PROJEKT SPOLU SME SILNEJŠÍĎakujeme mestskej časti Dúbravka za dotáciu vo výške 5.000 EUR na kalendárny rok 2020. Dotáciu sme použili v plnej výške  na časť úhrady faktúry za prenájom ľadovej plochy v mesiaci september 2020.

ZIMNÝ ŠTADIÓN BUDE ZATVORENÝ


Od soboty 24.10. sa zatvára zimný štadión, zatiaľ do 1.11.2020. Vzhľadom k situácii, ktorá je na Slovensku a vzhľadom k novým nariadeniam, spoločná špeciálna a ani všeobecná príprava zatiaľ nebude. S hlavnými trénermi všetkých našich vekových kategórií komunikujeme, akú alternatívu prípravy a programu pre jednotlivé kategórie zvolíme. Priebežne budeme všetkých informovať o situácii a aktivitách nášho klubu prostredníctvom klubovej stránky. Veríme, že to čím skôr prejde a všetko sa dostane do normálu a všetky naše aktivity si spoločne vynahradíme a budeme mať radosť z pokrokov a výkonov našich malých, mladých a mládežnických kategórií. 

OD PONDELKA POKRAČUJEME V TRÉNINGOCH

Od pondelka pokračujeme v celom klube vo všeobecnej a špeciálnej príprave. Všetko máme pripravené v zmysle platného Opatrenia ÚVZ, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 15.10.2020. Tréneri jednotlivých vekových kategórií vytvorili povolené skupiny hráčov, ktoré budú absolvovať 30 minútové tréningy na ľadovej ploche. Bolo nám umožnené prenajať si väčší objem ľadovej plochy, čiže všetky naše vekové kategórie sa dostanú na ľad. Skupiny hráčov si budú vytvárať hlavní tréneri jednotlivých kategórií, prípadne podľa potreby si ich budú aj meniť. V rozpise je vytvorené väčšie časové rozpätie, dohodnite si s trénerom skupinu tak, aby ste tréning časovo zvládli. Nakoľko je počet osôb na športovisku limitovaný, veľmi pekne Vás prosíme, ak sa nebudete môcť zúčastniť tréningu, informujte o tom čo najskôr svojho trénera, aby vedel uvoľnené miesto využiť pre iného hráča. 

Z organizačného hľadiska Vás žiadame dodržiavať nasledovné:

- vstup na zimný štadión je povolený len trénerom a hráčom, ktorí budú mať tréning na ĽP

- pri kategórii predprípravky a prípravky majú rodičia možnosť pomôcť deťom obuť korčule a hneď musia okrem vedúceho družstva opustiť interiér ZŠ

- nakoľko sa viac osôb predstavovalo v pozícii vedúceho družstva, aktuálny zoznam vedúcich družstiev je odovzdaný správe ZŠ

- doporučujeme predprípravke a prípravke v rámci možností obliecť deti do výstroja už doma, na ZŠ obuť deťom len korčule

- používajte všetci prosím ochranné rúška

- všetci hráči vyšších vekových kategórií sa môžu po tréningu zdržiavať na ZŠ len nevyhnutný čas na osobnú hygienu a oblečenie/prezlečenie.


Prosíme, aby sa tréningov zúčastňovali len zdraví hráči, ktorí sú taktiež mimo predpísanej karantény. 


Veľmi pekne prosíme  všetkých, aby dodržiavali všetky nariadenia a aby sme spoločne vytvorili pre nás všetkých bezpečné prostredie, ktoré nám zabezpečí, že nám bude umožnené trénovať. 


Ďakujeme Vám všetkým za pochopenie a spoluprácu.

TRÉNINGY OD PONDELKA

Stále sledujeme situáciu, ktorá sa týka možnosti trénovania. Niekoľkokrát za deň sú vydané opatrenia, ku ktorým sú následne vydané usmernenia. Nakoľko si opatrenia protirečia, nedokážeme v tomto čase vypracovať tréningový plán. Podľa našich informácií sa ešte dnes všetky opatrenia upravujú a príde k ich zmenám. Plán máme taký, že od pondelka po dohode aj s pánom riaditeľom STARZu, budeme využívať domácu ľadovú plochu v zmysle všetkých nariadení a opatrení. Spôsob trénovania a tréningový plán vypracujeme a zverejníme v rámci možností v sobotu. Ďakujeme veľmi pekne za pochopenie. Sledujte prosím našu stránku.

POĎAKOVANIE

Ďakujeme spoločnosti SANOSIL SK, s.r.o. ( http://www.sanosil-slovakia.sk/) za kompletnú dezinfekciu našich šatní a sociálnych zariadení.

PRERUŠENÁ SPOLOČNÁ PRÍPRAVA

Na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR prerušujeme v klube od štvrtka 15.10.2020 spoločnú prípravu všetkých vekových kategórií. Aktuálnou situáciou sa budeme zaoberať spolu s našimi trénermi a taktiež preberieme všetky možnosti akou formou by mohla prebiehať príprava v súlade s opatreniami ÚVZ SR. Podľa možnosti by sme alternatívny model prípravy spustili od pondelka 19.10.2020. Informácie zverejníme na klubovej stránke v nedeľu večer.

SITUÁCIA OHĽADOM KORONY

Vzhľadom k prijatým opatreniam a nariadeniam vlády SR SZĽH pozastavuje všetky juniorské, dorastenecké a kadetské súťaže s účinnosťou od 13.10.2020 a odkladá ich na neurčito. Regionálne zväzy taktiež pozastavujú všetky súťaže žiakov a zápasy hokejovej prípravky. 

V dobe vydania tejto informácie nedisponujeme rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva, či sa prijaté nariadenia dotýkajú aj tréningov športových klubov a do akej miery.

Zajtrajšie tréningy /streda 14.10.2020/ budú prebiehať riadne podľa plánu.

Ak budeme mať konkrétne informácie, budeme vás obratom informovať prostredníctvom klubovej stránky, alebo cez vašich trénerov. Predpokladáme, že by sa tak malo stať počas zajtrajšieho dňa.

ROZPIS ZÁPASOV V TÝŽDNI 5.10. - 11.10.2020

10.10.2020 sobota

08.30 hod. HOBA BA - Ružinov BA, žiaci 6

10.45 hod. HOBA BA - Ružinov BA, žiaci 5

09.00 hod. Ružinov BA - HOBA BA, žiaci 8

11.15 hod. Ružinov BA - HOBA BA, žiaci 7

13.15 hod. HOBA BA - Piešťany, dorast

16.30 hod. Trnava - HOBA BA, juniori, zápas zrušený


11.10.2020 nedeľa

12.15 hod. HOBA BA - Slovan BA, kadeti

11.15 hod. Nové Zámky - HOBA BA, juniori, zraz na zim.št. o 07.30 hod.

COVID OPATRENIA - MAJSTROVSKÉ ZÁPASY

Všetkých veľmi pekne prosíme o dôsledné dodržiavanie hygienických usmernení a dodržiavanie zákazu vstupu divákov do priestorov zimného štadióna vo všetkých vekových kategóriách, vrátane turnajov prípraviek HP4/HP3. Prosíme dôsledne dodržujte zákaz vstupu na zimný štadión akýchkoľvek iných osôb ako hráčov a realizačného tímu družstva do všetkých priestorov zimného štadióna až do odvolania.

Taktiež upozorňujeme, aby sa zápasov zúčastňovali len zdravé osoby a osoby, ktoré nie sú v predpísanej karanténe. 

Ďakujeme všetkým veľmi pekne za spoluprácu a pochopenie.

ROZPIS ZÁPASOV V TÝŽDNI 28.9.2020 - 4.10.2020

NA ZIMNÝ ŠTADIÓN VSTUP MOŽNÝ LEN HRÁČOM A REALIZAČNÝM TÍMOM.

VO VŠETKÝCH PRIESTOROCH ZŠ PROSÍM POUŽÍVAJTE OCHRANNÉ RÚŠKO.

ĎAKUJEME VŠETKÝM ZA POCHOPENIE A DODRŽIAVANIE NARIADENÍ.


3.10.2020 sobota

08.30 hod. HOBA BA - Partizánske, žiaci 8

10.45 hod. HOBA BA - Partizánske, žiaci 7

09.45 hod. Partizánske - HOBA BA, žiaci 6, zraz na zim.št. o 06.30 hod.

12.00 hod. Partizánske - HOBA BA, žiaci 5, zraz na zim.št. o 06.30 hod.

13.15 hod. HOBA BA - Slovan BA, dorast

16.00 hod. HOBA BA - Považská Bystrica, juniori - stretnutie zrušené


4.10.2020 nedeľa

12.00 hod. Nové Zámky - HOBA BA, kadeti, zraz na zim.št. o 08.30 hod.

10.15 hod. Ružinov BA - HOBA BA, dorast

12.15 hod. HOBA BA - Piešťany, juniori