DEVIATACI MEDZI ŠTYRMI NAJLEPŠÍMI CELKAMI ZO SLOVENSKASZĽH zorganizoval v nedeľu 13.11.2022 1. ročník Turnaja SZĽH U15 “AAA”. Naše družstvo sa predstavilo v skupine ZsZĽH v Hamuliakove. Zverenci hlavného trénera Martina Tekáča a jeho kolegov Mateja Tótha a Petra Veselovského predvádzali počas celého turnajového dňa výborné výkony.  Postupne zdolali Slovan BA 4:1, Regionálny výber U15 západ 6:2 a Nitru 3:0. Naši hráči U15 sa stali víťazmi turnaja západoslovenského regiónu a postupujú na turnaj víťazov zo všetkých regiónov, ktorý je naplánovaný na december 2022. Zo skupiny východ postúpili ŠKP Poprad, zo skupiny stredovýchod HKM Zvolen a zo skupiny stredozápad Dukla Trenčín. Hráčom a celému realizačnému tímu gratulujeme a ďakujeme za výbornú reklamu nášho klubu.  


PIATACI ZAČÍNAJÚ V NEDEĽU NA SLOVANE

Hokejová prípravka 5. ročník HOBA BRATISLAVA začína hrať v nedeľu 25.9.2022 na Slovane, o týždeň neskôr (2.10.2022) sa predstavia naši piataci doma proti Pezinku a následne opäť v nedeľu (9.10.2022) vycestujú naši prípravkári do Hamuliakova.

Prikladáme vám kompletný rozpis:

https://www.hockeyslovakia.sk/sk/stats/results-date/923/liga-pripraviek-p5-zapad?All=True

Prajeme naším mladým HOBAkom veľa športových úspechov!

AKTUÁLNE INFORMÁCIE

BRÚSENIE KORČÚĽ

ZŠ Lamač, brúsenie korčúľ, ako sme uvádzali na stránke stále platí rovnako.


ZŠ Harmincova, brúsenie korčúľ september

19.09.2022   07.00 - 19.00 hod.

23.09.2022   07.00 - 19.00 hod.

27.09.2022   07.00 - 19.00 hod.

01.10.2022   07.00 - 19.00 hod.


ROZŠIROVANIE HARMINCOVEJ ULICE - PARKOVANIE PRED ZŠ

Z dôvodu rozširovania Harmincovej ul., bude počas stavebných prác obmedzené parkovanie aj pred naším domovským zimným štadiónom. Vchod na zimný štadión bude pôvodný, tam ku zmene neprichádza. Parkovisko pred zimným štadiónom bude počas septembra postupne uzatvorené prenosným dopravným značením. Po dohode s  vedúcim stavby môžeme počas tréningov a zápasov aj napriek značeniu parkovisko počas mesiaca september využívať. Od 1. októbra bude parkovisko úplne uzavreté a budeme musieť parkovať na okolitých parkovacích miestach v sídlisku alebo pred obchodným centrom Kaufland. 


REKONŠTRUKCIA ZIMNÉHO ŠTADIÓNA

Ako sme už dávnejšie avizovali, počas tejto hokejovej sezóny by malo prísť k potrebnej rekonštrukcii nášho domovského zimného štadióna. Vzhľadom k stavu technického zariadenia je rekonštrukcia potrebná, termín samotnej realizácie je trocha neštandardný, ale vychádza z aktuálnej doby. Presný termín rekonštrukcie ešte nie je známy, komunikujeme a úzko spolupracujeme s vedením prevádzkovateľa zimného štadióna. Všetky naše vekové kategórie budú mať počas rekonštrukcie ZŠ tréningy špeciálnej prípravy zabezpečené na iných zimných štadiónoch v našom meste. Tréningy sa budeme snažiť zabezpečiť tak, aby sa dali logisticky stihnúť pre hráčov a v prípade potreby mladších vekových kategórií, aj pre ich rodičov. Rekonštrukcia by sa mala začať podľa plánu koncom tohto roka. O všetkých nových informáciách vás budeme postupne informovať.


KONTROLA PLATIEB PRÍSPEVKOV NA ŠPORTOVÚ ČINNOSŤ

Ak niekto nemá prehľad o svojich platbách, skontrolujte si ich prosím priamo v kancelárii hokejového klubu alebo prostredníctvom klubového mailu hokej.dubravka@gmail.com. Hráčom, ktorí nebudú mať príspevky uhradené, nebude umožnené zúčastňovať sa tréningov vo vyššej vekovej kategórii, individuálnych tréningov a taktiež majstrovských zápasov. 


PRÍSPEVKY NA ŠPORTOVÚ ČINNOSŤ NA SEZÓNU 2022/2023 (platné od 1.9.2022)

0 - 3                          -   75 €

4 - 5                          -   90 €

6 - 7                          -  100 €

8 - 9                          -  100 €

  DOR.                         -  120 €  

JUN.                          -  100 €Príspevky na športovú činnosť je potrebné uhradiť vždy do 5. dňa v mesiaci na bankový účet hokejového klubu:

 

IBAN:                  SK63 0900 0000 0051 0961 1318

poznámka:        meno a priezvisko hráča, veková kategória a mesiac, za ktorý je príspevok hradený

 

Vo výnimočných prípadoch je možné uhradiť príspevky na športovú činnosť aj v kancelárii hokejového klubu.

 

V prípade, ak hrajú v klube 2 súrodenci, je poskytnutá zľava 20 € na každého hráča.

V prípade, ak hrajú v klube 3 súrodenci, je poskytnutá zľava 20 € pre dvoch hráčov, najmladší hráč bude oslobodený od platenia mesačných príspevkov.DORAST PRVÉ KOLO PROTI KOŠICIAM

V hokejovej sezóne 2022/2023 máme zastúpenie vo všetkých mládežníckych vekových kategóriách a radíme sa medzi kluby s kompletnou mládežníckou štruktúrou. Určite najväčším ťahákom bude sledovanie nášho dorastu premiérovo v slovenskej extralige. Prvé majstrovské zápasy odohrá dorast na domácom ľade a privíta počas víkendu 10.-11.9.2022 svojich rovesníkov z Košíc. Druhé dvojkolo odohrá dorast opäť doma a v dňoch 17.-18.9.2022 sa predstavia u nás hokejisti HK Trnava. Ďalšie dvojkolo hrá dorast vo Zvolene 24.-25.9.2022. Žiaci štartujú v rovnakom termíne a prvé zápasy bude naším súperom HK Ružinov, 9. a 7. ročník hrá doma a 8. a 6. ročník v Ružinove. Žiakov čaká v druhom kole opäť derby a naši HOBAci si zmerajú sily so Slovanom už 15.9.2022. Tento krát 8. a 6. ročník doma a 9. a 7. ročník na ľade súpera. 17.9.2022 žiaci hrajú s Levicami v opačnom garde. Juniori na prvý ligový zápas nastúpia počas víkendu 17. a 18.9.2022, prvé dvojkolo hostia doma Hamuliakovo. Ďalší víkend sa predstaví juniorka v Topoľčanoch a prvý októbrový víkend hostí doma Levice. Prípravka a predprípravka začne svoje turnajové stretnutia v druhej polovici mesiaca september. Všetkým prajeme vydarenú a úspešnú hokejovú sezónu 2022/2023!

INFORMÁCIE Z NÁŠHO KLUBU

Lekárske prehliadky 

Žiadame všetkých hráčov/-čky, ktorí/é nemajú v klube odovzdanú platnú lekársku prehliadku na sezónu 2022/2023, aby potvrdenie o jej absolvovaní odovzdali v kancelárii hokejového klubu (prípadne ju vhodili do klubovej schránky vedľa vrátnice)  najneskôr do 16.9.2022. V opačnom prípade, nebude bez platnej lekárskej prehliadky umožnené hráčom/-čkam zúčastňovať sa športovej činnosti v klube.

Trénerská rada

Tak ako minulú sezónu, aj v tejto sezóne bude klube pracovať Trénerská rada, ktorej úlohou bude rozhodovanie o zaradení hráčov do jednotlivých vekových kategórií, rozhodovanie o parametroch športovej prípravy a tréningového procesu, rozhodovanie/príprava stratégie budovania jednotlivých vekových kategórií a konzultovanie dôležitých športových rozhodnutí. Trénerská rada zasadá pravidelne každý druhý týždeň v mesiaci. Aj v tejto sezóne na čele Trénerskej rady stojí vedúci tréner nášho klubu Martin Tekáč, jej členmi sú Erik Weissmann, Miroslav Mosnár, Martin Gálik, konzultant Ivan Feneš a vždy sa jej zasadnutia zúčastňuje minimálne jeden člen z Predsedníctva klubu. Podľa potreby sa Trénerskej rady zúčastňuje vedúci tréner predprípravky a prípravky Ľubomír Líška.

Každý druhý týždeň prebieha taktiež stretnutie všetkých hlavných trénerov, ktorého predmetom je vyhodnocovanie priebehu tréningového a zápasového procesu všetkých vekových kategórií.

Rekonštrukcia zimného štadióna

Tak ako sme spomínali v závere minulej hokejovej sezóny na stretnutiach s rodičmi, plánuje sa primárne rekonštrukcia ľadovej plochy a strojovne nášho domovského zimného štadióna. Predpokladaný začiatok je koncom tohto roka. Termín je trocha neštandardný, ale v dnešnej zložitej dobe, a hlavne pri technickom stave týchto zariadení, je naozaj pre nás dôležité, aby k pripravovanej rekonštrukcii prišlo. Určite by sa následne ešte viac skvalitnila príprava a podmienky na zimnom štadióne. 

V prípade, ak by k odstávke zimného štadiónu prišlo, aktívne pracujeme na náhradných riešeniach, aby nebol chod nášho hokejového klubu ohrozený. 

Príspevky na športovú činnosť, hľadanie nových partnerov klubu

Vzhľadom k zvýšeniu nákladov na zabezpečenie činnosti klubu musíme pristúpiť k zvýšeniu príspevkov na športovú činnosť. Pravidelne vyvíjame aktivity na finančné zabezpečenie klubu, sústavne ale dochádza k obmedzovaniu rôznych dotačných programov. Taktiež s našim klubom ukončili spoluprácu niektorí partneri, ktorým by sme sa aj touto cestou chceli veľmi pekne poďakovať za ich predošlú podporu. 

V prípade zabezpečenia nového partnera klubu (sponzorstvo, dar, reklama) rodičmi našich hráčov

nad 3.000 EUR sa príspevok v danej sezóne neplatí

nad 1.500 EUR, bude príspevok v tejto sezóne uhradený na 50%

iné možnosti budú prerokované individuálne 


Individuálne tréningy

Hokejový klub organizuje aj túto sezónu individuálne tréningy. Každý utorok od 20.9.2022 v čase 7.15 - 8.15 hod. sa uskutoční tréning určený pre starších žiakov (ročník 8 + 9) a dorastencov. Jeho hlavným zameraním bude zdokonaľovanie korčuliarskych zručností. Každý štvrtok v čase 7.15 - 8.15 hod. sa uskutoční tréning určený pre starších žiakov (len ročník 9) dorastencov a juniorov. Jeho zameraním bude individuálny tréning herných zručností. 

Ak budú mať hráči so súhlasom ich rodičov a školy možnosť sa individuálnych tréningov zúčastňovať, v prípade potreby dostanú vždy mesačný program tréningov, ktorý odovzdajú v škole. 

Individuálnych tréningov sa bude môcť zúčastňovať len hráč, ktorý má v klube riadne uhradené všetky svoje príspevky na športovú činnosť.


PRÍSPEVKY NA ŠPORTOVÚ ČINNOSŤ NA MESIAC AUGUST 2022

0 - 3                          -  55 €

4 - 5                          -  70 €

6 - 7                          -  80 €

8 - 9                           -  80 €

  DOR.                         -  80 €  

JUN.                          -  80 €Príspevky na športovú činnosť je potrebné uhradiť vždy do 5. dňa v mesiaci na bankový účet hokejového klubu:

 

IBAN:                 SK63 0900 0000 0051 0961 1318

poznámka:       meno a priezvisko hráča, veková kategória a mesiac, za ktorý je platený  príspevok.

 

Vo výnimočných prípadoch je možné uhradiť príspevky na športovú činnosť v kancelárii hokejového klubu.

 

V prípade, ak hrajú v klube 2 súrodenci, je poskytnutá zľava 10 € na každého hráča. V prípade, ak hrajú v klube 3 súrodenci, je poskytnutá zľava 10 € pre dvoch hráčov, najmladší hráč bude oslobodený od platenia mesačných príspevkov.


V prípade nedoplatkov žiadame neuhradené príspevky uhradiť spolu s nasledujúcou platbou za nový mesiac. Ak nemáte prehľad o príspevkoch, prosím napíšte na hokej.dubravka@gmail.com a všetky evidované platby si môžeme spoločne zosúladiť. Ďakujeme Vám veľmi pekne za pochopenie a spoluprácu.

Príspevky na športovú činnosť od 9/2022 budú zverejnené na klubovej stránke najneskôr v stredu 31.8.2022.

TODOS oslavuje - obdarení budete VY

Stačí vyplniť súťažný formulár na https://www.todos.sk/toyota-sutaz

Žrebovanie výhercu prebehne 16.12.2022.TRY-OUT DO EXTRALIGOVÉHO DORASTU UŹ TÚTO NEDEĽU


Na TRY-OUT do extraligového dorastu pozývame hráčov narodených v rokoch 2005 - 2007.

TRY-OUT prebehne formou zápasov - dresy, rozhodcov a zdravotnú službu zabezpečíme.

Ak máš záujem a súhlas materského klubu, určite príď.

Viac informácií na hokej.dubravka@gmail.com.

POHNI KOSTROUDva dni pred vysvedčením naši tréneri prijali pozvanie od vedenia ZŠ Pri Kríži v projekte Pohni kostrou, aby žiakom tejto školy priblížili ľadový hokej. A záujem bol veľký! Veľkí i malí, chlapci i dievčatá neváhali a veľmi radi chytili do ruky hokejku a zahrali si v školskej telocvični minihokejbal, vyskúšali pár stickhandlingových stanovísk, či zastrieľali si na brankára. Tréneri Martin Tekáč a Ľubomír Líška im ukázali aj hokejový výstroj a pochválili sa pár trofejami a medailami, ktoré vyhrali malí HOBAci za posledné roky. Sme radi, že základná škola Pri Kríži nám ponúka počas školského roka skvele vybavenú telocvičňu i “zásobuje” náš klub šikovnými hokejistami i hokejistkami. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.