SPOLUPRÁCA KLUBU SO PSYCHOLOGIČKOUKoncom januára náš hokejový klub zorganizoval online prednášku so športovou psychologičkou Mgr. et Mgr. Petrou Pačesovou, PhD. pre rodičov našich hráčov, na témy Komunikácia s dieťaťom pred a po zápase a Ako môže rodič podporiť rozvoj dieťaťa. Posledný pracovný januárový deň bola zorganizovaná prednáška pre všetkých našich hlavných trénerov, ich asistentov a vedenie nášho klubu, na témy Motivácia športovca - ako jej môže tréner pomôcť, Spätná väzba ako prostriedok zvýšenia motivácie a Zlyhanie hráča nemusí byť problém - Ako naštartovať motiváciu hráča po zlyhaní v zápase. Obe prednášky boli poučné pre všetkých, ktorí mladého športovca vychovávajú, formujú a mali by byť hlavne oporou v jeho športovom raste. Rodičia, ktorí sa prednášky nemohli zúčastniť, budú mať možnosť po uvoľnení všetkých opatrení sa jej zúčastniť osobne. Spolu sme sa so športovou psychologičkou dohodli na vzájomnej spolupráci. Jej rady, postrehy, návody budeme v klube využívať či na individuálnej, kolektívnej alebo skupinovej spolupráci pre hráčov, trénerov, ale v prípade záujmu i všetkých našich rodičov. Bude to určite spôsob, ktorý nám všetkým pomôže posunúť sa v našej práci opäť kúsok dopredu.

SPRÁVNA VÝŽIVA ŠPORTOVCAAj správna výživa sa podpisuje pod výkon športovca. Veľa mladých športovcov má veľa nádejí a cieľov, ktoré by chceli dosiahnuť vo svojom športovom živote, ale len samotný tréningový proces a odohraté zápasy nie sú dostatočné k naplneniu vytúženého cieľa. Bez správnej výživy to ale nebude možné. Veľkú úlohu pritom zohráva aj presvedčenie rodičov, ale aj trénerov, ktorí dokážu nasmerovať hráčov v prípade potreby k ich zmene stravy. 

Tréneri starších žiakov pripravili pre svojich zverencov tentokrát výzvu smerovanú k ich jedálničkom. Kontrola jedálničkov bola zameraná hlavne na pestrosť a pravidelnosť stravovania hráčov.

Tréner Ivan Schwarz hodnotí vypracovanie jedálničkov pozitívne, chlapci danú výzvu zodpovedne vypracovali. U niektorých však chýbala pravidelnosť príjmu energie počas dňa. Hráči si zapisovaním vytvárali reálny obraz o svojom stravovaní a od trénerov dostanú spätnú väzbu s prípadnými radami alebo návrhom zmien pri ich stravovaní.


Najlepšie vypracovanú výzvu mali nasledovní hráči:


8. ročník

1. Šimon Obušek

2. Patrik Jonák

3. Jakub Habla


7. ročník

1. Simon Cseh

2. Alex Debrecký

3. Martin Pláteník


Víťazom blahoželáme, ceny im budú odovzdané pri spustení spoločnej prípravy.

PRÍSPEVKY NA ŠPORTOVÚ ČINNOSŤ NA FEBRUÁR 2021

Príprava našich kategórií bude prebiehať podľa všetkých možností, ktoré nám dovoľujú aktuálne, resp. budú dovoľovať novo nastavené nariadenia. Pod vedením hlavných trénerov budú prebiehať online tréningy, prípadne tréningy, aké si jednotliví hlavní tréneri vo svojich vekových kategóriách nastavia. Nakoľko plánujeme v príprave na ľadovej ploche pokračovať po uvoľnení nariadení v jarných a letných mesiacoch čo najdlhšie, predsedníctvo klubu rozhodlo ponechať výšku príspevkov na rovnakej výške. 

Všetkým, ktorých sa aktuálna situácia dotkla a nemajú možnosť uhrádzať príspevky za mesiac február v plnej výške, poskytujeme možnosť uhrádzať bez kontaktovania klubu príspevky znížené o 50%.

Ak by bol problém aj s týmto, prosím kontaktujte klub prostredníctvom mailu hokej.dubravka@gmail.com a budeme sa snažiť určite hľadať možnosti, ako by sme vedeli pomôcť a hlavne si udržali všetky deti v našom klube.

Vopred ďakujeme všetkým rodičom za podporu klubových aktivít prostredníctvom plných alebo znížených príspevkov na športovú činnosť za svoje dieťa (deti).

MÔJ HOKEJOVÝ VZORAsi každé dieťa má svoj vzor. Je to osoba, ktorú dieťa v niečom obdivuje, inšpiruje mladého človeka v napredovaní a motivácii. Či to boli v úplnom začiatku mama, otec, starý otec, stará mama, starší súrodenci. V neskoršom veku sú to rôzne celebrity, ako speváci, herci, športovci. Tieto osobnosti, hrdinovia, sú pre mladých ideály, podľa ktorých sa chcú správať a akými sa chcú stať. Mať svoj pozitívny vzor je dôležité. Hlavne treba v mladom veku snívať a dokázať si svoje sny nielen predstaviť, ale aj tvrdo za nimi ísť a si ich aj plniť. Napríklad športový vzor mladého športovca formuje. Dokáže byť pre neho výzvou a motiváciou v dosahovaní cieľov a prekonávaní prekážok. Veď idol už rôzne výzvy prekonal a práve toto motivuje a nabíja pozitívnou energiou. Ak sa mladý športovec dostane pred náročnú otázku, alebo rozhodovanie, práve vtedy môže byť idol pre hráča nápomocný. Veď práve on dokázal všetky zložité momenty prekonať a ukazuje cestu, že sa to dá. Pomáha to dosahovať lepšie výsledky a vidieť zmysel tvrdo na sebe pracovať. Je to inšpirácia, kam je možné sa dopracovať. 

Tréner starších žiakov Martin Tekáč pripravil pre svojich zverencov novú výzvu - MÔJ HOKEJOVÝ VZOR. A to, že svoje vzory naši hráči majú a sledujú ich úspešnú cestu dokázali v naplnení tejto výzvy. 


V kategórií 8.ročníka bolo päť najlepších vypracovaní projektov od hráčov:


1. Matej Medrický

2. Matej Méri

3. Jakub Habla

4. Adam Obušek 

5. Tobias Surový


V kategórií 7.ročníka prišlo taktiež viacero veľmi pekných projektov. Za najlepšie sú vyhodnotené projekty od hráčov:


1. Samuel Jaseňák

2. Martin Pláteník

3. Matej Stankoven

4. Lucián Bernát

5. Erik Kurák

6. Richard Valachovič


Ďakujeme za výbornú tému a chlapcom za perfektné vypracovanie. Vyhodnoteným gratulujeme. Aj ceny z tejto výzvy odovzdáme autorom najlepšie vypracovaných projektov na začiatku spoločného trénovania. 


BRANKÁRSKA ANGLIČTINABrankári pod dohľadom trénera Michala Zemančíka mali okrem online brankárskych tréningov aj "tréning" angličtiny. Všetkým brankárom bolo vysvetlené, ako je pre nich dôležité učiť sa anglický jazyk, nakoľko v hokejovom svete je to jazyk číslo 1. Angličtina bola zameraná hlavne pre brankára. V angličtine si prešli s trénerom spolu časti brankárskeho výstroja a frázy, ktoré by brankári mali ovládať. Aby bolo výuka zaujímavejšia, dostali priestor sa slovíčka naučiť a mali za úlohu nakresliť brankára a následne popísať čo najviac si zapamätali z výstroja a aj z fráz v angličtine. Z dvoch vytvorených skupín - mladší a starší brankári, dvaja najlepší išli do finále. Tam bolo ich úlohou prekladať slovíčka zo slovenčiny do angličtiny. V staršej skupine prebehol napínavý súboj medzi Alexom Debreckým a Adamom Fábrym, ktorý nakoniec vyhral Alex. Mladšia skupina mala finalistov Olivera Vranu a Juraja Chomjaka, pričom bol úspešnejším Juraj. Víťazom blahoželáme a všetkým brankárom držíme palce, aby vo svojej kariére angličtinu naozaj potrebovali. 

STRETNUTIE SÚŤAŽNÉHO ODDELENIA SZĽH S KLUBMI

Na základe situácie ohľadom trénovania a súťaží sa dnes uskutočnilo stretnutie klubov so Súťažným odd. SZĽH. Všetky kluby mali možnosť sa vyjadriť v akej situácii sa nachádzajú, aké majú možnosti s ľadovou plochou, prípadne do akého termínu ju budú môcť využívať. Dlhodobé súťaže, ktoré mali začiatok v septembri 2020 sa už nebudú dohrávať. SO SZĽH pripraví dlhodobejšie jarné turnaje (súťaže), ktoré sa budú hrať podľa kategórií o Pohár SZĽH, prípadne o pohár s iným názvom. Situáciu s uvoľňovaním obmedzení SZĽH sleduje a rokuje aj s MŠ SR o všetkých možnostiach, ktoré by klubom umožnili spoločne trénovať a následne by sa operatívne pripravil aj plán a model pre všetky vekové kategórie na jarné obdobie. Náš klub má záujem sa zapojiť do týchto turnajov (súťaží) so všetkými vekovými kategóriami a taktiež budeme riešiť možnosť, aby po uvoľnení opatrení mohli trénovať na ľadovej ploche všetky naše vekové kategórie čo najdlhšie. Ak budeme mať konkrétnejšie informácie, zverejníme ich obratom na našej stránke.

POTVRDENIA O ZDANITEĽNÝCH PRÍJMOCH

V prípade, že ste v roku 2020 vykonávali nejakú pracovnú činnosť pre náš hokejový klub na základe Dohody o vykonaní práce resp. Dohody o brigádnickej práci študentov, Potvrdenie o príjmoch fyzickej osoby za rok 2020 si môžete prevziať v kancelárii hokejového klubu po dohode na t.č. 0905 723 873 u p. Semančíka. V prípade, ak nebudete kontaktovať klub do 26.1.2021, pošleme Vám uvedené potvrdenie na adresu trvalého bydliska.

KVALITNEJŠIA INDIVIDUÁLNA A KOLEKTÍVNA PRÍPRAVA V KLUBETechnika a možnosti nám umožňujú poskytovať kvalitnejšiu prípravu pre našich hráčov. Sú aj u nás tréneri, ktorí rozborom zápasov, tréningov pri odstraňovaní chýb a skvalitnenia individuálneho a kolektívneho výkonu pripisujú veľký význam. V klube si to uvedomujeme a túto možnosť ideme centrálne skvalitniť. Pracujeme na vytvorení miestnosti, v ktorej bude k dispozícii potrebná kvalitná technika a všetky potrebné možnosti k tejto príprave. Veď samotný záznam povie hráčom určite viac, ako tisíc slov od trénera. Záznam nespochybní, ukáže hráčom presnú pravdu a taktiež skvalitní samotný pohľad hráča. Tréner bude mať možnosť analyzovať tréning, zápasy, hru súpera. Skvalitní sa príprava a tréner bude mať možnosť učiť vlastných hráčov ale aj organizovať individuálne alebo skupinové stretnutia. Tréner bude mať možnosť ukázať hráčom okrem nedostatkov aj pozitívne veci. Dobre pripravená analýza určite aj motivuje družstvo, posilní psychiku a sebavedomie hráča a celého tímu. Ukáže hráčom riešenia namiesto problémov. V klube máme trénerov, ktorí majú veľmi bohaté skúsenosti s analýzou zápasov, či rôznych činností prípravy hráčov. Určite využijeme poznatky a skúsenosti trénera Miroslava Huntatu, ktorý robil určité obdobie analýzu zápasov MS seniorov alebo trénera Patrika Barillu, ktorý robil rozbory zápasov v tíme seniorov Slovana. V našom klube niektorí tréneri už pracovali a využívali túto možnosť prípravy, teraz budeme pracovať na tejto príprave spoločne a veríme, že sa skvalitní aj samotný výkon hráčov a celkovo aj herný prejav a výsledky našich mládežníckych kategórií. Určite to skvalitní aj prípravu a možnosti pri už vytvorenom jednotnom hernom systéme v našom klube.

DORASTENCI V ÚLOHE ANALYTIKOV


V kategórii dorastu sme sa okrem štandardných online kondičných tréningov pod vedením trénerov Miroslava Huntatu a Silvia Parničana zamerali aj na rozvoj taktických vedomostí hráčov. Úlohou hráčov si bolo pripraviť rozbor rôznych herných situácií z nedávnych MS20. Herné situácie si hráči vyberali podľa vlastného uváženia (rozohrávka, forčeking, presilová hra, situácie 1-1, hra obrancov v útočnom pásme, vhadzovanie puku,...). Cieľom tejto aktivity bolo, aby hráči podrobne analyzovali určitý úsek hry, a všímali si rôzne detaily z hľadiska taktického a technického riešenia vybraných situácií. Samotní hráči pristúpili k tejto aktivite veľmi zodpovedne a ich prezentácia bola na veľmi dobrej úrovni. Týmto spôsobom sme tak aspoň čiastočne nahradili výpadok v tejto zložke športového tréningu. V tejto neľahkej dobe musíme vyzdvihnúť nielen nasadenie hráčov počas online tréningov, ale aj ich ochotu na sebe pracovať v inej oblasti športovej prípravy. 


TURNAJE V SPOLUPRÁCI S MČ DÚBRAVKA

Náš hokejový klub požiadal MČ Dúbravka o zaradenie nasledovných turnajov do Kalendára športových podujatí MČ na rok 2021:


  4/2021 Turnaj prípravky v Minihokeji o Pohár starostu MČ Dúbravka

  8/2021 Turnaj kadetov v ľadovom hokeji o Pohár MČ Dúbravka

  8/2021 Turnaj starších žiakov v ľadovom hokeji o Pohár starostu MČ Dúbravka

12/2021 Turnaj mladších žiakov v ľadovom hokeji o Pohár MČ Dúbravka


Veríme, že podmienky na športovanie budú v tom čase už povolené bez obmedzení a budeme môcť na našom domovskom zimnom štadióne privítať kvalitné hokejové tímy a odohrať výborné hokejové turnaje.