HOKEJOVÝ TURNAJ PRÍPRAVKY

V sobotu 27.10.2018 sa odohrá na našom zimnom štadióne zväzový hokejový turnaj žiakov HP4 a HP3 v minihokeji.


Hrací plán turnajov:

HP4 (rozdelené na polčasy)

09.05 - 09-25 hod. HOBA BA - Ružinov BA, Senica - Skalica

09.30 - 09.50 hod. HOBA BA - Ružinov BA, Senica - Skalica


10.00 - 10.20 hod. HOBA BA - Skalica, Senica - Ružinov BA

10.25 - 10.45 hod. HOBA BA - Skalica, Senica - Ružinov BA


HP3 (rozdelené na polčasy)

11.05 - 11.25 hod. HOBA BA - Ružinov BA, Senica - Skalica

11.30 - 11.50 hod. HOBA BA - Ružinov BA, Senica - Skalica


12.00 - 12.20 hod. HOBA BA - Skalica, Senica - Ružinov BA

12.25 - 12.45 hod. HOBA BA - Skalica, Senica - Ružinov BA

ZĽAVY NA NÁKUP HOKEJOVÉHO VÝSTROJA

Tak ako sme už informovali, na základe spolupráce s hokejovým klubom HC Bratislava, majú naši hráči okrem možnosti navštevovania domácich zápasov HC Bratislava aj zľavu na nákup hokejového výstroja vo vybraných predajniach nasledovne:

RED REBEL, Stará Vajnorská 17 -  zľava 15%

HOCKEY CENTER, zimný štadión Ondreja Nepelu - zľava 10%

Klubové karty sú Vám k dispozícii v kancelárii nášho hokejového klubu.

TRÉNINGY BRANKÁROV DOČASNE ZRUŠENÉ

Nakoľko sa tréner brankárov zúčastňuje regionálnych reprezentačných zrazov, tréningy brankárov sa 16., 23. a 30.10.2018 neuskutočnia. Brankárom bude k dispozícii v týchto týždňoch vo štvrtok, piatok, príp. počas víkendov na zápasoch. Ďakujeme za pochopenie.

SÚHRN Z PREDNÁŠKY JÁNA FILCA

1. V súčasnej dobe je snaha zo strany rodičov (niekedy aj trénerov) o rýchly výkonnostný rast dieťaťa (predčasná špecializácia). Na mladých hráčov sa vytvára tlak v podobe výsledkov a dosiahnutého výkonu. Kolektívne ciele (výsledok zápasu) je nadradený individuálnemu zdokonaľovaniu jednotlivcov. U hráčov sa utlmuje ich individualita, silné stránky, „hráčstvo“ a výkonnostný potenciál pre hokejový rast v neskoršom veku. Hráči sú síce silní, rýchli a vytrvalí, ale nevedia hrať hokej.

2. Sú zaznamenané prípady, kedy rodičia dajú dieťa na hokej, ako akúsi investíciu do budúcnosti („budeš hrať v NHL a zarábať veľa peňazí“). Túto motiváciu deťom netreba brať, ale pravdepodobnosť, že sa to podarí, je veľmi nízka. Rodičia by to mali mať na pamäti a v tomto duchu k športovej príprave aj pristupovať. Jednou z výhod športovania je, že pripraví človeka na život aj v „nešportovom“ prostredí (napr. príprava do civilného zamestnania – vytrvalosť, pracovitosť, vedieť víťaziť i zvládať prehru, spolupracovať v kolektíve,...)

3. Súčasná doba prináša pre deti nadmerný blahobyt. Deti žijú v „zóne komfortu“ a v neskoršom veku majú problémy v sociálnom prostredí a nevedia sa presadiť v silnejšej konkurencii. Je potrebné, aby sme deti donútili prekročiť hranice „zóny pohodlia“ tým, že na nich budeme zvyšovať nároky (musí sa samé sa obliecť do výstroja, odniesť si tašku, nechať ho/ju pracovať samostatne,...).

Negatívnou oblasťou je aj vplyv sociálnych sietí a komunikačných prostriedkov (smartfóny, tablety, počítače,...). Deti sú ovplyvnené virtuálnym svetom a veľmi citlivé na spôsob komunikácie. Mladí ľudia majú prístup k obrovskému množstvu rôznych informácií, ale nevedia ako s nimi „pracovať“. Rodičia by mali na túto oblasť viac dohliadať / kontrolovať.

Jednou z ďalších negatív súčasnosti je, že organizovaná forma športovania (športový klub) supluje aj to, čo sa deti kedysi učili na „ulici“.

4. Tréneri by mali pripravovať mladých športovcov na herné (zápasové) podmienky a nie iba nacvičovať dril. Je potrebné ich učiť hrať hokej a nebudovať v nich strach z chýb. Zápas je len súčasťou, nie cieľom dlhodobej športovej prípravy. Oveľa významnejšiu úlohu zohráva tréning. Dieťa je potrebné viesť k samostatnosti, koncentrácii, uvedomelosti a aktivite (výkonnosť ovplyvňuje v prvom rade samotný hráč, klub vytvára podmienky). Princíp rastu výkonnosti hráča by mal byť postavený na kvalitnom tréningovom procese a nie na množstve zápasov.

5. V deťoch je potrebné pestovať správne hodnoty a životné postoje (slušnosť, zmysel pre fair-play, úctu a rešpekt k iným,...). Vychovať slušného človeka je viac, ako vychovať úspešného športovca. Túto povinnosť majú ako tréneri, tak aj rodičia.

6. Je potreba zlepšiť komunikáciu na úrovni športový klub – tréneri – rodičia. Odporúča sa nastaviť pravidlá na začiatku sezóny a dodržiavať ich.


PREDOHRÁVKA MLADŠÍCH ŽIAKOV

Ligové kolo mladších žiakov HOBA BA - Trnava, pôvodný termím 11.11.2018 sa predohráva v utorok 30.10.2018 - štátny sviatok.

NA ZRAZE BRANKÁROV AJ NÁŠ JANKO KOREC

Špeciálnych tréningov brankárov, ktoré organizoval SZĽH, sa zúčastnil aj náš brankár Janko Korec.

https://www.hockeyslovakia.sk/sk/article/dva-dni-individualneho-pristupu-aj-od-medailistov-z-majstrovstiev

ŠPORTOVEC ROKA 2017 AJ NÁŠ FILIP KLEMA

Včera sa v DK Dúbravka konal prvý ročník oceňovania najlepších, najúspešnejších dúbravčanov v oblasti športu a kultúry. Medzi ocenenými bol aj náš hráč Filip Klema, ktorý sa v sezóne 2016/2017 stal najlepším strelcom s počtom 38 strelených gólov a najproduktívnejším hráčom l. slovenskej ligy juniorov, keď nazbieral spolu 63 bodov. Filipovi gratulujeme a v jeho hokejovej kariére prajeme veľa úspechov.

https://www.bakurier.sk/mestske-casti/clanok-dubravka-ocenila-osobnosti-pozrite-si-ktore

SPOLUPRÁCA S HOKEJOVÝM KLUBOM HC BRATISLAVA

Predstavitelia oboch klubov vzájomnú spoluprácu oficiálne spečatili v piatok 28.9.2018 pred majstrovským stretnutím seniorov HC Bratislava s Dubnicou. Okrem posunu našich juniorov, ktorí budú spĺňať požadovanú výkonnosť do tímu HC Bratislava sa obom klubom po rokovaniach vyskytla široká možnosť vzájomnej spolupráce vo viacerých oblastiach. Ako prvé bolo odovzdanie klubových kariet nášmu klubu, na základe ktorých získavajú naši hráči bezplatný vstup na domáce zápasy HC Bratislava a taktiež zľavu na nákup hokejového výstroja vo vybraných obchodoch. Samozrejme nás teší, že naši hráči môžu sledovať seniorov a nájsť si aj takto svojich starších kamarátov, prípadne svoje hokejové vzory. Pre starších hráčov je to výzva, aby mohli pokračovať v hokeji v kategórii seniorov v Bratislave. O ďalších spoločných aktivitách vás budeme informovať prostredníctvom našej klubovej stránky. Klubové karty si v prípade záujmu môžte vyzdvihnúť v kancelárii hokejového klubu počas tréningov.

POZVÁNKA NA PREDNÁŠKU TRÉNERA MAJSTROV SVETA

V piatok 5. októbra 2018 sa v malej sále DK Dúbravka so začiatkom o 17.00 hod. uskutoční druhá prednáška pre rodičov našich hráčov. Tentokrát bude prednášajúcim PaedDr. Ján Filc, tréner hokejových majstrov sveta v r. 2002.


Plánované témy prednášky:

Talent a radosť - deti nie sú mladí dospelí

Dôležitosť všestrannej prípravy mladého hokejistu

Tréner mládeže - vzťah tréner vs. rodič

Vplyv trénera na rast mladého hokejistu


Srdečne Vás na uvedenú prednášku spojenú s diskusiou pozývame. Sálu, prednášajúceho a malé občerstvenie zabezpečuje klub. Stačí prísť v uvedenom termíne a v uvedenom čase na uvedené miesto.

KOLEKTÍV TRÉNEROV DOPLNIL ODBORNÍK NA ATLETIKU

Do prípravy mladších a starších žiakov v tejto hokejovej sezóne zasiahne v našom klube odborník na atletiku, tréner p. Radek Šatek. Pod jeho vedením budú prebiehať tréningy všeobecnej prípravy. Zamerané budú na rozvoj rýchlostných schopností, rozvoj koordinácie, rozvoj sily, rozvoj vytrvalostných schopností a rozvoj pohyblivosti. Okrem jednostranného zaťaženia organizmu mladého športovca, v našom prípade hokejistu hokejistu, dbáme taktiež o jeho komplexný rozvoj a skvalitnenie jeho všeobecného pohybu.