ZA CELOSVETOVÚ PANDÉMIU ZODPOVEDNÝ SLOVENSKÝ MLÁDEŽNÍCKY ŠPORT?S plnou vážnosťou sledujeme situáciu nielen u nás, ale aj v okolitých krajinách. Všetci rozumieme tomu, že musíme byť všetci opatrní a treba taktiež minimalizovať možnosť šírenia tohto ochorenia a hlavne jeho následky. Nariadenia v našej krajine sú ale nepochopiteľne iné. Nerozumieme tomu, prečo je organizovaný mládežnícky šport u nás zakázaný, mládežnícke štadióny sú u nás prázdne a okolité krajiny dali športu pre deti a mládež zelenú. 

Privítali sme aktivitu piatich najväčších športových zväzov u nás a aktívne sme ju aj podporili. Veríme, že je možnosť nastaviť nasledujúci Covid semafor tak, že dokážeme spoločne vytvoriť pre deti a mládež bezpečné prostredie a umožniť im organizovane športovať.

Kompetentní si pravdepodobne neuvedomujú, že druhá stopka by pre súčasnú mladú športujúcu generáciu mohla znamenať aj definitívnu stopku v ich spoločnej snahe spolu s ich rodičmi, ktorí ich výdatne podporujú,  a to prebojovať sa do vrcholového športu a byť v ňom aj úspešný. 

Sme SZĽH v tomto presvedčení kompetentných nápomocní a veríme, že súčasné nariadenia pre šport budú upravené tak, že deti a mládež budú mať možnosť pre svoj šťastný život a budú taktiež môcť napĺňať a žiť svoje sny.


PODPORIL NÁS AJ BSKAktivity nášho hokejového klubu podporil aj Bratislavský samosprávny kraj pridelením dotácie nášmu projektu SPOLU A ĎALEJ vo výške 2.250,- EUR. Celú dotáciu sme použili na pokrytie časti faktúry za prenájom ľadovej plochy za mesiac október 2021. Za podporu sme sa na našom domovskom zimnom štadióne poďakovali vicežupanovi p. Jurajovi Štekláčovi.

ĎAKUJEME MESTU BRATISLAVA ZA PODPORUPrihlásili sme sa do grantového programu nášho mesta vypracovaním projektu s názvom SPOLU TRÉNOVAŤ, SPOLU VÍŤAZIŤ. Mesto Bratislava náš projekt podporilo a poskytlo nám dotáciu vo výške 2.000,- EUR, ktorú sme v plnej výške použili na úhradu časti faktúry za prenájom ľadovej plochy za mesiac október 2021. Za podporu nášho projektu sme osobne poďakovali na našom domovskom zimnom štadióne viceprimátorke nášho mesta, p. Zdenke Zaťovičovej.


SÚŤAŽE A TRÉNINGOVÝ PROCES

V zmysle aktuálnych protipandemickych opatrení sú všetky prípravkárske a žiacke súťaže s okamžitou platnosťou prerušené na dobu neurčitú. 

Prikladáme taktiež časť výkladu od BM SZĽH z vyhlášky ÚVZ SR č. 261 platnej od 24.11.2021:

Všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám sa zakazuje usporadúvať hromadné podujatia, zákaz sa nevzťahuje na nasledovné typy hromadných podujatí:

výkon hromadných podujatí nevyhnutných pre priebeh nasledujúcich profesionálnych súťaží vo vybraných športoch:

1. hokej: TIPOS extraliga (hokej-muži), Slovenská hokejová liga (hokej-muži)

Z uvedenej vyhlášky vyplýva, že žiadne iné športové podujatia - ani tréningový proces akejkoľvek vekovej kategórii nie je povolený.

Náš klub prerušuje v klube tréningový proces do nedele 28.11.2021, v pondelok 29.11.2021 prinesieme informácie, či predmetnú vyhlášku upravili a akým spôsobom bude prebiehať príprava našich jednotlivých vekových kategórií. 

V prípade, ak by ste niečo potrebovali, volajte prosím hlavným trénerom svojich vekových kategórií, prípadne kontaktujte vedenie klubu prostredníctvom e-mailu na hokej.dubravka@gmail, alebo telefonicky na t.č. 0905 723 873 p. Semančík. 

Vopred Vám ďakujeme za pochopenie, spoluprácu a veríme, že nám bude čím skôr povolené pokračovať v riadnom tréningovom procese a taktiež sa bude pokračovať v rozohratých žiackych a mládežníckych súťažiach. 

SZĽH prerušuje chod súťaží s výnimkou profesionálnych líg, kluby žiada o pozastavenie tréningového procesu | HockeySlovakia.sk - oficiálny web slovenského hokeja

AKTUÁLNE INFORMÁCIE

Nakoľko nie sú k aktuálnemu stavu zverejnené ešte všetky nové vyhlášky, zajtrajšie tréningy (štvrtok 25.11.2021) sú všetky zrušené. Po kompletnom zverejnení všetkých vyhlášok dáme zajtra na klubovú stránku informácie, aké tréningy nám budú umožnené a pristúpime k ich realizácii.

OD PONDELKA V REŽIME OP

Na základe zásadných zmien verejnoprávnych regulácií sa upravujú aj podmienky prevádzky na našom domovskom zimnom štadióne. Od zajtrajšieho dňa 22.11.2021 vstupujeme do režimu OP. 

Za osobu v režime OP sa na účely platnej vyhlášky považuje:

- osoba komplet zaočkovaná,

- osoba, ktorá prekonala COVID-19 v období pred nie viac ako180 dňami

Predprípravka, prípravka, mladší žiaci (do veku 12 rokov a 2 mesiacov veku)

- všetci účastníci tréningov z radu hráčov sa musia preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade AG testu.

Pre hráčov od kategórie starší žiaci až juniori pripravíme tréningový plán v súlade s platnou vyhláškou v režime OTP (max. 6 osôb) , kde sa budú musieť preukázať:

- negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade AG testu

Hráčov v režime OTP si budú koordinovať hlavní tréneri týchto kategórií tak, aby bol dodržaný povolený počet.

Pri vstupe na zimný štadión bude pripravené tlačivo, kde bude potrebné vytvoriť zoznam všetkých účastníkov. 

Prosím, sledujte klubovú stránku, ak prídu vyjadrenia k vyhláške, resp. COVID SPORT SEMAFOR budeme všetky nariadenia upravovať a aktualizovať.

ROZPIS ZÁPASOV 20.11.2021 DO 21.11.2021

20.11.2021 sobota

11.30 hod. Topoľčany - HOBA BA, žiaci 5, Turnaj Aréna Pezinok

13.00 hod. HK 18 Karpatský Sokol - HOBA BA, žiaci 5, Turnaj Aréna Pezinok

11.30 hod. HOBA BA - Piešťany, žiaci 7 - ZÁPAS ODLOŽENÝ

09.00 hod. HOBA BA - Senica, žiaci 8 - ZÁPAS ODLOŽENÝ

11.30 hod. HOBA BA - Ružinov, Kadeti

00.00 hod. Partizánkse - HOBA BA, Dorast - ZÁPAS ODLOŽENÝ


21.11.2021 nedeľa

10.15 hod. Ružinov - HOBA BA, žiaci 7 - ZÁPAS ODLOŽENÝ

00.00 hod. Nové Zámky - HOBA BA, Kadeti - ZÁPAS ODLOŽENÝ

00.00 hod. Partizánske - HOBA BA, Dorast - ZÁPAS ODLOŽENÝ

HOBÁCI OVLÁDLI AVION!V Avione sa stretli bratislavské hokejové tímy druhákov, tretiakov a štvrtákov, aby si spolu z chuti zahrali. Našim Hobákom sa darilo, keď vyhrali turnaj druhákov i tretiakov a štvrtáci taktiež herne nesklamali. Gratulujeme všetkým k medailovému zisku a zvlášť najlepšiemu brankárovi Tomášovi Filovi a najlepšej brankárke Katke Vranovej. 

OD 8.11.2021 REŽIME OTP

Od pondelka 8.11.2021 je vstup na náš zimný štadión povolený v režime OTP, čo znamená, že osoby musia byť plne očkované, testované (od odberu PCR 72 hodín, AG 48 hodín), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní.

V interiéri je povinný respirátor.

Pred vstupom do priestorov zimného štadióna bude umiestnený zoznam osôb, kde sa každý návštevník zapíše a uvedie pod čo spadá /OTP-režim/ a napíše svoje telefónne číslo, kedy by bol v prípade ohniska výskytu nákazy na zimnom štadióne obratom kontaktovaný.

Ďakujeme Vám veľmi pekne za pochopenie a spoluprácu.