INDIVIDUÁLNE TRÉNINGY ŠPECIÁLNEJ PRÍPRAVY

Dovoľujeme si Vás opätovne požiadať o podporu individuálnych tréningov na ľadovej ploche. V prípade Vašej podpory, kontaktujte prosím manažéra klubu Dávida Hrdličku na t.č. 09011 158 555, alebo na klubový mail hokej.dubravka@gmail.com.

Za Vašu prípadnú podporu Vám vopred ďakujeme.

https://www.hoba.sk/h%C4%BDadame-podporu-na-individualne-treningy-5156

LEKÁRSKE PREHLIADKY DO PIATKU 13.9.2019

Hokejový klub vyzval dňa 2.5.2019, na začiatku sezóny 2019/2020, všetkých našich hráčov resp. ich zákonných zástupcov, aby mali na túto hokejovú sezónu všetci hráči /-čky platné lekárske prehliadky. V kategóriách, kde to bolo treba, zabezpečil klub konkrétne termíny na odd. Telovýchovného lekárstva. Prostredníctvom klubovej stránky sme 1.7.2019 opätovne upozorňovali všetkých, ktorí si lekársku prehliadku "nestihli" v riadnom termíne zabezpečiť, aby tak urobili najneskôr do 1.9.2019. Okrem toho, že to je aj v záujme klubu, je to nariadenie SZĽH a taktiež naša povinnosť evidovať platné lekárske prehliadky na základe nariadenia zo Zákona o športe. Prosíme všetkých, ktorí neboli schopní na klub priniesť potvrdenie o absolvovaní prehliadky za 4,5 mesiaca, aby tak urobili najneskôr do tohto piatku 13.9.2019, nakoľko začínajú žiacke súťaže. V opačnom prípade bude od tohto termínu pozastavená činnosť v našom klube všetkým hráčom /-čkam, ktorých potvrdenia o lekárskych prehliadkach v klube neevidujeme. Ďakujeme všetkým, ktorí si všetko včas zabezpečili a umožnili nám v klube pracovať na iných veciach, ako sú len lekárske prehliadky. 


NOVÚ SEZÓNU ODŠTARTUJÚ JUNIORIUž počas tohto víkendu začínajú zápasy juniorov, ktorí v našom klube odštartujú boje o majstrovské body v hokejovej sezóne 2019/2020. Družstvo juniorov prešlo v lete výraznou "rekonštrukciou" spôsobenou odchodom hráčov do vyššej vekovej kategórie, prípadne odchodom našich hráčov do susedného Ružinova. Naopak si to do nášho klubu zamierili niektorí Ružinováci. Počas novej sezóny našej striedačke velia skúsený tréner Ivan Černý a jeho asistent, ináč bývalý hráč nášho klubu, neskôr aj slovenskej seniorskej extraligy Michal Guoth, ktorý úspešne ukončil štúdium na FTVŠ. Účasť hráčov v prípravnom období nebola presne podľa predstáv našich trénerov, družstvo sa formovalo ešte v tomto týždni, ale aj tak veríme, že chlapci spolu vytvoria dobrý tím, ktorému sa bude dariť počas celej sezóny. Všetkých nových hráčov v našom drese u nás srdečne vítame a celému tímu prajeme športovú pohodu a veľa úspechov. Ak sa rozhodnete pozrieť si úvodné stretnutia l. slovenskej ligy juniorov a povzbudiť našich chlapcov, v sobotu o 17.00 hod. hostíme družstvo Michaloviec a o deň neskôr o 10.30 hod. si zmeriame sily s hráčmi z Liptovského Mikuláša.

V SOBOTU ORGANIZUJEME TURNAJ SZĽH U15


SZĽH od tejto sezóny zavádza systém vkladaných doplnkových turnajov, ktorých účelom je umožniť hráčom vo vyšších vekových kategóriách odohrať väčšie množstvo kvalitných zápasov ako umožňuje dlhodobá žiacka súťaž.

Vďaka minuloročnému umiestneniu nášho družstva žiakov 8. ročníka, je v turnajoch SZĽH v hokejovej sezóne 2019/2020 naše družstvo žiakov U15 umiestnené v turnaji družstiev s ratingom AAA, čo je najkvalitnejší rating. 

Už zajtra 7.9.2019 sa odohrá prvý turnaj TOP skupiny AAA so začiatkom o 08.00 hod. na zimnom štadióne v Dúbravke. Srdečne Vás pozývame, príďte si pozrieť najkvalitnejší žiacky slovenský turnaj a povzbudiť našich HOBAkov.

Nakoľko z dôvodu konania sa MS2019 na Slovensku a Kongresu SZĽH bolo vyhodnotenie predošlej sezóny neskôr, budú na záver turnaja nášmu družstvu odovzdané strieborné medaile za umiestnenie v minuloročnej hokejovej sezóne.

POTVRDENIA

V prípade, ak potrebujete do školy na nový školský rok rozpis tréningov alebo nejaké potvrdenia, pošlite nám na klubový mail hokej.dubravka@gmail.com konkrétnu požiadavku a požadované materiály budete mať pripravené v kancelárii hokejového klubu.

MESAČNÉ PRÍSPEVKY NA ŠPORTOVÚ ČINNOSŤ - SEZÓNA 2019/2020

Nakoľko nám stúpli náklady klubu:

- zvýšenie ceny ľadovej plochy o 10%

- štartovné SZĽH za jednotlivé ročníky od prípravky po juniorov

- zmena štruktúry súťaží od tejto sezóny,


sme nutení od 1.9.2019 zvýšiť mesačné príspevky na športovú činnosť v hokejovej sezóne 2019/2020 pre jednotlivé ročníky nasledovne:


 

0 - 1 - 2       55 €
3 - 4       70 €
5 - 6        80 €
7 - 8       80 €
Kadeti       80 €
DOR.       80 €
JUN.       80 €

 

Príspevky na športovú činnosť je potrebné uhrádzať vždy najneskôr do 5. dňa v príslušnom mesiaci na bankový účet hokejového klubu:

 

IBAN:                       SK63 0900 0000 0051 0961 1318

poznámka:             meno a priezvisko hráča, veková kategória a mesiac, za ktorý je platený  príspevok.

 

Vo výnimočných prípadoch je možné uhradiť príspevky na športovú činnosť v kancelárii hokejového klubu, prípadne u p. Havránka (p. Havránkovej).

 

V prípade, ak hrajú v klube 2 súrodenci, je poskytnutá zľava 10 € na každého hráča. V prípade, ak hrajú v klube 3 súrodenci, je poskytnutá zľava 10 € pre dvoch hráčov, najmladší hráč bude oslobodený od platenia mesačných príspevkov.

ROZPIS 2019/2020

Prinášame Vám rozpis tréningov v školskom roku 2019/2020:


Tréningy družstiev špeciálnej prípravy (ľadová plocha):
Tréningy všeobecnej prípravy (telocvičňa) vybavujeme nasledovne:

Predprípravka   streda

Prípravka           streda

Mladší žiaci       štvrtok

Starší žiaci         štvrtok


Individuálne tréningy špeciálnej prípravy (ľadová plocha):

Mladší žiaci   pondelok                  13.30 - 14.30 hod.

Starší žiaci    utorok                        13.30 - 14.30 hod.

Kadeti, dorast, juniori   utorok     07.15 - 08.15 hod.


Sledujte si prosím vždy aktuálne rozpisy tréningov na klubovej stránke, alebo v priestoroch zimného štadióna, zmena termínov vyhradená!

PIATACI OBSADILI 1. MIESTOPoslednú prázdninovú sobotu vycestovali naši piataci na turnaj do Levíc. Po výbornom výkone zverenci trénerov Martina Tekáča a Ivana Schwarza porazili domáce Levice 7:4, MMHK Nitru 3:2 a bratislavský Ružinov 5:3 a s plným bodovým ziskom (6 bodov) sa stali víťazmi turnaja. Všetkým gratulujeme a ďakujeme za peknú reprezentáciu nášho klubu.

ĎAKUJEME RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB


Víťazi turnaja žiakov 8. ročníkov, naši HOBAci. Gratulujeme!

Už v minulosti sme sa bavili s riaditeľom RŠK Ing. Ľubomírom Lenárom o myšlienke usporiadať nejakú spoločnú akciu pre bratislavské hokejové kluby. Už toto leto prišiel pán riaditeľ s konkrétnou predstavou, ktorú sa mu podarilo aj naplniť. RŠK zorganizoval postupne od 26.8.2019 do 29.8.2019 jednodňové hokejové turnaje pre šiestakov, kadetov, ôsmakov a siedmakov. Naši šiestaci obsadili 3. miesto, kadeti 4. miesto, ôsmaci 1. miesto a siedmaci 4. miesto. Určite zápolenie v bratislavskom hokejovom kraji malo svoj náboj, veď všetko boli derby zápasy, ale cieľom bolo niečo úplne iné. Pripraviť všetkým hráčom, ich rodičom, kamarátom a všetkým rodinným príslušníkom jednu peknú veľkú akciu, vďaka ktorej sa všetci poznáme, a to je HOKEJ. Pán riaditeľ, ďakujeme Vám, Vašim spolupracovníkom a celému RŠK za pekný hokejový týždeň.

SKVALITNENIE EFEKTIVITY V PRÍPRAVE HRÁČOV

Ľadový hokej kladie na hráčov vysoké požiadavky v oblasti kondičných a koordinačných schopností. Korčuľovanie, technika herných zručností a riešenie rozličných herných situácií vo veľkej rýchlosti ovplyvňujú herný výkon hráča. Vo vyšších vekových kategóriach je navyše náročnosť hry umocnená vysokými nárokmi na špeciálnu trénovanosť najmä v anaeróbnych podmienkach energetického krytia. Analýza vnútorného zaťaženia v tréningu aj zápase je východiskom k vytváraniu takých tréningových jednotiek, ktorých intenzita a kondičná náročnosť kladú na hráčov adekvátne nároky v týždennom mikrocykle. Jedným z ukazovateľov intenzity vnútorného zaťaženia organizmu je srdcová frekvencia (SF).

Srdcová frekvencia je reprezentatívnou veličinou pri posudzovaní zaťaženia srdcovo-cievneho systému, veľmi rýchlo reaguje na zmeny intenzity, či odporu pri zaťažení organizmu.  Jej meranie je účinnou metódou okamžitej kontroly intenzity zaťaženia hráča so zameraním na získanie objektívnych informácii o aktuálnom stave jeho trénovanosti.

Vďaka podpore spoločnosti HERNWOOD, a.s. náš klub v súčasnosti disponuje 25 kusmi hrudných meračov SF typu Polar H10, novým iPadom Pro 12,9’’ a aplikáciou Polar Team, vďaka čomu môžeme v reálnom čase na monitore iPadu sledovať hodnoty SF všetkých hráčov v tréningu, či v zápase. Následne máme k dispozícii objektívne údaje o výkone hráčov, o intenzite tréningového zaťaženia a kondičnej náročnosti jednotlivých cvičení. Vieme operatívne zasiahnuť do tréningovej jednotky alebo nasadzovať formácie, či jednotlivých hráčov v zápase. Môžeme sledovať a porovnávať vytrvalostné schopnosti jednotlivých hráčov a efektívnejšie tak plánovať a individualizovať tréningové zaťaženie. SF môžeme monitorovať ako na ľade, tak aj počas všeobecnej prípravy či už v posilňovni, alebo v teréne.

Tento systém monitorovania vnútorného zaťaženia hráčov nájde uplatnenie najmä vo vyšších vekových kategóriach (kadeti, dorast, juniori), kde sa rozvoj špeciálnej vytrvalosti stáva významným faktorom v štruktúre herného výkonu. Tréning na základe srdcovej frekvencie umožňuje trénerom optimalizovať tréningové zaťaženie v súlade s požadovaným rozvojom špeciálnej trénovanosti.

Celú odbornú prácu s týmto zariadením majú v klube na zodpovednosti tréner Miroslav Huntata, šéftréner klubu Milan Klement a tréneri jednotlivých kategórií, ktorí využívajú túto možnosť k príprave svojich hráčov. 

Ďakujeme spoločnosti HERNOWOOD, a.s., vďaka ktorej máme v klube takúto možnosť.