ŠTART ZAHRANIČNÝCH HRÁČOV V SÚŤAŽIACH SZĽH

Na základe Smernice SZĽH o postupe v prípade štartu zahraničného hokejistu v súťaži riadenej SZĽH (viď príloha nižšie), je potrebné uhradiť uvedenú sumu najneskôr do 29.9.2017 na klubový účet 

názov účtu: HOBA BRATISLAVA
IBAN: SK63 0900 0000 0051 0961 1318


Nezabudnite pri úhrade uviesť meno a priezvisko hráča a dátum narodenia.

Klub následne splní všetky pokyny, ktoré sú uvedené v danej smernici.

V prílohe Vám prikladáme uznesenie zo zasadnutia VV SZĽH s novým znením čl.23.3 PP SZĽH, v ktorom sa uvádza, v akom prípade sa hráč nepovažuje za zahraničného hokejistu.
MÁME VLASTNÚ HYMNU NÁŠHO KLUBU !!!

V sobotu sme sa zúčastnili Dúbravských hodov. V hodovom sprievode sme spolu vytvorili najväčšiu skupinu športovcov a fanúšikov (skvelých rodičov) našej mestskej časti. Po sprievode sme dostali priestor na hlavnom pódiu. Po krátkej prezentácii nášho klubu nám Maroš Repík spolu so svojimi kolegami odovzdali premiérovo našu klubovú hymnu. Ďakujeme všetkým, ktorí sa s nami zapojili do hodového sprievodu a aj takto vyjadrili sympatie k nášmu klubu. Veľmi si to vážime. Informácie k tvorbe hymny vám prinesieme v priebehu budúceho týždňa. 


PRIPRAVUJEME SAMOSTATNÚ ŠATŇU PRE DIEVČATÁ

Najneskôr od 25.9.2017 dáme do užívania samostatnú šatňu pre naše dievčatá. Šatňu práve prerábame z trénerskej miestnosti, ktorá bola za bránou na strane strojovne. V klube evidujeme 14 dievčat a veríme, že sa nám pre ne podarí vytvoriť priestor, kde budú mať svoje súkromie a pohodu. Nakoľko tam nie sú sprchy, tréneri vždy môžu na daný tréning z vrátnice zobrať kľúč od šatne č.7, kde sú samostatné sprchy a dievčatá sa v tejto šatni v prípade potreby môžu aj pohodlne prezliecť a osprchovať v samostatných sprchách a potom si veci vrátia späť do svojej šatne. Týmto sa nám podarí v terajších šatniach znížiť počet hráčov a mať viac miesta, prípadne vytvoriť možnosť iným hráčom sa do týchto šatní na základe rozhodnutia trénerov nasťahovať. Už keď sme pri šatniach, tak priestory na našom zimnom štadióne máme obmedzené. Vlna kritiky sa prevalila od rodičov našich ôsmakov. Sme jeden klub a citlivo sme v klube zvážili, ako by sme vytvorili čo najväčší priestor pre deti celého nášho klubu. Tak ako sú niektorí kadeti preradení do dorastu, tak sú preradení dorastenci do juniorky na úkor komfortu toho ktorého ročníka. Je nám úplne jasné, že ideálne by bolo, keby mal každý ročník svoju šatňu, v ktorej by bol celú sezónu. Tak ako sme uviedli, vymenili sme komfort v jednotlivých ročníkoch za vytvorenie priestoru pre čo najväčšiu skupinu našich hráčov. Ak by sme stavil na opačnú stranu mince, okolo 40 detí by si nemohlo veci nechávať na zimnom štadióne a sústavne by s výstrojom zaťažovalo a viazalo svojich rodičov. Dané rozhodnutie sme robili s najlepším vedomím a svedomím. Starší žiaci, konkrétne ôsmaci, sa delia o svoju šatňu s menším počtom kadetov. To, že ôsmaci odohrajú svoj zápas v sobotu a najbližšie k tejto vekovej kategórii majú kadeti, ktorí hrávajú svoje zápasy v nedeľu, nám dávalo logiku spojiť tieto dve vekové kategórie. Vybratí ôsmaci, ktorí odohrajú zápas za kadetov sú v šatni spolu s touto vekovou kategóriou a je tam aj skupina trénerov, ktorá má dohliadnuť na poriadok a pohodu v šatni. Veríme, že rodičia, ktorí sa momentálne búria voči tomuto rozhodnutiu, nám možno už budúcu sezónu pomôžu s prípravou samostatnej šatne pre kadetov, resp. dorastu, aby sme hráčom okrem tímovej pohody vytvorili možno nejaký nadštandard a budú ochotní nám pomôcť či už fyzicky pri úprave priestorov v šatni, materiálne, alebo finančne. Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí nám už s úpravou šatní v minulosti pomohli, veľmi si to vážime a ďakujeme všetkým rodičom za pochopenie a trpezlivosť. Sme jeden tím!


BUDÚCI TÝŽDEŇ NAMIESTO BRANKÁROV ŠIESTACI

V utorok 19.9.2017 sa tréning brankárov neuskutoční, nakoľko tréner brankárov bude odcestovaný týždeň mimo Slovenska. V čase tréningu brankárov, t.j. 16.00 - 17.00 hod., bude mimoriadne presunutý z pondelka tréning žiakov 6. ročníka. Za porozumenie ďakujeme.

TURNAJ O POHÁR STAROSTU MČ BRATISLAVA DÚBRAVKA

V nedeľu 24.9.2017 náš hokejový klub organizuje hokejový turnaj žiakov 4. ročníkov v minihokeji. Okrem nášho tímu sa ho zúčastnia tímy Slovan Bratislava, MMHK Nitra a Ružinov Bratislava. Hrá sa 2x15 min., 3+1, podľa pravidiel pre minihokej (SZĽH). 


Hrací plán turnaja:

10.00-10.45 hod. HOBA BRATISLAVA - Slovan Bratislava

10.45-11.30 hod. MMHK Nitra - Ružinov Bratislava

11.30-11.45 hod. Úprava ľadovej plochy

11.45-12.30 hod. Slovan Bratislava - MMHK Nitra

12.30-13.15 hod. HOBA BRATISLAVA - Ružinov Bratislava

13.15-13.30 hod. Úprava ľadovej plochy

13.30-14.15 hod. Ružinov Bratislava - Slovan Bratislava

14.15-15.00 hod. HOBA BRATISLAVA - MMHK NItra

15.15 hod. Vyhodnotenie turnaja.


Držíme nášmu družstvu palce a prajeme veľa úspechov!

HOBA PREDSTAVILA SVOJE AKTIVITY V DECATHLONE

V sobotu 9. septembra 2017 spoločnosť DECATHLON zorganizovala športové podujatie s názvom VITALSPORT, kde športové kluby dostali priestor na svoju prezentáciu. Náš klub veľmi aktívne prezentovali šéftréner našej prípravky Ľubomír Líška s trénerom Vlastimilom Cvengrošom. Trénerom a všetkým, ktorí nám pomohli úspešne s prezentáciou nášho klubu ďakujeme.

SME HOBÁCI V TÍME, JEDEN Z NÁS JE NIČ

Aj toto slovné spojenie sa nachádza v texte našej novej klubovej hymny. Hymna nám bude odovzdaná v hlavnom programe Dúbravských hodov, ktoré sa uskutočnia 22. - 24. septembra 2017. Podrobnosti k hodom vám ešte aktuálne prinesieme a veríme, ža aj Vy nám pomôžete vytvoriť čo najväčšie zastúpenie v dúbravskom hodovom sprievode. 


MESAČNÉ PRÍSPEVKY NA ŠPORTOVÚ ČINNOSŤ NA SEZÓNU 2017/2018

 

0 - 1 - 2       50 €
3 - 4       60 €
5 - 6        70 €
7 - 8       70 €
Kadeti       70 €
DOR.       70 €
JUN.       70 €

 

Príspevky na športovú činnosť je potrebné uhrádzať vždy najneskôr do 5. dňa v príslušnom mesiaci na bankový účet hokejového klubu:

 

IBAN:                       SK63 0900 0000 0051 0961 1318

VS:                            rodné číslo hráča

poznámka:             meno a priezvisko hráča a mesiac, za ktorý je platený  príspevok.

 

Vo výnimočných prípadoch je možné uhradiť príspevky na športovú činnosť v kancelárii hokejového klubu, prípadne u p. Havránka (p. Havránkovej).

 

V prípade, ak hrajú v klube 2 súrodenci, je poskytnutá zľava 10 € na každého hráča. V prípade, ak hrajú v klube 3 súrodenci, je poskytnutá zľava 10 € pre dvoch hráčov, najmladší hráč bude oslobodený od platenia mesačných príspevkov.

MALÍ HOBÁCI V HUMPOLCI BRONZOVÍ

Naši prípravkári U9, pod vedením trénera Ľubomíra Líšku, obsadili na medzinárodnom turnaji v Humpolci počas posledného víkendu za účasti 12 tímov pekné 3. miesto. Naši HOBAčikovia vytvorili perfektnú partiu a k tomu sa pridala aj skvelá skupina našich rodičov. Chlapci na čele s kapitánom Oliverom OZZYM Ozogánym podávali výborné výkony. Všetkým za dosiahnuté výsledky a dobrú reprezentáciu nášho klubu ďakujeme!

TRÉNING BRANKÁROV AJ S MAŤOM TOMEKOM

Posledného tréningu brankárov sa zúčastnil zatiaľ jediný náš draftovaný hráč Matej Tomek. Maťo sa okrem brankárskeho tréningu zúčastnil aj tréningu s družstvom juniorov. Maťo dnes odlieta do svojho nového pôsobiska, amerického tímu Waterloo Blackhawks. Maťo, prajeme veľa úspechov a držíme palce!