00 - 19.00 hod.

15.9.2019   07.00 - 19.00 hod.

19.9.2019   07.00 - 19.00 hod.

21.9.2019   07.00 - 19.00 hod.

25.9.2019   07.00 - 19.00 hod.

29.9.2019   07.00 - 19.00 hod.

INDIVIDUÁLNE TRÉNINGY ŠPECIÁLNEJ PRÍPRAVY

Dovoľujeme si Vás opätovne požiadať o podporu individuálnych tréningov na ľadovej ploche. V prípade Vašej podpory, kontaktujte prosím manažéra klubu Dávida Hrdličku na t.č. 09011 158 555, alebo na klubový mail hokej.dubravka@gmail.com.

Za Vašu prípadnú podporu Vám vopred ďakujeme.

https://www.hoba.sk/h%C4%BDadame-podporu-na-individualne-treningy-5156

LEKÁRSKE PREHLIADKY DO PIATKU 13.9.2019

Hokejový klub vyzval dňa 2.5.2019, na začiatku sezóny 2019/2020, všetkých našich hráčov resp. ich zákonných zástupcov, aby mali na túto hokejovú sezónu všetci hráči /-čky platné lekárske prehliadky. V kategóriách, kde to bolo treba, zabezpečil klub konkrétne termíny na odd. Telovýchovného lekárstva. Prostredníctvom klubovej stránky sme 1.7.2019 opätovne upozorňovali všetkých, ktorí si lekársku prehliadku "nestihli" v riadnom termíne zabezpečiť, aby tak urobili najneskôr do 1.9.2019. Okrem toho, že to je aj v záujme klubu, je to nariadenie SZĽH a taktiež naša povinnosť evidovať platné lekárske prehliadky na základe nariadenia zo Zákona o športe. Prosíme všetkých, ktorí neboli schopní na klub priniesť potvrdenie o absolvovaní prehliadky za 4,5 mesiaca, aby tak urobili najneskôr do tohto piatku 13.9.2019, nakoľko začínajú žiacke súťaže. V opačnom prípade bude od tohto termínu pozastavená činnosť v našom klube všetkým hráčom /-čkam, ktorých potvrdenia o lekárskych prehliadkach v klube neevidujeme. Ďakujeme všetkým, ktorí si všetko včas zabezpečili a umožnili nám v klube pracovať na iných veciach, ako sú len lekárske prehliadky. 


NOVÚ SEZÓNU ODŠTARTUJÚ JUNIORIUž počas tohto víkendu začínajú zápasy juniorov, ktorí v našom klube odštartujú boje o majstrovské body v hokejovej sezóne 2019/2020. Družstvo juniorov prešlo v lete výraznou "rekonštrukciou" spôsobenou odchodom hráčov do vyššej vekovej kategórie, prípadne odchodom našich hráčov do susedného Ružinova. Naopak si to do nášho klubu zamierili niektorí Ružinováci. Počas novej sezóny našej striedačke velia skúsený tréner Ivan Černý a jeho asistent, ináč bývalý hráč nášho klubu, neskôr aj slovenskej seniorskej extraligy Michal Guoth, ktorý úspešne ukončil štúdium na FTVŠ. Účasť hráčov v prípravnom období nebola presne podľa predstáv našich trénerov, družstvo sa formovalo ešte v tomto týždni, ale aj tak veríme, že chlapci spolu vytvoria dobrý tím, ktorému sa bude dariť počas celej sezóny. Všetkých nových hráčov v našom drese u nás srdečne vítame a celému tímu prajeme športovú pohodu a veľa úspechov. Ak sa rozhodnete pozrieť si úvodné stretnutia l. slovenskej ligy juniorov a povzbudiť našich chlapcov, v sobotu o 17.00 hod. hostíme družstvo Michaloviec a o deň neskôr o 10.30 hod. si zmeriame sily s hráčmi z Liptovského Mikuláša.