ROZPIS TRÉNINGOV NA ĽADOVEJ PLOCHE - SEZÓNA 2023/2024ROZPIS TRÉNINGOV - ZIMNÝ ŠTADIÓN LAMAČ

UTOROK 

16.00 - 17.00 HOD.  DRUŽSTVO 0-1

STREDA

14.45 - 15.45 HOD.  DRUŽSTVO 2-3

16.00 - 17.00 HOD.  DRUŽSTVO 0-1

PRÍSPEVKY NA ŠPORTOVÚ ČINNOSŤ NA MESIAC AUGUST 2023

0 - 3                          -   75 €

4 - 5                          -   90 €

6 - 7                          -  100 €

8 - 9                          -  100 €

  DOR.                         -  120 €  

JUN.                          -  100 €Príspevky na športovú činnosť je potrebné uhradiť na bankový účet hokejového klubu:

 

IBAN:                  SK63 0900 0000 0051 0961 1318

poznámka:        meno a priezvisko hráča, veková kategória a mesiac, za ktorý je príspevok hradený

 

Vo výnimočných prípadoch je možné uhradiť príspevky na športovú činnosť aj v kancelárii hokejového klubu.

 

V prípade, ak hrajú v klube 2 súrodenci, je poskytnutá zľava 20 € na každého hráča.

V prípade, ak hrajú v klube 3 súrodenci, je poskytnutá zľava 20 € pre dvoch hráčov, najmladší hráč bude oslobodený od platenia mesačných príspevkov.

DOČASNÉ OBMEDZENIA

Vsutp na zimný štadión cez zadný vchod z ihriska za zimným štadiónom.


Bratislava - hlavné mesto SR


V rámci prác na rozšírení Harmincovej pokračujeme aj s opravou chodníka pred zimným štadiónom. Od 11.8.2023 tak bude chodník od Húščavovej po Ľuda Zúbka uzavretý. Obchádzka pre chodcov povedie cez Lipského a okolité ulice, alebo po druhej strane Harmincovej. 

Počas prác pred zimným štadiónom bude prístup pre verejnosť od 14.8.2023 do 28.8.2023 zabezpečený zo zadného vchodu (zo športového ihriska). Práce pred zimným štadiónom sa pokúsime zrealizovať čo najskôr, aby mohol byť aj hlavný vchod do štadióna otvorený koncom augusta.


LOGO PARTNERA NA NOVÝCH TRÉNINGOVÝCH DRESOCHProsím, podporíte výrobu nových tréningových dresov pre klub, prípadne pre danú vekovú kategóriu? Výroba jednej sady dresov pre jedno družstvo stojí 1.500 EUR. V prípade podpory, umiestnime podľa vzájomnej dohody logo partnera na dresoch. Ak sa rozhodnete nové tréningové dresy podporiť, kontaktujte prosím p. Dávida Hrdličku na t.č. 0911 158 555. Vopred Vám veľmi pekne ďakujeme. 

INFO Z KLUBOVEJ KUCHYNE

Rada klubu – mala svoje zasadnutie predposledný júnový týždeň. Hlavnou témou posledných dní bol Jednotný Herný Systém starších žiakov, dorastu a juniorov. JHS v prvom rade pomôže našim hráčom, ktorí budú na základe svojej výkonnosti mať možnosť odohrať zápasy vo vyššej vekovej kategórii. Myslelo sa na každý detail a nový (upravený, zmodernizovaný) JHS bude od tejto sezóny. 

Trénerská porada – sa konala posledný júnový týždeň. Jej témou bolo zhodnotenie celého prípravného obdobia. Prešli sa aj jednotlivé vekové kategórie, riešili sa všetky potrebné záležitosti, aby sa mohlo bezproblémovo nabehnúť po prázdninách do predsúťažného obdobia.

Zimný štadión Ondreja Nepelu – bol od 28. 11.2022 našim dočasným domovským stánkom a to počas rekonštrukcie zimného štadiónu v Dúbravke. V piatok 30. júna 2023 sme za pomoci našich ochotných rodičov, ochotných trénerov a našich juniorov presťahovali všetky veci späť do Dúbravky. Ďakujeme veľmi pekne za pomoc, či už vo forme dodávkových áut alebo priamo so sťahovaním. Všetko už máme „doma“.

Dorast – plánuje sústredenie od 24. júla 2023. Tréningy špeciálnej prípravy majú naplánované na zimnom štadióne v Lamači. Informácie týkajúce sa sústredenia Vám v prípade potreby poskytne hlavný tréner dorastu p. Radoslav Smetana. 

ZŠ Harmincova – náš domovský zimný štadión, by nám mal byť k dispozícii od 7. augusta 2023. Kompletná rekonštrukcia strojovne a nová plocha sú už hotové. Aktuálne sa montujú mantinely, striedačky, časomiera a končí maľovanie interiérových priestorov. Ako sa hovorí, „Všade dobre, doma najlepšie!“.  

Individuálny tréningový plán - určený počas prázdnin dostali od svojich trénerov všetci hráči /-čky vekových kategórií od mladších žiakov smerom až po juniorov. 

Ak by ste potrebovali nejaké informácie, prípadne niečo vybaviť alebo zabezpečiť, píšte prosím na klubový e-mail hokej.dubravka@gmail.com. 

Všetkým našim hráčom, všetkým hráčkam, všetkým trénerom, všetkým rodičom, všetkým partnerom nášho klubu a všetkým našim fanúšikom prajeme pekné letné prázdniny a pekné dovolenky!


TRY - OUT DO EXTRALIGY DORASTU
Si dorastenec a rád by si od budúcej sezóny obliekal dres nášho klubu? V tom prípade neváhaj a prihlás sa na nami pripravovaný try-out pre sezónu 2023/2024.


Základné info a pokyny:

Termín: 13.5.2023 (sobota) - od 09:30 do 17:00 hod., zimný štadión Pezinok, pre hráčov narodených v  rokoch 2006 / 2007 / 2008.

TRY-OUT prebehne formou tréningov a modelovaných zápasov - dresy, rozhodcov, zdravotnú službu, občerstvenie a obedy ti zabezpečíme.

K dispozícii bude aj vedenie nášho klubu, s ktorým budeš môcť prekonzultovať možnosti zabezpečenia školy a v prípade potreby aj internátu na nový školský rok.

Ak máš záujem hrať za náš klub, či prípadne študovať popri hokeji v Bratislave a máš súhlas tvojho materského klubu, neváhaj a prihlás sa. 

Cena TRY-OUTu ja 60 EUR, ktoré treba uhradiť najneskôr do 11.5.2023 na klubový účet: 

IBAN: SK63 0900 0000 0051 0961 1318

Info do poznámky: TRY OUT - meno a priezvisko hráča


Tešíme sa na teba! 

RADA KLUBU A TRÉNERSKÁ PORADA

Aj v hokejovej sezóne 2023/2024 bude zasadať Rada nášho hokejového klubu. V tejto sezóne na čele Trénerskej rady stojí vedúci tréner nášho klubu Martin Tekáč. Členmi Trénerskej rady sú Erik Weissmann, Martin Gálik, Ivan Feneš a vždy sa jej zasadnutia zúčastňuje minimálne jeden člen z Predsedníctva klubu. Hlavnou úlohou Trénerskej rady je rozhodovanie o zaradení hráčov do jednotlivých vekových kategórií, rozhodovanie o parametroch športovej prípravy a tréningového procesu, rozhodovanie/príprava stratégie budovania jednotlivých vekových kategórií a konzultuje dôležité športové rozhodnutia. Trénerská rada zasadá pravidelne každý druhý týždeň v mesiaci, prípadne skôr podľa potreby. 

Každý druhý týždeň prebieha taktiež stretnutie všetkých hlavných trénerov - Trénerská porada (možnosť účasti majú aj všetci asistenti), ktorej predmetom je plánovanie a vyhodnocovanie priebehu tréningového a zápasového procesu všetkých vekových kategórií.

ROZPIS TRÉNEROV SEZÓNA 2023/2024


Vedúci tréner mládeže: 

Martin Tekáč


Predprípravka, prípravka

hlavný tréner PP,P: Ľubomír Líška

tréneri: Ján Dragúň, Marek Marušiak, Martin Cagáň, Lukáš Mikát, Benjamín Gondoľ, Kevin Kundrát

do 31.8.2023 Denis Bučko, Ondrej Mazáček, Filip Kmec


Mladší žiaci:

6. ročník: Peter Kopecký, Ivan Schwarz

7. ročník: Ivan Schwarz, Peter Kopecký


Starší žiaci:

8. ročník: Martin Tekáč, Erik Weissmann

9. ročník: Erik Weissmann, Martin Tekáč


Dorast:

Hlavný tréner: Radoslav Smetana

Asistent: Matej Tóth


Juniori:

Hlavný tréner: Martin Gálik

Asistent: Samuel Gašpar /dočasne/


Tréner brankárov: 

Peter Veselovský

KONTROLA PLATIEB PRÍSPEVKOV NA ŠPORTOVÚ ČINNOSŤ

V prípade nedoplatkov (neuhradených príspevkov) žiadame o ich doplatenie najneskôr do 20. mája 2023. Upozorňujeme, že príspevky boli od 1.9.2022 upravované, čo bolo uvedené na klubovej stránke, PRÍSPEVKY NA ŠPORTOVÚ ČINNOSŤ NA SEZÓNU 2022/2023 (platné od 1.9.2022), nie všetci platili príspevky v správnej výške. 

V prípade, ak nemáte prehľad o príspevkoch, prosím napíšte email na hokej.dubravka@gmail.com a všetky uhradené platby si môžeme spolu zosúladiť. Ďakujeme Vám vopred za pochopenie a spoluprácu.