LEKÁRSKE PREHLIADKY STARŠÍ ŽIACI, KADETI, DORAST, JUNIORI

Po lekárskej prehliadke každý hráč, ktorý prehliadku absolvuje, dostane lekársku správu - nález. Klub dostane vyhodnotenie prehliadky každého hráča, čiže hráči trénerom nemusia lekársku správu odovzdávať. Prehliadka u MUDr. Urvayovej stojí hráča do 17 rokov 20 EUR, hráča od 18 rokov 25 EUR /platí si hráč sám pri absolvovaní prehliadky/.

Prehliadka obsahuje:

- Antropometrické vyšetrenie

- Ortopedické vyšetrenie

- TK + PF

- EKG

- Spirometrické vyšetrenie

- Ergometrické vyšetrenie

- Záver vyšetrenia + doporučenie


V prípade nálezu doktorka zabezpečí potrebné odborné vyšetrenia.


Za príplatok 5 EUR sa v nutných /potrebných/ prípadoch vyšetruje aj krv.


Každý hráč musí mať pri sebe preukaz poistenca, tenisky, trenky a uterák.


Kontaktná adresa ambulancie telovýchovného lekárstva:


MUDr. Alena Urvayová

Športová hala Mladosť

Trnavská 39

831 04 Bratislava


t.č. 02/ 444 534 26


Termíny prehliadok jednotlivých kategórií u MUDr. Urvayovej: 


Starší žiaci 15., 18., 19., 20., 21.6.2018

Kadeti 22., 25.6.2018

Dorast 26., 27.6.2018

Juniori 28., 29.6.2018


Časy prehliadok si hráči /rodičia/ dohodnú osobne u svojho trénera, ktorý má rozpis prehliadok už k dispozícii. 


V prípade, že sa rozhodnete pre iné oddelenie telovýchovného lekárstva, potvrdenie o absolvovaní lekárskej prehliadky odovzdajte v kancelárii hokejového klubu /prípadne vhoďte do klubovej schránky/ najneskôr do 30.6.2018


Ďakujeme Vám za pochopenie a spoluprácu.

LEKÁRSKE PREHLIADKY

1) Všetci hráči /-čky vekovej kategórie predprípravka, prípravka a mladší žiaci musia povinne absolvovať lekársku prehliadku u svojho lekára (pediatra). Potvrdenie o absolvovaní lekárskej prehliadky si môžete vyzdvihnúť v kancelárii hokejového klubu, prípadne stiahnuť tu.

Potvrdené tlačivo o absolvovaní lekárskej prehliadky prosíme odovzdať trénerom svojej vekovej kategórie, prípadne v kancelárii hokejového klubu najneskôr do 31.5.2018.

2) Hráči vekovej kategórie starší žiaci, kadeti, dorast a juniori musia lekársku prehliadku absolvovať na odd. telovýchovného lekárstva, príp. u športového lekára. Hráči si budú môcť termín vybrať u svojho trénera. Klub spolupracuje so športovou lekárkou Dr. Urvayovou, ale hráči vekovej kategórie starší žiaci, kadeti, dorast a juniori (príp.rodičia hráčov/-čiek) si môžu športového lekára vybrať podľa vlastného uváženia. Taktiež bude potrebné priniesť potvrdenie o absolvovaní lekárskeho vyšetrenia od športového lekára.

Potvrdené tlačivo o absolvovaní lekárskej prehliadky prosíme odovzdať trénerom svojej vekovej kategórie, prípadne v kancelárii hokejového klubu najneskôr do 30.6.2018. 


Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.                  


TERMÍNY PREHLIADOK STARŠÍCH ŽIAKOV, KADETOV, DORASTU A JUNIOROV  


STARŠÍ ŽIACI   15., 18., 19., 20., 21. júna 2018

KADETI      22., 25. júna 2018       

DORAST    26., 27. júna 2018

 JUNIORI    28., 29. júna 2018  


Presný rozpis vyšetrení s časom príchodu na vyšetrenie týchto vekových kategórií a všetky potrebné informácie majú hráči u svojich trénerov. Objednajte sa a určite si termín a čas u svojho trénera!!!

 

 

 

 

 

MAJSTRAMI SVETA HOKEJISTI ŠVÉDSKA

V sobotu sa na našom zimnom štadióne aj za podpory MČ Dúbravka opäť uskutočnili Majstrovstvá sveta najmenších hokejistov. Popri našich predprípravkárov sa samotného turnaja zúčastnili ešte hokejové nádeje z Detvy, Piešťan a Petržalky. Deti boli zaradené do "repre výberov", ako na ozajstných MS. Naši tréneri na čele s Ľubomírom Líškom a fantasticou skupinou našich rodičov pripravili všetko na najlepšej úrovni. Všetkým veľmi pekne ďakujeme, super vydarená akcia je výsledkom Vás všetkých! Na záver boli všetci účastníci na slávnostnom oceňovaní a vyhlásení výsledkov odmenení medailou. Medaile odovzdávali riaditeľka projektového a rozvojového oddelenia SZĽH Diana Kosová, ktorá našej prípravke odovzdala aj nový výstroj a prilby pre nových hokejových začiatočníkov, pomôcky na tréningy z podpory projektu SZĽH pre náš hokejový klub, ďalej vicestarosta MČ Dúbravka Ľubomír Krajčír a poslanci Juraj Káčer a Juraj Štekláč. Všetkým ešte raz za pomoc a podporu ďakujeme.

A na záver slová riaditeľky projektového a rozvojového odd. SZĽH Diany Kosovej: 

"Chcela by som sa poďakovať vedeniu a trénerom hokejového klubu HOBA Bratislava za to, že vytvárajú v hokeji atmosféru radosti. Bolo pre mňa cťou odovzdávať medaile športovcom, ktorí počas celého turnaja vydávali zo seba maximum, snažili sa vyhrávať, no pritom dodržiavali zásady fair play a na tvárach im nechýbal úsmev."

MAJSTROVSTVÁ SVETA V DÚBRAVKE

V sobotu 12.5.2018 sa na dúbravskom zimnom štadióne predstavia tímy USA, Kanady, Ruska, Južnej Kórey, Švédska, Fínska a Slovenska. Na tento deň sú pripravené Majstrovstvá sveta HOBAkov prvákov. Príďte si pozrieť majstrovstvá sveta so všetkým, čo k tomu patrí. Prvé zápasy začínajú o 8.15 hod., slávnostné vyhodnotenie a oceňovanie je naplánované na 12.45 hod. Srdečne Vás pozývame!

PROGRAM - SLOVENSKO - MS V HOKEJI 2018

Pozrite si program Slovenska na majstrovstvách sveta v hokeji 2018 v dánskych mestách Kodaň a Herning.


5. máj 2018 (sobota)

A-skupina:

20:15 Česko - Slovensko


6. máj 2018 (nedeľa)

A-skupina:

20:15 Slovensko - Švajčiarsko


8. máj 2018 (utorok)

A-skupina:

16:15 Rakúsko - Slovensko


10. máj 2018 (štvrtok)

A-skupina:

16:15 Slovensko - Francúzsko


12. máj 2018 (sobota)

A-skupina:

12:15 Slovensko - Švédsko


14. máj 2018 (pondelok)

A-skupina:

16:15 Rusko - Slovensko


15. máj 2018 (utorok)

A-skupina:

16:15 Bielorusko - Slovensko


17. máj 2018 (štvrtok)

16:15 / 20:15 Štvrťfinále (?)


19. máj 2018 (sobota)

15:15 / 19:15 Semifinále (?)


20. máj 2018 (nedeľa)

15:45 Zápas o tretie miesto (?)

20:15 Finále (?)


DORASTENCI A JUNIORI, IDETE ŠTUDOVAŤ DO BA?

Ste hokejisti dorasteneckého veku (2001,2002) príp. juniorského veku (1998,1999 a 2000) a idete študovať do Bratislavy? Máte záujem sa naďalej venovať aktívne ľadovému hokeju v našich prvoligových družstvách?  Ak máte záujem, príďte sa ukázať našim trénerom počas mesiaca máj na tréning na ľadovej ploche, prípadne si príďte dohodnúť osobne všetky potrebné náležitosti týkajúce sa budúcej hokejovej sezóny. Vysokoškolákom taktiež ponúkame popri štúdiu na vysokej škole okrem hokeja aj prácu asistentov trénera v našich družstvách predprípravky a prípravky na základe dohody o brigádnickej práci študentov. Všetky potrebné informácie dostanete na t.č. +421 905 723 873 - p. Semančík, prípadne mailom na  adrese hokej.dubravka@gmail.com.

ŠÉFTRÉNEROM KLUBU MILAN KLEMENT

Nakoľko doterajší šéftréner nášho klubu Ivan Feneš, je po dohode nášho klubu so SZĽH opäť uvoľnený do projektu SR20, prípadne podľa potreby pre iné reprezentačné výbery a je pracovne dosť vyťažený, rozhodli sme sa pozíciu šéftrénera v našom klube obsadiť skúseným trénerom Milanom Klementom, ktorý bude zároveň aj trénerom družstva kadetov. Pomáhať mu v tíme kadetov bude doterajší tréner Miroslav Huntata, ktorý bude mať v klube aj iné aktivity smerujúce k skvalitneniu prípravy hokejistov vo všetkých vekových kategóriách. Tréner Ivan Feneš bude trénerom dorastu a nakoľko chceme využiť jeho poznatky a skúsenosti pri práci s mládežníckymi reprezentáciami a to hlavne nároky na mládežníckych reprezentantov, pripravujeme v klube novú pozíciu športového manažéra mládeže, ktorú by mal obsadiť práve Ivan Feneš. Tréningový proces v doraste s ním budú zabezpečovať ako minulú sezónu Daniel Iffka a Vladimír Soóky. V družstve juniorov neprichádza k žiadnej zmene, hráčov aj túto sezónu povedú tréneri Martin Gálik a Miroslav Krba. Pri žiackych kategóriách to bude taktiež bez zmeny, starších žiakov povedie Filip Tallo a mladších žiakov Marek Michálek. Vedúcim trénerom prípravky a predprípravky zostáva aj túto sezónu tréner Ľubomír Líška. Nakoľko sa nám práca s trénerom Tomášom Kunyom v klube veľmi osvedčila, tiež sme sa vzájomne dohodli, že bude dohliadať na správnu techniku korčuľovania v našom klube aj najbližšiu hokejovú sezónu. Po odchode trénera brankárov Alexa Kolossova do zahraničia nám v klube zostáva zatiaľ neobsadený len tento post. Intenzívne kvalitného trénera brankárov do nášho klubu zháňame, výsledok by mohol byť známy už v najbližších dňoch. Miesta asistentov k hlavným trénerom postupne spoločne uzatvárame, ale nakoľko skoro všetci tréneri zostali vo svojich pozíciach, prípadné zmeny budú minimálne. Aj o týchto postoch Vás budeme postupne informovať. Tak, ako na jednej prednáške raz povedal tréner Julo Šupler, že hráč k svojej úspešnosti potrebuje tri veci - talent, pevnú vôlu a trénera, tak veríme, že výber našich trénerov na najbližšiu sezónu opäť posunie našich hráčov výkonnostne výrazne dopredu, aby sme raz v tomto peknom športe mali čo najviac úspešných HOBAkov. Všetkým držíme pri svojej krásnej, ale neľahkej práci palce!

ZAČIATOK PRÍPRAVNÉHO OBDOBIA

Od 23.4.2018 začína v našom klube prípravné obdobie. Tréningy všeobecnej prípravy /tréningy na suchu/ budú v mesiaci máj kombinované s tréningami špeciálnej prípravy /tréning na ľade/. Rozpisy tréningov jednotlivých kategórií budú dopĺńané priebežne, najneskôr však v piatok 20.4.2018. Zoznam trénerov na sezónu 2018/2019 bude na stránke zverejnený v piatok 20.4.2018.  POSUNUTIE TERMÍNU ZOZNAMU TRÉNEROV:  ZOZNAM TRÉNEROV NA SEZÓNU 2018/2019 BUDE ZVEREJNENÝ V UTOROK 24.4.2018


ZOZNAMY HRÁČOV NA NOVÚ SEZÓNU

Nominačné zoznamy hráčov /-čiek uchádzajúcich sa v hokejovej sezóne 2018/2019 o jednotlivé vekové kategórie nájdete pod jednotlivými sekciami. O zaradení hráčov do jednotlivých kategórií rozhodujú tréneri. Na trénerských poradách môže na základe odporúčania jednotlivých trénerov prísť k úpravám jednotlivých zoznamov. Zaradenie hráčov /-čiek do jednotlivých vekových kategórií sa v klube prehodnocuje minimálne dva razy ročne.

HLASOVANIE O NAJOBLÚBENEJŠIEHO TRÉNERA MLÁDEŽE

SZĽH aj túto sezónu organizuje anketu o najobľúbenejšieho mládežníckeho trénera na Slovensku. Túto sezónu sme dosiahli najlepšie umiestnenia v súťažiach žiakov, dorastu sa podarilo obhájiť naše najlepšie umiestnenie v tejto kategórii a juniori sa prebojovali do finále l. slovenskej ligy juniorov. V prípravke a predprípravke si naši tréneri svojou prácou vytvorili skvelý tím detí a rodičov. Ak by ste sa rozhodli dať svoj hlas niektorému z našich trénerov, hlasovanie nájdete na:

https://www.hockeyslovakia.sk/sk/article/hlasujte-za-svojho-favorita-a%C2%A0vyberte-najoblubenejsieho-trenera-mladeze

Za podporu našich trénerov Vám ďakujeme!