KLUBOVÉ FARBY

Žiadame všetkých hráčov /-čky, ak si budú obnovovať svoj výstroj na novú hokejovú sezónu, aby dodržali klubové farby. V prípade zabezpečenia hokejových nohavíc a prilby sa jedná o tmavomodrú farbu - navy. Klub má k dispozícii 15 prilieb veľkosti S /prípravka a mladší žiaci/ a 12 prilieb veľkosti M /žiacke kategórie/ na zapožičanie. V prípade ak máte záujem o zapožičanie, kontaktujte prosím vedenie klubu na klubovej adrese hokej.dubravka@gmail.com. Dorastenci a juniori, ktorí nemajú prilbu a hokejové nohavice modrej farby, informujte sa o zapožičaní u vedúceho družstva dorastu v auguste na začiatku predsúťažného obdobia. Ďakujeme Vám veľmi pekne za spoluprácu.


zľavy pre našich hráčov / - čky:

RED REBEL, Stará Vajnorská 17 -  zľava 15%

HOCKEY CENTER, zimný štadión Ondreja Nepelu - zľava 10%

ALL SPORTS SLOVAKIA, OC Danubia, Panónska cesta 38/A, Sabinovská 10 - zľava 10% z neakciového tovaru


Klubové karty sú Vám k dispozícii v kancelárii nášho hokejového klubu.
NEZABUDNITE NA LEKÁRSKE PREHLIADKY

Upozorňujeme všetkých hráčov, resp. ich rodičov, že všetci hráči /-čky musia mať platnú lekársku prehliadku na sezónu 2019/2020. V prípade, že nebude platná lekárska prehliadky zaevidovaná centrálne v našom klube, nebude hráčovi /-čke umožnené od 1. septembra 2019 zúčastňovať sa tréningov a celého programu svojho ročníka. Informácie o lekárskych prehliadkach boli zverejnené na klubovej stránke od 2.5.2019.

https://www.hoba.sk/lekarske-prehliadky-na-novu-sezonu-4881

VŠEOBECNÁ PRÍPRAVA - BRANKÁRI

utorok 25.6.2019

1. skupina (0-1-2, 3-4, 5, 6, 7) - 15:00 - 16:00 hod., zraz na zimnom štadióne 14:45 hod.

2. skupina (8, KAD, DOR, JUN) - 16:00 - 17:00 hod., zraz na zimnom štadióne 15:45 hod.


piatok 28.6.2019

1. skupina (0-1-2, 3-4, 5, 6, 7) - 15:00 - 16:00 hod., zraz na zimnom štadióne 14:45 hod.

2. skupina (8, KAD, DOR, JUN) - 16:00 - 17:00 hod., zraz na zimnom štadióne 15:45 hod.


Na tréning je potrebné si priniesť lapačku, vyrážačku, 3 tenisové loptičky. Tréningy budú prebiehať na ihrisku za zimným štadiónom, v prípade nepriaznivého počasia v priestoroch zimného štadióna. 


ÚDRŽBA PRIESTOROV ZIMNÉHO ŠTADIÓNA

Nakoľko prebieha plánovaná údržba priestorov zimného štadióna, vstup na zimný štadión je povolený len hráčom v sprievode svojich trénerov. Vstup je z bočného vchodu z viacúčelového ihriska. Ďakujeme za pochopenie a dodržiavanie tohto nariadenia.

MESAČNÉ PRÍSPEVKY  NA ŠPORTOVÚ ČINNOSŤ MÁJ A JÚN

Príspevok na športovú činnosť na prípravné obdobie (MÁJ + JÚN) je podľa vekovej kategórie určený nasledovne:

máj jún
predprípravka 0-1-2  50 € 35 €
prípravka 3-4    60 € 35 €
MLŽ 5, MLŽ 6 70 €
70 €
STŽ 7, STŽ 8 70 €
70 €
KAD. 70 € 70 €
DOR. 70 € 70 €
JUN. 70 € 70 €


Príspevky na športovú činnosť je potrebné uhrádzať prevodom do 5. dňa v príslušnom mesiaci na bankový účet hokejového klubu:


IBAN:                       SK63 0900 0000 0051 0961 1318

poznámka:             meno a priezvisko hráča, mesiac, za ktorý je platený  príspevok a kategória, do ktorej hráč patrí

 

V prípade, ak hrajú v klube 2 súrodenci, je poskytnutá zľava 10 EUR na každého hráča. V prípade, ak hrajú v klube 3 súrodenci, je poskytnutá zľava 10 EUR pre dvoch hráčov, najmladší hráč bude oslobodený od platenia príspevkov.


SÚRODENECKÁ ZĽAVA SA V MESIACI JÚN PRI DVOCH SÚRODENCOCH NEUPLATŇUJE! PRI TROCH SÚRODENCOCH JE NAJMLADŚÍ OSLOBODENÝ OD MESAČNEJ PLATBY.

Vo výnimočných prípadoch je možné uhradiť príspevky na športovú činnosť v kancelárii hokejového klubu, prípadne u p. Havránka (p. Havránkovej)

OBSADENIE TRÉNEROV V SEZÓNE 2019/2020

JUNIORI - Ivan Černý

DORAST - Bc. Martin Gálik, Vladmír Soóky

KADETI -  Milan Klement, Mgr. Miroslav Huntata, PhD.

ST. ŽIACI - Mgr. Filip Tallo, Richard Mašlanka

ML. ŽIACI - Mgr. Martin Tekáč, Ivan Schwarz, Peter Briestenský (tréner brankárov)

3 - 4 - Mgr. Ľubomír Líška, Jozef Fabián, Marek Marušiak, Mgr. Ján Dragúň, PaedDr.

0 - 1 - 2 - Mgr. Ľubomír Líška, Mgr. Ján Dragúň, PaedDr., Marek Marušiak, Vlastimil Cvengroš, Miroslav Turan, Ondrej Kubo

Šeftréner klubu: Milan Klement

Tréner brankárov: Bc. Michal Zemančík

LEKÁRSKE PREHLIADKY NA NOVÚ SEZÓNU

V kategóriách 0-1-2, 3-4 a mladší žiaci musia všetci hráči povinne absolvovať lekársku prehliadku u svojho lekára (pediatra). Potvrdenie o absolvovaní lekárskej prehliadky si môžete zobrať u svojho trénera, prípadne stiahnuť TU.

Potvrdené tlačivo o absolvovaní lekárskej prehliadky prosíme odovzdať trénerom svojej vekovej kategórie, prípadne vedúcim družstiev najneskôr 21.6.2019.

V kategóriách starší žiaci, kadeti, dorast a juniori musia všetci hráči absolvovať lekársku prehliadku povinne u športového lekára. Náš klub spolupracuje so športovou lekárkou Dr. Urvayovou, prípadne si môžete vybrať športového lekára podľa vlastného uváženia. Prehliadka u Dr. Urvayovej stojí hráča do 16 rokov 20 EUR, hráča nad 16 rokov 25 EUR a obsahuje: Antropometrické vyšetrenie, Ortopedické vyšetrenie, TK+PF, EKG, Spirometrické vyšetrenie so záverom vyšetrenia a doporučeniami. V prípade nálezu doktorka zabezpečí ďalšie potrebné odborné vyšetrenia. Každý hráč musí mať pri sebe preukaz poistenca, tenisky, trenky a uterák. Vyšetrenie treba vyplatiť pani doktorke v ambulancii hneď po absolvovaní prehliadky. Tlačivo o jej absolvovaní prosíme odovzdať svojim trénerom, najneskôr 21.6.2019.


Termíny prehliadok u Dr. Urvayovej:


- starší žiaci 13.,14.,15.,16.,17.,20.,21.5.2019

- kadeti 22.,23.,24.,27.5.2019

- dorast 28.,29.,30.,31.5.2019

- juniori 3.,4.,5.6.2019 


Presný rozpis vyšetrení s časom príchodu na vyšetrenie týchto vekových kategórií majú hráči u svojich trénerov. Objednajte sa a určite si termín a čas u svojho trénera.


Kontaktná adresa ambulancie Dr. Urvayovej:


Dr. Alena Urvayová

Športová hala Mladosť

Trnavská 39, Bratislava

t.č. 02/444 534 26

VSTUP DO NOVEJ SEZÓNY 2019/2020

Od pondelka 6.5.2019 začíname v celom našom klube oficiálne prípravné obdobie hokejovej sezóny 2019/2020. Aktuálne zoznamy hráčov /-čiek postupne zverejníme ešte po záverečných konzultáciách s trénermi najneskôr v piatok 3.5.2019 na klubovej stránke. Pri tvorení zoznamov sa prihliadalo na dátum narodenia, navštevovanie ročníka v škole, výkonnosť a aj počet hráčov v samotnej vekovej kategórii. Nakoľko hlavne pri ostaršení hráča do vyššej vekovej kategórie je potrebný súhlas zákonného zástupcu, prípadne sú iné závažné dôvody aby bolo dieťa preradené do inej vekovej kategórie ako bude zaradené a je to v súlade s nariadeniami a poriadkami SZĽH, bude po zvážení šeftrénera klubu a trénerov dotknutých vekových kategórií posun hráčov ešte možný. V prípade, ak budete mať žiadosť a vážne dôvody o preradenie Vášho dieťaťa do inej vekovej kategórie, pošlite nám prosím mail na hokej.dubravka@gmail.com a budeme sa Vašou žiadosťou zaoberať. 

Zoznamy trénerov všetkých vekových kategórií zverejníme najneskôr v piatok 3.5.2019 na klubovej strénke.

Informáciu o lekárskych prehliadkach prinesieme na klubovej stránke najneskôr v piatok 3.5.2019. 

Kombinovaná všeobecná príprava s využitím ľadovej plochy bude pre všetky ročníky do  konca mája. V júni pokračuje všeobecná príprava na suchu. V júli budú dovolenky, prípadne je možné, že koncom mesiaca pripravia tréneri jednotlivých vekových kategórií sústredenia, o čom Vás budú informovať do prvej polovice tohto mesiaca. 

Na domáci ľad plánujeme vykorčuľovať od 10. augusta 2019.

Ak máte prosím možnosť, prispôsobte si letné dovolenky tak, aby boli hráči k dispozícii svojim trénerom najneskôr od vykorčuľovania na ľadovú plochu, to je toho 10.8.2019 (ak nebudú naplánované sústredenia, resp. turnaje).

Všetky potrebné informácie budeme postupne dopĺňať.

POĎAKOVANIE ZA SEZÓNU 2018/2019

Od 1.5. sa oficiálne začína nová hokejová sezóna. Ďakujeme všetkým za predošlú sezónu, hlavne v žiakoch sa nám podarilo dosiahnuť zatiaľ najlepšie výsledky v histórii nášho klubu. Ďakujeme za predošlú sezónu všetkým hráčom /-čkam, všetkým trénerom a vedúcim družstiev. Poďakovanie patrí taktiež všetkým rodičom, ktorí nám zverili svoje deti, za dôveru a aj za podporu a spoluprácu. Ďakujeme taktiež všetkým, ktorí nám pomáhali pri rôznych akciách nášho klubu, či už organizačne, materiálne, alebo finančne. Samostatné poďakovanie patrí všetkým sponzorom a partnerom  nášho klubu, ktorí podporovali naše aktivity a spolu sa nám podarilo naplniť požadované podmienky počas celej hokejovej sezóny 2018/2019. Ešte raz všetkým veľmi pekne ďakujeme.

BRÚSENIE KORČÚĽ MÁJ 2019

02.5.2019   07.00-19.00 hod.

06.5.2019   07.00-19.00 hod.

11.5.2019   07.00-19.00 hod.

15.5.2019   07.00-19.00 hod.

20.5.2019   07.00-19.00 hod.

24.5.2019   07.00-19.00 hod.

29.5.2019   07.00-19.00 hod.