ĎAKUJEME MESTU BRATISLAVA ZA PODPORUPrihlásili sme sa do grantového programu nášho mesta vypracovaním projektu s názvom SPOLU TRÉNOVAŤ, SPOLU VÍŤAZIŤ. Mesto Bratislava náš projekt podporilo a poskytlo nám dotáciu vo výške 2.000,- EUR, ktorú sme v plnej výške použili na úhradu časti faktúry za prenájom ľadovej plochy za mesiac október 2021. Za podporu nášho projektu sme osobne poďakovali na našom domovskom zimnom štadióne viceprimátorke nášho mesta, p. Zdenke Zaťovičovej.


SÚŤAŽE A TRÉNINGOVÝ PROCES

V zmysle aktuálnych protipandemickych opatrení sú všetky prípravkárske a žiacke súťaže s okamžitou platnosťou prerušené na dobu neurčitú. 

Prikladáme taktiež časť výkladu od BM SZĽH z vyhlášky ÚVZ SR č. 261 platnej od 24.11.2021:

Všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám sa zakazuje usporadúvať hromadné podujatia, zákaz sa nevzťahuje na nasledovné typy hromadných podujatí:

výkon hromadných podujatí nevyhnutných pre priebeh nasledujúcich profesionálnych súťaží vo vybraných športoch:

1. hokej: TIPOS extraliga (hokej-muži), Slovenská hokejová liga (hokej-muži)

Z uvedenej vyhlášky vyplýva, že žiadne iné športové podujatia - ani tréningový proces akejkoľvek vekovej kategórii nie je povolený.

Náš klub prerušuje v klube tréningový proces do nedele 28.11.2021, v pondelok 29.11.2021 prinesieme informácie, či predmetnú vyhlášku upravili a akým spôsobom bude prebiehať príprava našich jednotlivých vekových kategórií. 

V prípade, ak by ste niečo potrebovali, volajte prosím hlavným trénerom svojich vekových kategórií, prípadne kontaktujte vedenie klubu prostredníctvom e-mailu na hokej.dubravka@gmail, alebo telefonicky na t.č. 0905 723 873 p. Semančík. 

Vopred Vám ďakujeme za pochopenie, spoluprácu a veríme, že nám bude čím skôr povolené pokračovať v riadnom tréningovom procese a taktiež sa bude pokračovať v rozohratých žiackych a mládežníckych súťažiach. 

SZĽH prerušuje chod súťaží s výnimkou profesionálnych líg, kluby žiada o pozastavenie tréningového procesu | HockeySlovakia.sk - oficiálny web slovenského hokeja

AKTUÁLNE INFORMÁCIE

Nakoľko nie sú k aktuálnemu stavu zverejnené ešte všetky nové vyhlášky, zajtrajšie tréningy (štvrtok 25.11.2021) sú všetky zrušené. Po kompletnom zverejnení všetkých vyhlášok dáme zajtra na klubovú stránku informácie, aké tréningy nám budú umožnené a pristúpime k ich realizácii.

OD PONDELKA V REŽIME OP

Na základe zásadných zmien verejnoprávnych regulácií sa upravujú aj podmienky prevádzky na našom domovskom zimnom štadióne. Od zajtrajšieho dňa 22.11.2021 vstupujeme do režimu OP. 

Za osobu v režime OP sa na účely platnej vyhlášky považuje:

- osoba komplet zaočkovaná,

- osoba, ktorá prekonala COVID-19 v období pred nie viac ako180 dňami

Predprípravka, prípravka, mladší žiaci (do veku 12 rokov a 2 mesiacov veku)

- všetci účastníci tréningov z radu hráčov sa musia preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade AG testu.

Pre hráčov od kategórie starší žiaci až juniori pripravíme tréningový plán v súlade s platnou vyhláškou v režime OTP (max. 6 osôb) , kde sa budú musieť preukázať:

- negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade AG testu

Hráčov v režime OTP si budú koordinovať hlavní tréneri týchto kategórií tak, aby bol dodržaný povolený počet.

Pri vstupe na zimný štadión bude pripravené tlačivo, kde bude potrebné vytvoriť zoznam všetkých účastníkov. 

Prosím, sledujte klubovú stránku, ak prídu vyjadrenia k vyhláške, resp. COVID SPORT SEMAFOR budeme všetky nariadenia upravovať a aktualizovať.

ROZPIS ZÁPASOV 20.11.2021 DO 21.11.2021

20.11.2021 sobota

11.30 hod. Topoľčany - HOBA BA, žiaci 5, Turnaj Aréna Pezinok

13.00 hod. HK 18 Karpatský Sokol - HOBA BA, žiaci 5, Turnaj Aréna Pezinok

11.30 hod. HOBA BA - Piešťany, žiaci 7 - ZÁPAS ODLOŽENÝ

09.00 hod. HOBA BA - Senica, žiaci 8 - ZÁPAS ODLOŽENÝ

11.30 hod. HOBA BA - Ružinov, Kadeti

00.00 hod. Partizánkse - HOBA BA, Dorast - ZÁPAS ODLOŽENÝ


21.11.2021 nedeľa

10.15 hod. Ružinov - HOBA BA, žiaci 7 - ZÁPAS ODLOŽENÝ

00.00 hod. Nové Zámky - HOBA BA, Kadeti - ZÁPAS ODLOŽENÝ

00.00 hod. Partizánske - HOBA BA, Dorast - ZÁPAS ODLOŽENÝ

HOBÁCI OVLÁDLI AVION!V Avione sa stretli bratislavské hokejové tímy druhákov, tretiakov a štvrtákov, aby si spolu z chuti zahrali. Našim Hobákom sa darilo, keď vyhrali turnaj druhákov i tretiakov a štvrtáci taktiež herne nesklamali. Gratulujeme všetkým k medailovému zisku a zvlášť najlepšiemu brankárovi Tomášovi Filovi a najlepšej brankárke Katke Vranovej. 

OD 8.11.2021 REŽIME OTP

Od pondelka 8.11.2021 je vstup na náš zimný štadión povolený v režime OTP, čo znamená, že osoby musia byť plne očkované, testované (od odberu PCR 72 hodín, AG 48 hodín), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní.

V interiéri je povinný respirátor.

Pred vstupom do priestorov zimného štadióna bude umiestnený zoznam osôb, kde sa každý návštevník zapíše a uvedie pod čo spadá /OTP-režim/ a napíše svoje telefónne číslo, kedy by bol v prípade ohniska výskytu nákazy na zimnom štadióne obratom kontaktovaný.

Ďakujeme Vám veľmi pekne za pochopenie a spoluprácu.

JUNIORI V NOVÝCH ZÁPASOVÝCH DRESOCHVďaka advokátskej kancelárii


MPH advokátska kancelária | mph-advocates.com


naše družstvo juniorov od zajtrajšieho dňa nastupuje v majstrovských zápasoch v nových zápasových dresoch.


Ďakujeme veľmi pekne za podporu!

ROZPIS ZÁPASOV 6.11.-7.11.2021

6.11.2021 sobota

11.30 hod. HOBA BA - Ružinov BA, žiaci 5, režim Základ

09.00 hod. HOBA BA - Ružinov BA, žiaci 6, režim Základ

11.30 hod. Ružinov BA - HOBA BA, žiaci 7, režim Základ

00.00 hod. Ružinov BA - HOBA BA, žiaci 8, režim Základ ODLOŽENÉ

16.45 hod. HOBA BA - Nitra, Kadeti, režim Základ

00.00 hod. HOBA BA - Piešťany, Dorast, režim Základ ODLOŽENÉ

15.00 hod. Trnava - HOBA BA, Juniori, režim OTP, BUS 12.15 hod.


7.11.2021 nedeľa

13.15 hod. HOBA BA - Petržalka, žiaci 8, režim Základ

10.00 hod. Levice - HOBA BA, Kadeti, režim OTP, BUS 6.30 hod.

00.00 hod. HOBA BA - Piešťany, Dorast, režim Základ ODLOŽENÉ

10.30 hod. Trnava - HOBA BA, Juniori, režim OTP, BUS 7.45 hod.

OPATRENIA PRE ZABEZPEČENIE OCHRANY ZDRAVIA

Riaditeľ mestskej organizácie STARZ sa na nás obrátil z dôvodu aktuálne nepriaznivo sa vyvíjajúceho stavu pandémie Covid-19 o maximálnu obozretnosť pri organizovaní tréningovej a zápasovej činnosti nášho klubu. 

"Chápajúc dôležitosť pravidelnej športovej prípravy mladých športovcov bez prerušení kvôli nutnosti karantény jednej či viac osôb nie iba v príprave, ale i v prípadnom majstrovskom súťažení, Vás preto žiadam o maximálnu obozretnosť pri Vami organizovanom súťažení a športovom tréningu v ZŠ Harmincova, za ktoré STARZ ako jeho správca pripomínam nenesie žiadnu zodpovednosť. V mnohom môže totiž záležať najmä na našej disciplíne pri nielen slovnom deklarovaní, ale najmä na následnom striktnom a nepoľavujúcom dodržiavaní často každého z nás dennodenne obťažujúcich a unavujúcich regulácií, či sa nezopakuje situácia zo záveru roku 2020 a úvodu roku 2021, kedy musela byť prevádzka ZŠ Harmincova na mesiace prerušená." - z listu pána riaditeľa STARZ.

Pred vstupom na zimný štadión je vždy uvedený režim, v akom práve prevádzka zimného štadióna Harmincova zimný štadión prevádzkuje. 

V režime Základ je v interiéri povinný zoznam osôb, ktorý je umiestnený pri vrátnici a nutnosť používať rúško. 

Ďakujeme veľmi pekne všetkým, ktorým nerobí problém uvedené nariadenia dodržiavať a aj takto vyjadrujú podporu činnosti nášho klubu. Veľmi si to vážime a plne si uvedomujem, že svojou zodpovednosťou prispievate k naplneniu nášho skupinového cieľu a to je neprerušená činnosť všetkých našich vekových kategórií. V prípade kontroly, nám, ako hlavnému organizátorovi, hrozí za nedodržanie uvedených nariadení pokuta. 

Prosíme taktiež všetkých hráčov /ich rodičov/, aby v prípade zhoršujúceho sa zdravotného stavu nechodili na tréningy až do úplného vyliečenia. V prípade pozitívneho testu na Covid, prosím informujte obratom svojho hlavného trénera. Všetci hlavní tréneri majú info, ako ďalej v takomto prípade postupovať. 

Ďakujem Vám všetkým veľmi pekne za pochopenie a spoluprácu.