MINIHOKEJBALOVÝ TURNAJ HOBÁKOV /-ČIKOV A ICH HOSTÍPovzbudzovanie, vzájomná podpora, radosť, napätie. Neuveriteľné majstrovstvo, nádherné individuálne kúsky prepojené s kolektívnym myslením hry.  A ešte omnoho viac zažili na záver letnej prípravy Hobáci&Hobáčikovia na minihokejbalovom turnaji, ktorý sa uskutočnil na Turbínovej ulici v Bratislave. 

10 tímov bojovalo proti sebe v dvoch kategóriách. Naši malí hokejisti síce v zápasoch nastúpili proti sebe, no chválili a motivovali sa navzájom. Nielen už vyššie uvedené prednosti krásneho dňa, ale aj odhodlanie, súdržnosť a priateľstvá detí boli a sú pre nás hnacím motorom. Spestrením turnaja bol aj zápas OLD BOYS vs. YOUNG PARENTS, kde proti sebe nastúpili dva tímy zložené z rodičov a trénerov. Náladu a atmosféru by mohli závidieť aj na veľkých podujatiach. Turnaj skončil vyhodnotením výsledkov a ako to je na detských turnajoch zvykom, víťazmi sa stali všetci zúčastnení, či už hráči, tréneri a rodičia.

ZAČIATOK ŠPECIÁLNEJ PRÍPRAVY


Začiatok špeciálnej prípravy (tréningy na ľadovej ploche) v predsúťažnom období  na našom domovskom zimnom štadióne je naplánovaný od 10.8.2020.

MALÍ HOBÁCI A ICH KAMARÁTI SI UŽILI SLNEČNÝ DEŇÚsmev a radosť na tvárach detí, krásne slnečné počasie. Zábavné hry, súťaže. Maskot Kody a milovaný Macejko. Maľovanie na tvár, bublinkovanie, kúzelník. Dobrovoľní dúbravskí hasiči, atletické stanovisko. Pán starosta s pani manželkou, bývalí úspešní hokejisti. Okrem osobnej návštevy oceňovali aj malých hobáčikov a ich kamarátov z našej mestskej časti. A bolo čo oceňovať. Najprv minifutbalový turnaj a po absolvovaní stanovíšť dostali deti do svojho MDD preukazu nálepky. Ak mali ich dostatočný počet, mohli sa zúčastniť pripravenej tomboly. Ocenenia a darčeky dostali takmer všetky deťúrence. Nakoniec bola vyhodnotená aj celosezónna minihokejová liga. Poďakovanie za podporu a možnosť usporiadať tento pekný deň pre deti patrí STARZu, našej mestskej časti, spoločnosti TODOS a SZĽH. Taktiež našim trénerom na čele s Ľubomírom Líškom, vedúcim družstiev a juniorom, ktorí pomohli s organizáciou stanovíšť. Deti a rodičov určite potešia aj spoločné fotky s pánom starostom a jeho pani manželkou, či s hokejistami Miroslavom Lažom, Michalom Šťastným a Erikom Weissmannom. Všetkým Vám ešte raz za vydarenú spoločnú akciu ďakujeme.


INFORMÁCIE K OSLAVE DŇA DETÍ


Areál multifunkčného ihriska bude rozdelený na dve časti, z ktorých v jednej časti sa bude hrať futbalový turnaj detí a v druhej časti budú atrakcie a súťaže pre deti. Program pre našich hráčov z predprípravky a prípravky koordinuje šeftréner p. Líška, prosím rešpektujte jeho pokyny. Vstup do areálu bude od športovej haly - Bullova ulica. Pri vstupe budú k dispozícii prostriedky určené na dezinfekciu rúk. Prosíme všetkých rodičov, aby mali v areály rúško, alebo iné prekrytie dýchacích ciest. Dodržujte prosím spoločný odstup, t.j. fyzický odstup minimálne 2m od iných osôb. 

OSLAVA DŇA DETÍV sobotu 6.6.2020 náš hokejový klub organizuje pre úplne najmenších HOBAčikov a ich kamarátov oslavu dňa detí. Nakoľko je možné, že ešte budeme musieť počet zúčastnených koordinovať, všetko zabezpečíme so šéftrénerom predprípravky a prípravky. Tak sledujte stránku, v stredu zverejníme celý program a organizáciu dňa pre našich najmenších.

DORASTENCI NA BICYKLOCHV sobotu si naši dorastenci vyrazili na bicykloch v peknom počasí na trasu Železné studnička - Biely kríž.

INFORMÁCIA K ZVÝŠENIU PRÍSPEVKOV

Po dnešnom telefonáte, kde bolo dosť rázne zo strany skupiny rodičov spochybnené zvýšenie príspevkov na športovú činnosť v mesiaci jún, si dovolíme konkretizovať príčiny zvýšenia. V klube sme mali v sezóne 2019/2020 riadne uzatvorené zmluvy, resp. dohody s 19 trénermi, ktorí zabezpečovali trénersko-metodickú činnosť pri všetkých našich vekových kategóriách. Klub všetky zmluvy dodržal, všetkým trénerom boli faktúry počas celej sezóny riadne zo strany klubu uhradené v dohodnutých termínoch. S časťou trénerov boli zmluvy z dôvodu zákazu vykonávania športovej činnosti na základe nariadenia vlády od 1.4. po vzájomnej dohode ukončené. Vybraným trénerom klubu zmluvy po vzájomnej dohode riadne platili a tréneri zabezpečovali online prípravu pre všetky vekové kategórie. Nakoľko sme mali ešte záväzky voči partnerom a dodávateľom klubu, poprosili sme o platbu príspevkov v plnej výške aj v mesiaci marec 2020. Následne sme príspevky znížili na minimum, ktoré zabezpečovali nutné réžijné náklady klubu a stále zazmluvnených trénerov. Od 18.5.2020 sme opäť začali so spoločnou prípravou, ktorú aktuálne zabezpečuje v celom klube 13 trénerov pri deviatich vekových kategóriách. Nakoľko tréneri trénujú od 18.5., budú mať zaplatenú časť mesiaca máj a celý mesiac jún. Na tomto základe sme boli nútení zvýšiť príspevky na mesiac jún už v predloženej a na stránke zverejnenej výške. Hlavní tréneri boli z dôvodu veľkých obmedzení klubom vyzvaní, aby si program všeobecnej prípravy zabezpečili sami, čo aj tréneri zodpovedne zabezpečili a do konca prípravného obdobia aj budú zabezpečovať. Na trénerskej porade dňa 21.5.2020 sme si komplet program všetkých kategórií spoločne prešli a všetky požiadavky zo strany trénerov na všeobecnú prípravu boli odkomunikované a klub ich aj podľa potreby zabezpečí. Tak ako sme so šéftrénerom predprípravky a prípravky riešili operatívne zabezpečenie priestorov na tréningy, sme pripravení v klube riešiť aj ďaľšie požiadavky trénerov. Možeme Vám za klub zodpovedne prehlásiť, že riešime sústavne podporu nášho klubu vo všetkých možných smeroch, vypracuvávame a hľadáme nové výzvy na projekty a dotácie. Taktiež veľa komunikujeme s mestom, mestskou časťou a SZĽH a inými subjektami, ktoré dokážu podporiť aktivitu nášho klubu. Taktiež o danej situácii komunikujeme so všetkými bratislavskými klubmi, ako aj s klubmi na celom Slovensku a spoločne riešime vzniknutú situáciu a hľadáme riešenia, aby sme mohli pokračovať v našej činnosti. Na stránke sme mali už zverejnené, že pokiaľ sa vzniknutá situácia dotkla aj našich rodičov a nebudú schopní uhrádzať príspevky v plnej výške, aby posunuli túto informáciu na vedenie klubu a určite budeme spoločne riešiť  situáciu, ktorá môže nastať tak, aby mohli v našom klube športovať všetky naše deti. Niektorí rodičia na základe našej prosby platili príspevky v nezmenenej výške, za čom im veľmi pekne ďakujeme. Veríme, že sa nám spoločne podarí toto obdobie prekonať a okrem štandardnej činnosti nášho klubu budeme môcť zrealizovať aj kvalitnejšiu prípravu a program celého klubu, na čom už spoločne so všetkými trénermi pracujeme. O plánovaných zmenách Vás budeme priebežne informovať. 

PRÍSPEVKY NA ŠPORTOVÚ ČINNOSŤ NA JÚN 2020

Nakoľko sme v klube spustili 18.5.2020 okrem online prípravy aj spoločné tréningy, príspevok na jún sme boli nútení upraviť nasledovne:

                                         06/2020  

predprípravka 0-1-2      40 €    

prípravka 3-4              40 €     

mladší žiaci 5,6      75 €    

starší žiaci 7,8      75 €     

kadeti              75 €     

dorast              75 €     

juniori              75 €     


V prípade dvoch súrodencov je 10 EUR zľava na každého hráča. V prípade, že ste príspevok na jún už uhradili, prosím pošlite doplatok na daný mesiac. Žiadame, aby príspevky na jún boli uhradené do 5.6.2020. Ďakujeme Vám veľmi pekne za pochopenie a spoluprácu.

LEKÁRSKE PREHLIADKY NA NOVÚ SEZÓNUKaždý hráč nášho klubu musí mať platnú lekársku prehliadku na hokejovú sezónu 2020/2021. Podľa Súťažného poriadku SZĽH je prehliadky potrebné zabezpečiť nasledovne:

- dorast a juniori u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore televýchovné lekárstvo

- kadeti, žiaci, prípravka a predprípravka u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore pediater

Termíny prehliadok dorastencov a juniorov budú mať k dispozícii tréneri týchto vekových kategórií a hráči si budú môcť vybrať termín a čas vyšetrenia. Budú ich absolvovať u MUDr. Urvayovej, budeme sa snažiť ich zabezpečiť v mesiaci jún, prípadne si môžu hráči vybrať iné pracovisko športového lekára. 

Samozrejme, že prehliadky u športového lekára môžu absolvovať aj hráči  mladších vekových kategórií, lekára a termíny si budú zabezpečovať individuálne. Potvrdenie o absolvovaní lekárskej prehliadky  nájdete TU.

Prosíme všetkých hráčov (prípadne ich rodičov - najmladších hobákov), aby si lekárske prehliadky zabezpečili v mesiaci jún a odovzdali potvrdenia o ich absolvovaní v kancelárii hokejového klubu.

Ďakujeme Vám veľmi pekne za pochopenie a spoluprácu.

TRÉNINGOVÉ A ZÁPASOVÉ DRESY

Prosíme opätovne všetkých hráčov, ktorí majú doma tréningové alebo zápasové dresy, aby ich priniesli na najbližší tréning a odovzdali ich svojim trénerom, alebo najlepšie priamo v kancelárii hokejového klubu v pondelok, alebo v utorok od 16.00 do 17.30 hod. Potrebujeme všetky dresy oprať a hlavne skompletizovať všetky sady dresov. Ďakujeme veľmi pekne za pochopenie.