NEUHRADENÉ PRÍSPEVKY NA ŠPORTOVÚ ČINNOSŤ

Dňa 27.9.2019 sme prostredníctvom klubovej stránky požiadali, v prípade nejasností, o kontrolu platieb príspevkov na športovú činnosť. Ďakujeme všetkým, ktorí si platby v prípade potreby skontrolovali, prípadne doplatili neuhradené platby. Nakoľko ku dnešnému dňu evidujeme nedoplatky, aj napriek klubovej žiadosti o kontrolu a doplatenie neuhradených príspevkov (u niektorých aj za dlhšie časové obdobie), dovoľujeme si opätovne poprosiť všetkých, ktorých sa to týka, aby príspevky doplatili najneskôr do 12.11.2019. V prípade, ak do daného termínu nebudú nedoplatky uhradené, nebude až do uhradenia týmto hráčom umožnené zúčastňovať sa majstrovských stretnutí a celého tréningového procesu.

Prosíme o uhrádzanie príspevkov vždy do 5. dňa príslušného mesiaca. Uvádzajte prosíme pri každej platbe meno a priezvisko hráča, vekovú kategóriu a mesiac, za ktorý je platba vykonaná. 

Ďakujem Vám veľmi pekne za pochopenie a spoluprácu.

https://www.hoba.sk/mesacne-prispevky-na-sportovu-cinnost-sezona-2019-2020-656

ROZPIS ZÁPASOV V TÝŽDNI 4.11. - 10.11.2019

09.11.2019 sobota

08.30 hod. HOBA BA - Slovan BA, žiaci 8

10.45 hod. HOBA BA - Slovan BA, žiaci 7

12.00 hod. Slovan BA - HOBA BA, žiaci 6

14.30 hod. Slovan BA - HOBA BA, žiaci 5


10.11.2019 nedeľa

12.15 hod. HOBA BA - Senica, žiaci 7

14.45 hod. HOBA BA - Speeders, žiaci 5

11.15 hod. Petržalka - HOBA BA, žiaci 8

13.30 hod. Petržalka - HOBA BA, žiaci 6

BRÚSENIE KORČÚĽ NOVEMBER 2019

03.11.2019 nedeľa

07.00 - 19.00 hod.


05.11.2019 utorok

07.00 - 19.00 hod.


08.11.2019 piatok

07.00 - 19.00 hod. 


09.11.2019 sobota

08.00 - 20.00 hod.


10.11.2019 nedeľa

09.30 - 11.15 hod., 17.15 - 18.45 hod.


12.11.2019 utorok

07.00 - 19.00 hod.


13.11.2019 streda

07.00 - 19.00 hod.


16.11.2019 sobota

08.00 - 20.00 hod.


17.11.2019 nedeľa

09.30 - 11.15 hod., 17.15 - 18.45 hod.


18.11.2019 pondelok

07.00 - 19.00 hod.


21.11.2019 štvrtok

07.00 - 19.00 hod.


22.11.2019 piatok

07.00 - 19.00 hod.


23.11.2019 sobota

08.00 - 20.00 hod.


24.11.2019 nedeľa

09.30 - 11.15 hod., 17.15 - 18.45 hod.


27.11.2019 streda

07.00 - 19.00 hod.


30.11.2019 sobota

16.00 - 17.45 hod., 18.15 - 19.45 hod.


Prevádzka zim.št. si vyhradzuje právo na zmenu termínov.

ROZPIS ZÁPASOV V TÝŽDNI 28.10. - 3.11.2019

30.10.2019 streda

14.00 hod. EC Vienna Tigers - HOBA BA, žiaci 8, ZŠ Hamuliakovo

16.15 hod. EC Vienna Tigers - HOBA BA, žiaci 6, ZŠ Hamuliakovo


02.11.2019 sobota

09.00 hod. Ružinov BA - HOBA BA, žiaci 8

11.15 hod. Ružinov BA - HOBA BA, žiaci 7

08.30 hod. HOBA BA - Ružinov BA, žiaci 6

10.45 hod. HOBA BA - Ružinov BA, žiaci 5

14.00 hod. Topoľčany - HOBA BA, dorast, zraz na zim.št. o 10.30 hod.

14.00 hod. Ružinov BA - HOBA BA, juniori


03.11.2019 nedeľa

09.30 hod. Partizánske - HOBA BA, dorast, zraz na zim.št. o 06.00 hod.

12.30 hod. Hamuliakovo - HOBA BA, kadeti

ROZPIS ZÁPASOV V TÝŽDNI 21.10. - 27.10.2019

26.10.2019 sobota

08.30 hod. HOBA BA - Ružinov BA, žiaci 8

10.45 hod. HOBA BA - Ružinov BA, žiaci 7

09.00 hod. Ružinov BA - HOBA BA, žiaci 6

11.15 hod. Ružinov BA - HOBA BA, žiaci 5

14.00 hod. Piešťany - HOBA BA, kadeti, zraz na zim.št. o 11.00 hod.

13.15 hod. HOBA BA - Levice, dorast


27.10.2019 nedeľa

10.30 hod. HOBA BA - Nové Zámky, dorast

13.00 hod. HOBA BA - ŠKP, kadeti

ROZPIS ZÁPASOV V TÝŽDNI 14.10. - 20.10.2019

19.10.2019 sobota

08.30 hod. HOBA BA - Hamuliakovo, žiaci 8

13.00 hod. Hamuliakovo - HOBA BA, žiaci 7

10.45 hod. HOBA BA - HKL, žiaci 6

15.00 hod. Hamuliakovo - HOBA BA, žiaci 5

14.30 hod. Trnava - HOBA BA, kadeti, zraz na zim.št. o 11.45 hod.

13.30 hod. HOBA BA - Piešťany, dorast

16.00 hod. HOBA BA - Ružinov BA, juniori


20.10.2019 nedeľa

10.30 hod. HOBA BA - HKL, kadeti

BRÚSENIE KORČÚĽ OKTÓBER 2019

03.10.2019    07.00 - 19.00 hod.

07.10.2019    07.00 - 19.00 hod. 

11.10.2019    07.00 - 19.00 hod. 

15.10.2019    07.00 - 19.00 hod. 

18.10.2019    07.00 - 19.00 hod. 

22.10.2019    07.00 - 19.00 hod. 

26.10.2019    07.00 - 19.00 hod. 

30.10.2019    07.00 - 19.00 hod. 


Prevádzka zim. št. si vyhradzuje právo na zmenu termínov.

HOBÁCI V SPRIEVODE


Už sa v našej mestskej časti stalo pravidlom, že počas hodov sa v sprievode odprezentujú rôzne kluby, ktorých hlavná aktivita je sústredená práve v Dúbravke. Aj napriek upršanému počasiu prišli do sprievodu počas tohtoročných hodov naši najmenší HOBAci, ktorým veľmi pekne ďakujeme.


ĎAKUJEME ZA VÝSTROJE

BSK v spolupráci so SZĽH opäť podporil hokejové kluby odovzdaním dvoch brankárskych výstrojí pre mladých brankárov. Poďakovanie patrí aj Jánovi Lašákovi, ktorý má taktiež zásluhu na tom, že výstroje do hokejových klubov putujú už druhý krát. V našom klube má rozdelenie výstrojí, tak, ako po prvý krát, na zodpovednosti tréner brankárov Michal Zemančík.

Ešte raz ďakujeme a nech sa našim brankárom v ich hokejovom raste v novej výstroji lepšie chytá a nech sa im darí.

https://www.hockeyslovakia.sk/sk/article/szlh-a-bratislavsky-kraj-rozdali-klubom-dvanast-kusov-brankarskej-vystroje

  

KONTROLA PLATIEB PRÍSPEVKOV NA ŠPORTOVÚ ČINNOSŤ

Dovoľujeme si Vás požiadať o kontrolu platieb príspevkov na športovú činnosť. V prípade, ak si chcete platby skontrolovať, napíšte prosím na klubový mail hokej.dubravka@gmail.com a obratom Vám poskytneme požadované informácie. V súčasnosti evidujeme u niektorých hráčov neuhradené príspevky za dlhšie časové obdobie, žiadame o doplatenie týchto príspevkov a následne platenie platieb najneskôr do 5. dňa príslušného mesiaca. Ďakujeme touto cestou všetkým, ktorí majú príspevky na športovú činnosť uhradené pravidelne a včas. Aj vďaka Vám dokážeme všetky záväzky klubu platiť včas a neevidujeme v klube žiadne neuhradené záväzky.