PRIPRAVUJEME

Nakoľko prípravu mladého športovca ovplyvňuje veľa faktorov, rozhodli sme sa v klube postupne zorganizovať prednášky pre našich hráčov, ale aj ich rodičov. Všetci vieme, že výkonnosť prípravkárov, ak sa o nejakej výkonnosti v tejto vekovej kategórii vôbec dá hovoriť, žiakov, kadetov, ale aj vyšších kategórií je veľmi kolísavá. Deti si nedokážu dlhodobo udržať špičkovú výkonnosť a ak niekto výkonnostne predbehne spoluhráča vo vyššom veku, tak je to úplne prirodzené. Každá príprava mladého športovca by mala byť smerovaná na vrchol výkonnosti v kategórii senior. Veď každý rodič, každý hráč, tajne verí, že sa daným športom bude raz živiť, bude v danom športe úspešný a bude ho hrať čo najdlhšie. To je dobré a zároveň úplne prirodzené. To, že to ale ovplyvňuje veľa faktorov, si často ani neuvedomujeme. Práve preto, by sme veľmi radi všetkým naším hráčom a rodičom postupne poskytli prednášky, ktoré by mali napomôcť k smerovaniu už spomenutého cieľa. Už na mesiac jún pripravujeme prvé stretnutie, o ktorom Vás budeme priebežne informovať. Pripravované prednášky budú na témy športová výživa, pitný režim, doplnky stravy, regenerácia, kompenzácia, prevencia, športový tréning, doplnkové tréningy a pod. Tešíme sa na prvé spoločné stretnutie.

ZAÚTOČIA BRANKÁRI NA REPREZENTAČNÝ DRES ?

Úloha brankára ja v kolektívnom športe veľmi špecifická. Keď útočník stratí v útočnej tretine puk a súperov útočník prejde cez nášho obrancu, zrazu stojí súper pred poslednou prekážkou. Koľko krát útočník o puk v útočnej tretine príde, koľko krát súper obranu prečísli a koľko krát je brankár ten, ktorý zatiahne "ručnú brzdu". Jeho skvelé zákroky, jeho pohoda a sebavedomie v bráne dokáže naštartovať celý tím. Je v každom družstve ústrednou postavou. Ak urobí chybu on, tak to každý úplne ináč vníma, ako keď urobia chybu jeho spoluhráči. Je na neho úplne iný psychický tlak, ako na cely tím. Určite mu dobre padne, ak ho počas zápasu vlastní spoluhráči pochvália, alebo povzbudia. Postavenie brankára, jeho potreby v príprave, ale aj počas zápasov si v klube uvedomujeme a snažíme sa podať im čo najviac pomocnú ruku. V tejto sezóne bude mať ich napredovanie pod palcom tréner Bc. Michal Zemančík. Pán tréner má bohaté skúsenosti pri práci na klubovej úrovni, taktiež bol účastníkom a aj organizátorom špecializovaných kempov pre brankárov doma a v zahraničí. Pracoval taktiež pri výchove brankárov na reprezentačnej úrovni. V našom klube bude mať na starosti špeciálne tréningy pre brankárov a bude sa taktiež priebežne zúčastňovať tréningov jednotlivých vekových kategórií. Okrem tréningov bude sledovať aj vybrané domáce zápasy a následne pripraví rozbor zápasu z pohľadu brankára pre všetkých brankárov danej vekovej kategórie. Veríme, že naša spoločná práca v klube posunie dopredu našich brankárov a vo vyšších ročníkoch svojimi výkonmi oslovia aj trénerov reprezentačných výberov. Držíme palce!

KEĎ ROZHODUJÚ SEKUNDY

Nebýva v dnešnej dobe vzácnosťou keď aj mladých športovcov pri záťaži zradí srdce. Náš klub vypracoval projekt k získaniu automatického defibrilátora, ktorý nám podporil SZĽH. V dnešnej dobe je pri špičkovom zdravotníckom zabezpečení športoviska defibrilátor nevyhnutnosťou. Vďaka nemu vieme garantovať bezpečnosť a ochranu života nielen počas zápasov, ale aj počas všetkých aktivít nášho klubu pre hráčov a všetkých návštevníkov. Defibrilátor má jednoduché používanie, keď celá obsluha je riadená povelmi v slovenskom jazyku, čo zaručuje v prípade potreby jeho rýchle a účinné použitie. Defibrilátor na začiatok prevádzky zimného štadióna umiestnime tak, aby ho bolo možné, v prípade zlyhania srdca, okamžite použiť. Zatiaľ ho máme počas tréningov v mesiaci jún v okolí zimného štadióna umiestnený v kancelárii hokejového klubu.  Sme veľmi radi, že máme takú možnosť a zároveň veríme, že ho pri našich aktivitách nebudeme musieť použiť. Informácie k záchrane ľudského života nájdete na:

https://auratrade.sk/

ZÁKAZ VSTUPU NA ZIMNÝ ŠTADIÓN

Nakoľko prebieha plánovaná údržba zimného štadióna, vstup na zimný štadión pre verejnosť je zakázaný. Vstup do priestorov zimného štadióna je povolený len kadetom, dorastencom a juniorom a to len v sprievode ich trénerov. Vzhľadom k tomu, že sú pootvárané montážne jamy, šachty a manipuluje sa v priestoroch zimného štadióna s nadrozmerným materiálom, prosím rešpektujte toto nariadenie prevádzky zimného štadióna. Ďakujeme vám veľmi pekne za pochopenie.

HLASOVANIE O NAJOBLÚBENEJŠIEHO TRÉNERA MLÁDEŽE

stále prebieha. Ak sa máte favorita medzi našími trénermi, dajte mu prosím svoj hlas. Zúčastňujete sa hlasovania o "NAJ" trénera z celého Slovenska. Ďakujeme!

 

https://www.hockeyslovakia.sk/sk/article/hlasujte-za-svojho-favorita-a%C2%A0vyberte-najoblubenejsieho-trenera-mladeze

LEKÁRSKE PREHLIADKY STARŠÍ ŽIACI, KADETI, DORAST, JUNIORI

Po lekárskej prehliadke každý hráč, ktorý prehliadku absolvuje, dostane lekársku správu - nález. Klub dostane vyhodnotenie prehliadky každého hráča, čiže hráči trénerom nemusia lekársku správu odovzdávať. Prehliadka u MUDr. Urvayovej stojí hráča do 17 rokov 20 EUR, hráča od 18 rokov 25 EUR /platí si hráč sám pri absolvovaní prehliadky/.

Prehliadka obsahuje:

- Antropometrické vyšetrenie

- Ortopedické vyšetrenie

- TK + PF

- EKG

- Spirometrické vyšetrenie

- Ergometrické vyšetrenie

- Záver vyšetrenia + doporučenie


V prípade nálezu doktorka zabezpečí potrebné odborné vyšetrenia.


Za príplatok 5 EUR sa v nutných /potrebných/ prípadoch vyšetruje aj krv.


Každý hráč musí mať pri sebe preukaz poistenca, tenisky, trenky a uterák.


Kontaktná adresa ambulancie telovýchovného lekárstva:


MUDr. Alena Urvayová

Športová hala Mladosť

Trnavská 39

831 04 Bratislava


t.č. 02/ 444 534 26


Termíny prehliadok jednotlivých kategórií u MUDr. Urvayovej: 


Starší žiaci 15., 18., 19., 20., 21.6.2018

Kadeti 22., 25.6.2018

Dorast 26., 27.6.2018

Juniori 28., 29.6.2018


Časy prehliadok si hráči /rodičia/ dohodnú osobne u svojho trénera, ktorý má rozpis prehliadok už k dispozícii. 


V prípade, že sa rozhodnete pre iné oddelenie telovýchovného lekárstva, potvrdenie o absolvovaní lekárskej prehliadky odovzdajte v kancelárii hokejového klubu /prípadne vhoďte do klubovej schránky/ najneskôr do 30.6.2018


Ďakujeme Vám za pochopenie a spoluprácu.

LEKÁRSKE PREHLIADKY

1) Všetci hráči /-čky vekovej kategórie predprípravka, prípravka a mladší žiaci musia povinne absolvovať lekársku prehliadku u svojho lekára (pediatra). Potvrdenie o absolvovaní lekárskej prehliadky si môžete vyzdvihnúť v kancelárii hokejového klubu, prípadne stiahnuť tu.

Potvrdené tlačivo o absolvovaní lekárskej prehliadky prosíme odovzdať trénerom svojej vekovej kategórie, prípadne v kancelárii hokejového klubu najneskôr do 31.5.2018.

2) Hráči vekovej kategórie starší žiaci, kadeti, dorast a juniori musia lekársku prehliadku absolvovať na odd. telovýchovného lekárstva, príp. u športového lekára. Hráči si budú môcť termín vybrať u svojho trénera. Klub spolupracuje so športovou lekárkou Dr. Urvayovou, ale hráči vekovej kategórie starší žiaci, kadeti, dorast a juniori (príp.rodičia hráčov/-čiek) si môžu športového lekára vybrať podľa vlastného uváženia. Taktiež bude potrebné priniesť potvrdenie o absolvovaní lekárskeho vyšetrenia od športového lekára.

Potvrdené tlačivo o absolvovaní lekárskej prehliadky prosíme odovzdať trénerom svojej vekovej kategórie, prípadne v kancelárii hokejového klubu najneskôr do 30.6.2018. 


Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.                  


TERMÍNY PREHLIADOK STARŠÍCH ŽIAKOV, KADETOV, DORASTU A JUNIOROV  


STARŠÍ ŽIACI   15., 18., 19., 20., 21. júna 2018

KADETI      22., 25. júna 2018       

DORAST    26., 27. júna 2018

 JUNIORI    28., 29. júna 2018  


Presný rozpis vyšetrení s časom príchodu na vyšetrenie týchto vekových kategórií a všetky potrebné informácie majú hráči u svojich trénerov. Objednajte sa a určite si termín a čas u svojho trénera!!!

 

 

 

 

 

MAJSTRAMI SVETA HOKEJISTI ŠVÉDSKA

V sobotu sa na našom zimnom štadióne aj za podpory MČ Dúbravka opäť uskutočnili Majstrovstvá sveta najmenších hokejistov. Popri našich predprípravkárov sa samotného turnaja zúčastnili ešte hokejové nádeje z Detvy, Piešťan a Petržalky. Deti boli zaradené do "repre výberov", ako na ozajstných MS. Naši tréneri na čele s Ľubomírom Líškom a fantasticou skupinou našich rodičov pripravili všetko na najlepšej úrovni. Všetkým veľmi pekne ďakujeme, super vydarená akcia je výsledkom Vás všetkých! Na záver boli všetci účastníci na slávnostnom oceňovaní a vyhlásení výsledkov odmenení medailou. Medaile odovzdávali riaditeľka projektového a rozvojového oddelenia SZĽH Diana Kosová, ktorá našej prípravke odovzdala aj nový výstroj a prilby pre nových hokejových začiatočníkov, pomôcky na tréningy z podpory projektu SZĽH pre náš hokejový klub, ďalej vicestarosta MČ Dúbravka Ľubomír Krajčír a poslanci Juraj Káčer a Juraj Štekláč. Všetkým ešte raz za pomoc a podporu ďakujeme.

A na záver slová riaditeľky projektového a rozvojového odd. SZĽH Diany Kosovej: 

"Chcela by som sa poďakovať vedeniu a trénerom hokejového klubu HOBA Bratislava za to, že vytvárajú v hokeji atmosféru radosti. Bolo pre mňa cťou odovzdávať medaile športovcom, ktorí počas celého turnaja vydávali zo seba maximum, snažili sa vyhrávať, no pritom dodržiavali zásady fair play a na tvárach im nechýbal úsmev."

MAJSTROVSTVÁ SVETA V DÚBRAVKE

V sobotu 12.5.2018 sa na dúbravskom zimnom štadióne predstavia tímy USA, Kanady, Ruska, Južnej Kórey, Švédska, Fínska a Slovenska. Na tento deň sú pripravené Majstrovstvá sveta HOBAkov prvákov. Príďte si pozrieť majstrovstvá sveta so všetkým, čo k tomu patrí. Prvé zápasy začínajú o 8.15 hod., slávnostné vyhodnotenie a oceňovanie je naplánované na 12.45 hod. Srdečne Vás pozývame!

PROGRAM - SLOVENSKO - MS V HOKEJI 2018

Pozrite si program Slovenska na majstrovstvách sveta v hokeji 2018 v dánskych mestách Kodaň a Herning.


5. máj 2018 (sobota)

A-skupina:

20:15 Česko - Slovensko


6. máj 2018 (nedeľa)

A-skupina:

20:15 Slovensko - Švajčiarsko


8. máj 2018 (utorok)

A-skupina:

16:15 Rakúsko - Slovensko


10. máj 2018 (štvrtok)

A-skupina:

16:15 Slovensko - Francúzsko


12. máj 2018 (sobota)

A-skupina:

12:15 Slovensko - Švédsko


14. máj 2018 (pondelok)

A-skupina:

16:15 Rusko - Slovensko


15. máj 2018 (utorok)

A-skupina:

16:15 Bielorusko - Slovensko


17. máj 2018 (štvrtok)

16:15 / 20:15 Štvrťfinále (?)


19. máj 2018 (sobota)

15:15 / 19:15 Semifinále (?)


20. máj 2018 (nedeľa)

15:45 Zápas o tretie miesto (?)

20:15 Finále (?)