PIATACI OBSADILI 1. MIESTOPoslednú prázdninovú sobotu vycestovali naši piataci na turnaj do Levíc. Po výbornom výkone zverenci trénerov Martina Tekáča a Ivana Schwarza porazili domáce Levice 7:4, MMHK Nitru 3:2 a bratislavský Ružinov 5:3 a s plným bodovým ziskom (6 bodov) sa stali víťazmi turnaja. Všetkým gratulujeme a ďakujeme za peknú reprezentáciu nášho klubu.

ĎAKUJEME RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB


Víťazi turnaja žiakov 8. ročníkov, naši HOBAci. Gratulujeme!

Už v minulosti sme sa bavili s riaditeľom RŠK Ing. Ľubomírom Lenárom o myšlienke usporiadať nejakú spoločnú akciu pre bratislavské hokejové kluby. Už toto leto prišiel pán riaditeľ s konkrétnou predstavou, ktorú sa mu podarilo aj naplniť. RŠK zorganizoval postupne od 26.8.2019 do 29.8.2019 jednodňové hokejové turnaje pre šiestakov, kadetov, ôsmakov a siedmakov. Naši šiestaci obsadili 3. miesto, kadeti 4. miesto, ôsmaci 1. miesto a siedmaci 4. miesto. Určite zápolenie v bratislavskom hokejovom kraji malo svoj náboj, veď všetko boli derby zápasy, ale cieľom bolo niečo úplne iné. Pripraviť všetkým hráčom, ich rodičom, kamarátom a všetkým rodinným príslušníkom jednu peknú veľkú akciu, vďaka ktorej sa všetci poznáme, a to je HOKEJ. Pán riaditeľ, ďakujeme Vám, Vašim spolupracovníkom a celému RŠK za pekný hokejový týždeň.

SKVALITNENIE EFEKTIVITY V PRÍPRAVE HRÁČOV

Ľadový hokej kladie na hráčov vysoké požiadavky v oblasti kondičných a koordinačných schopností. Korčuľovanie, technika herných zručností a riešenie rozličných herných situácií vo veľkej rýchlosti ovplyvňujú herný výkon hráča. Vo vyšších vekových kategóriach je navyše náročnosť hry umocnená vysokými nárokmi na špeciálnu trénovanosť najmä v anaeróbnych podmienkach energetického krytia. Analýza vnútorného zaťaženia v tréningu aj zápase je východiskom k vytváraniu takých tréningových jednotiek, ktorých intenzita a kondičná náročnosť kladú na hráčov adekvátne nároky v týždennom mikrocykle. Jedným z ukazovateľov intenzity vnútorného zaťaženia organizmu je srdcová frekvencia (SF).

Srdcová frekvencia je reprezentatívnou veličinou pri posudzovaní zaťaženia srdcovo-cievneho systému, veľmi rýchlo reaguje na zmeny intenzity, či odporu pri zaťažení organizmu.  Jej meranie je účinnou metódou okamžitej kontroly intenzity zaťaženia hráča so zameraním na získanie objektívnych informácii o aktuálnom stave jeho trénovanosti.

Vďaka podpore spoločnosti HERNWOOD, a.s. náš klub v súčasnosti disponuje 25 kusmi hrudných meračov SF typu Polar H10, novým iPadom Pro 12,9’’ a aplikáciou Polar Team, vďaka čomu môžeme v reálnom čase na monitore iPadu sledovať hodnoty SF všetkých hráčov v tréningu, či v zápase. Následne máme k dispozícii objektívne údaje o výkone hráčov, o intenzite tréningového zaťaženia a kondičnej náročnosti jednotlivých cvičení. Vieme operatívne zasiahnuť do tréningovej jednotky alebo nasadzovať formácie, či jednotlivých hráčov v zápase. Môžeme sledovať a porovnávať vytrvalostné schopnosti jednotlivých hráčov a efektívnejšie tak plánovať a individualizovať tréningové zaťaženie. SF môžeme monitorovať ako na ľade, tak aj počas všeobecnej prípravy či už v posilňovni, alebo v teréne.

Tento systém monitorovania vnútorného zaťaženia hráčov nájde uplatnenie najmä vo vyšších vekových kategóriach (kadeti, dorast, juniori), kde sa rozvoj špeciálnej vytrvalosti stáva významným faktorom v štruktúre herného výkonu. Tréning na základe srdcovej frekvencie umožňuje trénerom optimalizovať tréningové zaťaženie v súlade s požadovaným rozvojom špeciálnej trénovanosti.

Celú odbornú prácu s týmto zariadením majú v klube na zodpovednosti tréner Miroslav Huntata, šéftréner klubu Milan Klement a tréneri jednotlivých kategórií, ktorí využívajú túto možnosť k príprave svojich hráčov. 

Ďakujeme spoločnosti HERNOWOOD, a.s., vďaka ktorej máme v klube takúto možnosť.

PRÍPRAVKA NA SÚSTREDENÍHobáci z prípravky sa posledný prázdninový týždeň “sústreďovali” v Žiari nad Hronom a okolí. Na novučičkom zimnom štadióne absolvovali 3 tréningové jednotky. Ďalšie tréningy všeobecnej prípravy absolvovali na Repišti, kde boli ubytovaní. Navštívili aj najväčšie planetárium na Slovensku a absolvovali aj túru k hradu Marcusu, či k pamätnému hokejovému dvojkŕížu.

PRÁZDNINOVANIE NAŠICH NAJMENŠÍCH HOBÁKOVAj toto leto sme pokračovali v tradícii organizovania denných minikempov v našom klube pre prípravku a predprípravku. Okrem klubového tréningového programu si Hobáci spoločne užívali aj ďalšie dúbravské i bratislavské “atrakcie”. 

Boli na Kolibe, v múzeu polície, na Devínskej Kobyle, v Dúbravskom múzeu i vo sférickom kine. Nechýbalo ani obľúbené kúpalisko Rosnička. Ďakujeme hlavnému trénerovi prípravky a predprípravky Ľubomírovi Líškovi, všetkým našim trénerom, vedúcim družstiev a všetkým ochotným a obetavým rodičom, ktorí pomohli s organizáciou a bezproblémovým priebehom týchto kempov. Všetkým deťom prajeme úspešný školský rok 2019/2020!

NEPRIESTRELNÝ JANO KOREC


Na turnaji v Salzburgu sa do brány SR16 v stretnutí s Českom postavil Jano Korec, ktorý kryl všetkých 37 striel súpera. Naši mladíci zdolali súpera 3:0. Gratulujeme Janovi k výkonu a celému tímu SR16 k dosiahnutému výsledku.

https://www.hockeyslovakia.sk/sk/article/hokejisti-sr-16-v-salzburgu-zdolali-cechov

ŠPECIÁLNY TRÉNING BRANKÁROV

   


Prvý špeciálny tréning určený pre všetkých brankárov sa uskutoční v stredu 28.8.2019 v čase 10.45 - 11.45 hod. pod vedením trénera brankárov p. Michala Zemančíka. Zraz všetkých brankárov je o 09.45 hod., pred tréningom na ľade bude rozcvička na suchu, je potrebné si na ňu vziať lapačku, vyrážačku, 3 ks loptičiek.

ŠIESTACI V NÁMESTOVE OBSADILI 1. MIESTOPočas víkendu naši šiestaci s početným fanklubom vycestovali na turnaj do Námestova. Chlapci počas celého turnaja odohrali výborné zápasy a obsadili na turnaji konečné 1. miesto. Chlapcom, trénerom a celej skupine našich fanúšikov ďakujeme za peknú reprezentáciu nášho klubu.


Dosiahnuté výsledky:

HOBA BA - HK Altis 2:0, 1:0

HOBA BA - MHA Martin 3:0, 1:1

HOBA BA - HK Dukla Trenčín 2:0, 1:1

HOBA BA - HC Banská Bystrica 6:2, 8:1

HOBA BA - HK Nitra 3:0, 7:4


Konečné poradie:

1. HOBA BRATISLAVA

2. HK Dukla Trenčín

3. MHA Martin

4. HK Nitra

5. HC Banská Bystrica

6. HK Altis


https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1155620301300550&id=343467569182498


TESTOVANIE POSTURÁLNEJ STABILITY

Náš hokejový klub spolupracuje od tejto sezóny so spoločnosťou Rehabilica. Súčasťou spolupráce je aj testovanie posturálnej stability (Posturálna stabilita je schopnosť zaistiť vzpriamené držanie tela a reagovať na zmeny vonkajších a vnútorných síl tak, aby nedošlo k nezamýšľanému alebo neriadenému pádu), ktorého sa zúčastnia hráči kategórií kadetov a dorastu. 

Termín testovania:

19.8.2019 pondelok - kadeti (od 12.00 hod., čas si dohodnite u trénera)

20.8.2019 utorok - dorast (od 12.00 hod., čas si dohodnite u trénera)

Miesto testovania: Národné športové centre (Športová hala Mladosť), Trnavská cesta 39, Bratislava. 

Potrebné veci na testovanie: krátke športové nohavice, tričko, šľapky na prezutie (stačí, ak prídu chlapci rovno v športovom oblečení a zoberú si so sebou obuv na prezutie, najlepšie šľapky.

Info k testovaniu: Testuje sa na prístroji iMoove, kde sa bude merať posturálna stabilita so zrakovou a bez zrakovej kontroly. Jedno testovanie trvá cca. 4 minúty, testy nie sú fyzicky náročné.


Účasť hráčov oboch kategórií je povinná!


O ďalších formách spolupráce nášho klubu so spoločnosťou REHABILICA Vás budeme postupne informovať.

BRÚSENIE KORČÚĽ - MESIAC AUGUST

Na zimnom štadióne v Dúbravke je v mesiaci august možnosť nabrúsiť korčule v sobotu 17.8.2019 v čase od 07.00 do 18.30 hod. Nakoľko v tomto mesiaci bude brúsiareň z dôvodu čerpania dovoleniek na zimnom štadióne v Dúbravke zatvorená, prikladáme Vám v prípade záujmu a potreby čas a termín brúsenia  na zimnom štadióne v Lamači.


BRÚSENIE KORČÚĽ - letný režim, platný do konca augusta:

Utorok17:00 hod. - 19:30 hod.


Telefonický kontakt na p.Tibora 0903 413 564 

Poplatok za nabrúsenie 1 páru korčúľ je 3,- Eurá.