ROZPIS BRÚSENIA KORČÚĽ V MESIACI SEPTEMBER

04.9.2021  07.00 - 20.00 hod.

07.9.2021  07.00 - 20.00 hod.

10.9.2021  07.00 - 20.00 hod.

13.9.2021  07.00 - 20.00 hod.

16.9.2021  07.00 - 20.00 hod.

20.9.2021  07.00 - 20.00 hod.

24.9.2021  07.00 - 20.00 hod.

28.9.2021  07.00 - 20.00 hod.

INFORMÁCIA

Vážení HOBAci,

nakoľko sa opäť zvyšuje výskyt pozitívnych ľudí na ochorenie Covid 19, veľmi pekne Vás všetkých prosíme, aby sme spoločne všetci boli zodpovední a dodržiavali aktuálne nariadenia. Nakoľko je vytvorených pri obmedzeniach niekoľko skupín, prikladáme Vám predmetný paragraf. Prosíme taktiež všetkých, aby pri príznakoch ochorenia nechodili na tréningy až po úplne vyliečenie, prípadne v podozrení na ochorenie Covid 19 až po absolvovaní PCR testu v predpísanej lehote s negatívnym výsledkom. 

Prosíme taktiež všetkých, aby pri vstupe na zimný štadión používali rúška a dezinfikovali si ruky. 

Prosím upozornite všetci zodpovední v priestoroch nášho domovského štadióna všetkých, ktorí to nedodržiavajú a je im to úplne jedno a snahu nás všetkých, aby sme v hokeji mohli pokračovať jednoducho ignorujú.

Ďakujeme Vám veľmi pekne a veríme, že priebeh predošlej sezóny sa už nebude opakovať.§ 3

Karanténa osôb po úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie

(1) Všetkým osobám, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou, ktorá sa neskôr stala osobou pozitívnou na ochorenie, počas obdobia dvoch dní predo dňom odberu vzorky biologického materiálu tejto osobe do skončenia jej izolácie podľa § 2, sa podľa § 12 ods. 2 písm. f) zákona nariaďuje karanténa v domácom prostredí alebo v karanténnom ubytovacom zariadení. 


(2) Povinnosť karantény podľa odseku 1 sa nevzťahuje na osobu, ktorá 

a) bola zaočkovaná druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní, 

b) bola zaočkovaná prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne, 

c) je viac ako 14 dní po 1. dávke očkovania proti ochoreniu COVID-19 (mRNA alebo vektorovou vakcínou), ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, alebo 

d) prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami, a nevyskytujú sa u nej klinické príznaky ochorenia. 


(3) Karanténa podľa odseku 1 začína 

a) od momentu, kedy sa osoba dozvie, že osoba, s ktorou bola v úzkom kontakte, je osoba pozitívna na ochorenie, 

b) pri osobe podľa odseku 2 od momentu, kedy sa u nej vyskytne čo i len jeden z klinických príznakov ochorenia potom, čo sa osoba dozvie, že osoba, s ktorou bola v úzkom kontakte, je osoba pozitívna na ochorenie. 


(4) Karanténa podľa odseku 1 končí 

a) v prípade, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia a výsledok testu vykonaného najskôr v 8. deň od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie je negatívny, uplynutím doby 14 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie, 

b) ak u osoby v karanténe nebol vykonaný test a počas doby 14 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia, uplynutím doby 14 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie, 

c) v prípade, ak sa u osoby v karanténe vyskytne akýkoľvek z klinických príznakov ochorenia počas doby 14 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie, momentom, kedy posúdi osobu v karanténe jej všeobecný lekár, ako spôsobilú ukončiť karanténu. 


(5) V prípade stáleho kontaktu osoby s osobou pozitívnou na ochorenie žijúcou s ňou v spoločnej domácnosti4) sa za posledný deň kontaktu podľa odseku 4 považuje: 

a) ak sa u osoby pozitívnej na ochorenie vyskytol akýkoľvek z klinických príznakov ochorenia, piaty deň od výskytu klinických príznakov ochorenia osoby pozitívnej na ochorenie, 

b) ak sa u osoby pozitívnej na ochorenie nevyskytol žiadny z klinických príznakov ochorenia, piaty deň od odberu vzorky biologického materiálu na účely testu u osoby žijúcej s osobou pozitívnou na ochorenie v spoločnej domácnosti. 


4) § 115 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 204/2021 V. v. SR Vestník vlády Slovenskej republiky Strana 4


SIEDMACI PO VÝBORNÝCH VÝKONOCH NA PRVOM MIESTEVýborne obsadený turnaj zaručoval, že na našom domovskom štadióne budeme počas posledného víkendu svedkami kvalitného žiackeho hokejového zápolenia. Hráči zo všetkých zúčastnených tímov nesklamali. Jedna vydarená akcia striedala druhú, po peknom góle nasledoval ešte krajší. K úspešným hokejovým akciám sa pridali aj super výkony brankárov. Konečne sme mali, aj keď za prísnejších opatrení, možnosť vyskúšať si aj domácu tribúnu. Na nej to bolo ako na ľade. Bojovné, emotívne, hlučné, ale korektné. Každý zúčastnený tím mal svojich fanúšikov, ktorí sa nechali počas napínavých zápasov počuť. Naši tréneri Martin Tekáč a Erik Weissmann výborne pripravili svojich zverencov a tí sa skvelému domácemu publiku odvďačili pekným a bojovným výkonom. Ďakujeme všetkým, či už hráčom, trénerom, rodičom, sponzorom za úspešný a pekný hokejový víkend.  Ďakujeme Mestskej časti Bratislava - Dúbravka za príspevok na turnaj a jej starostovi Martinovi Zaťovičovi a námestníčke primátora Zdenke Zaťovičovej, za podporu a ich osobnú návštevu na turnaji.  Taktiež ďakujeme všetkým zúčastneným tímom a ich fanúšikom. Všetci ste boli skvelí a prispeli ste k výbornej úrovni turnaja!


Výsledky nášho tímu:

HOBA BA - Slovan BA 7:6 (5:4,2:2)

HOBA BA - Barani Banská Bystrica 9:1 (5:1,4:0)

HOBA BA - Nitra 8:3 (4:1,4:2)

HOBA BA - Poprad 6:1 (1:1,5:0)

HOBA BA - Košice 9:4 (2:4,7:0)

Hralo sa na polčasy, kde sa každý samostatne započítal do výsledkovej tabuľky.


Konečná tabuľka:

1. HOBA BRATISLAVA

2. HC Košice

3. HC Slovan Bratislava

4. HK Poprad

5. MMHK Nitra

6. Barani Banská Bystrica

STARŠÍ ŽIACI DVE PRVÉ MIESTA

Počas víkendu si to naši starší žiaci nasmerovali na Záhorie. V meste trdelníkov, v Skalici, sa v sobotu predstavili najprv naši ôsmaci. Osmička potvrdila svoju kvalitu a po výsledkoch

Skalica : HOBA BA 2:4,

HOBA BA - Trnava 4:0,

HOBA BA - Ružinov BA 10:1

obsadili 1. miesto.


O deň neskôr vycestovali do Skalice siedmaci. Po výsledkoch

HOBA BA - Sklalica 3:3,

HOBA BA - Trnava 7:2,

HOBA BA - Ružinov BA 3:3

obsadili vďaka lepšiemu skóre 1. miesto.

MLADŠÍ ŽIACI STRIEBORNÍ A BRONZOVÍPočas víkendu sa šiestaci zúčastnili turnaja vo Zvolene. Po dosiahnutých výsledkoch:

HOBA BA - Nové Zámky 9:0 a 7:3,

HOBA BA - BTBTS 7:5 a 2:4, 

HOBA BA - Slovakia Wolves 3:4 a 2:4,

HOBA BA - HC Lev 3:8 a 1:7

obsadili celkové 3. miesto.
V nedeľu na Levický ľad vykorčuľovali piataci. Nakoľko sa jednalo o prvé zápasy na veľkom ihrisku, tréneri s výkonom našich hráčov vyslovili spokojnosť. Každá tretina sa počas turnaja počítala ako samostatný zápas.  Piataci dosiahli nasledovné výsledky:

HOBA BA - Levice 3:2, 2:4, 1:1,

HOBA BA - Nitra 2:6, 0:2, 2:2

a skončili na 2. mieste.

BRÚSENIE KORČÚĽ V TÝŽDNI 16. - 22.8.2021

08.00 - 20.00 hod. - streda

08.00-20.00 hod. - piatok

08.00 - 20 .00 hod. - nedeľaDÚBRAVKA NA PÁR MINÚT V RUKÁCH NAŠICH PRÍPRAVKÁROVV rámci HOBA minikempu boli naši prípravkári na vzácnej návšteve. Na Miestnom úrade ich vo svojej kancelárii prijal osobne pán starosta Martin Zaťovič, ktorý všetkých prekvapil svojim oblečením. Pán starosta HOBA-cku výpravu privítal v zápasovom drese nášho klubu. Malí hokejisti mu odovzdali klubovú čiapku so svojimi podpismi. Ďakujeme veľmi pekne za milé privítanie, občerstvenie a tešíme sa na ďalšie stretnutia.

SEZÓNU SME ZAČALI TAK, AKO JU CHCEME SKONČIŤFantastický turnaj, fantastický výkon našich ôsmakov, zverencov trénera Martina Tekáča. Naši ôsmaci sa počas posledného víkendu zúčastnili kvalitne obsadeného turnaja vo Zvolene. Postupne dosiahli nasledovné výsledky:


HOBA BA – Zvolen   7:5

HOBA BA – Wild East Select   6:1

HOBA BA – Be The Best Select   3:1

HOBA BA - Cassovia Eagles Košice   9:1

HOBA BA – Dukla Trenčín    5:3.


Bez jedinej prehry obsadili 1. miesto. Skvelé prostredie vytvorili na zimnom štadióne vo Zvolene aj naši rodičia, ktorí chlapcov sústavne povzbudzovali. O celý tím sa vzorne postaral vedúci družstva Branislav Stránsky. Naši chlapci nám urobili svojimi výkonmi veľkú radosť. Ďakujeme všetkým za peknú reprezentáciu nášho klubu a chlapcom prajeme v celej sezóne veľa podobných športových úspechov. A ako nadpis hovorí, urobíme spoločne všetko pre to, aby sme  podobne hodnotili aj záver celej hokejovej sezóny. 

INFO

Rozpis tréningov špeciálnej prípravy na budúci týždeň (9.8. - 15.8.2021) nájdete na našej stránke v kalendári akcií na ľavej strane.

PRÍSPEVKY NA ŠPORTOVÚ ČINNOSŤ NA AUGUST 2021

0 - 1 - 2   55 €
3 - 4   70 €
5 - 6    80 €
7 - 8   80 €
KADETI   80 €
DOR.   80 €
JUN.   80 €

 

Príspevky na športovú činnosť je potrebné uhradiť do 9.8. na bankový účet hokejového klubu:

 

IBAN:                 SK63 0900 0000 0051 0961 1318

poznámka:       meno a priezvisko hráča, veková kategória a mesiac, za ktorý je platený  príspevok.

 

Vo výnimočných prípadoch je možné uhradiť príspevky na športovú činnosť v kancelárii hokejového klubu.

 

V prípade, ak hrajú v klube 2 súrodenci, je poskytnutá zľava 10 € na každého hráča. V prípade, ak hrajú v klube 3 súrodenci, je poskytnutá zľava 10 € pre dvoch hráčov, najmladší hráč bude oslobodený od platenia mesačných príspevkov.