PRÍSPEVKY NA ŠPORTOVÚ ČINNOSŤ POČAS MESIACOV 4,5,6/2020

                                         04/2020  05/2020       06/2020

predprípravka 0-1-2      25 €     25 €     20 €

prípravka 3-4      30 €     30 €     20 €

mladší žiaci 5,6      40 €     40 €     40 €

starší žiaci 7,8      40 €     40 €     40 €

kadeti              40 €     40 €     40 €

dorast              40 €     40 €     40 €

juniori              40 €     40 €     40 €


V prípade, ak máte niektorí z Vás možnosť platiť príspevky aj v plnej výške, prípadne aj nejakým iným spôsobom pomôcť k fungovaniu hokejovému klubu, túto Vašu pomoc veľmi radi uvítame. Vopred Vám veľmi pekne ďakujeme.


ZISŤUJEME, PRIPRAVUJEME, RIEŠIME, ZABEZPEČUJEMEAktuálne pracujeme na zabezpečení klubu a taktiež tréningov pre všetkých našich hráčov a hráčky. Bližšie informácie prinesieme najneskôr v piatok 3.4.2020 na klubovej stránke. Ďakujeme Vám za pochopenie, trpezlivosť a veríme, že sa budeme čím skôr opäť spolu stretávať a spoločne sa venovať tomu, čo nás spája. Všetkým prajeme hlavne veľa zdravia.

AKO ĎALEJ S NAŠIM KLUBOM

Na základe vzniknutej situácie nie len na Slovensku a v dôsledku opatrení prijatých vládou SR ale aj  aktuálneho vývoja v SZĽH, prijalo Predsedníctvo klubu nasledovné:

- ukončili sme  sezónu 2019/2020 a začíname prípravu na novú hokejovú sezónu 2020/2021

- veľmi radi by sme sa chceli ešte raz poďakovať všetkým rodičom a partnerom za podporu a spoluprácu v predošlej sezóne. Bez vašej pomoci by sme len veľmi ťažko boli schopní zabezpečiť adekvátne podmienky na športovú činnosť. Ďakujeme všetkým trénerom za vedenie zápasov a tréningových procesov. Sme veľmi hrdí na všetky naše deti a mladých hokejistov, že obliekali náš zápasový dres, trénovali a hrali v našom spoločnom hokejovom klube a nielen tým nám robili radosť a dávali zmysel našej práci. ĎAKUJEME

- nová sezóna 2020/2021 začne od 30.3.2020 v núdzovom režime koordinovaná cez hlavných trénerov jednotlivých vekových kategórií na diaľku, prípadne klubom dočasne povereným trénerom

- ešte počas mesiaca marec sa môžu všetci hráči a rodičia v prípade potreby obrátiť so všetkým na svojich trénerov, ktorí Vás, alebo Vaše deti trénovali v sezóne 2019/2020, alebo priamo na vedenie klubu

- zoznam hlavných  trénerov v sezóne 2020/2021 bude na stránke zverejnený priebežne

- pripravíme pre každú vekovú kategóriu čo najlepšiu individuálnu prípravu, aby sa každý hráč mohol individuálne pripravovať a bol schopný sa zapojiť po spustení sezóny do klubovej prípravy (poslaná bude mailom do 5.4.2020, zatiaľ nech hráči trénujú podľa klubovej stránky, predprípravka a prípravka podľa už odoslaných tréningových plánov)

- nielen pre klub začalo ťažké a neisté obdobie, z tohto dôvodu žiadame všetkých, ktorých sa to týka o doplatenie si príspevkov na športovú činnosť

- sme si vedomí, že za mesiac marec sme neabsolvovali všetky plánované majstrovské zápasy a neabsolvovali kompletný tréningový proces. Úprimne Vás, rodičov všetkých našich hráčov, prosíme, aby ste za mesiac 3/2020 uhradili príspevky v plnej výške, aby klub bol schopný uhradiť všetky jeho finančné záväzky (faktúry za mesiac február prijaté v marci). Sme v situácii, v ktorej takto môžete výrazne napomôcť ďalšiemu fungovaniu klubu. Veľmi pekne ďakujeme

- za predpokladu, že nepríde k zásadnej zmene okolností, napr. že činnosť klubu bude pozastavená na skutočne výrazne dlhé obdobie, klub ponecháva platbu príspevkov na športovú činnosť od apríla na sumu upravenú ako počas letnej prípravy, výšku a spôsob platby uverejníme na stránke do konca mesiaca marec

- ak by sa niekto ocitol v náročnej situácii a mal by problém s platením príspevkov od apríla, Predsedníctvo klubu je pripravené na základe písomnej žiadosti individuálne riešiť odloženie platby na neskôr a pod.

- prosíme všetkých, ktorí majú možnosť pomôcť a tým udržať potrebné podmienky (trénerov atď.), aby kontaktovali klub

- Predsedníctvo klubu situáciu pozorne sleduje a bude vás o všetkom aktuálne informovať 


Ďakujeme vám veľmi pekne za vašu trpezlivosť, podporu a pochopenie. 

S pozdravom,

Predsedníctvo hokejového klubu HOBA BRATISLAVA


INFORMÁCIA

V prípade, že máte v šatni hokejový výstroj, môžete si ho prísť zobrať v pondelok, utorok, stredu alebo vo štvrtok v čase od 14.00 do 17.00 hod. Ak máte doma zápasové alebo tréningové dresy, prosím prineste ich v týchto termínoch do kancelárie hokejového klubu, nakoľko chceme všetky sady dresov skompletizovať a po opätovnej kompletnej dezinfekcii prázdnych šatní ich vyprať s dezinfekčnými prostriedkami na prádlo. Ďakujeme za spoluprácu.

ROZHOVOR S GEJZOMĎalší hráč, ktorí prezradí svoje postrehy a myšlienky, je junior Alexander Nikolov, ktorý na iné oslovenie ako Gejza ani nereaguje.


1.) Gejza, sezóna 2019/2020 je už dávnou minulosťou, ako spätne hodnotíš z Tvojho pohľadu sezónu?

Z môjho pohľadu to nebola najlepšia sezóna, nakoľko sme nepredvádzali nejaké dobré výkony ale vždy sme bojovali až do konca aj za nepriaznivých stavov.

2.) Je predpoklad, že sa výsledky juniorov v nasledujúcej sezóne zlepšia?

Tak určiteeeee :-)

3.) Tréningy sa nútene prerušili, ako tráviš voľno?

Svoj voľný čas trávim väčšinou doma s frajerkou alebo sa hrám na počítači, kde občas robím aj nejaké veci do školy.

4.) Trénuješ individuálne aj v tomto období?

Nie, povedal som si, že si dám voľno, nech si svaly na chvíľu odpočinú, lebo sezóna bola náročná.

5.) Určite si postrehol, že MS v hokeji sú v tomto roku definitívne zrušené. V minulom roku si bol aj s ďalšími spoluhráčmi z nášho klubu jedným z dobrovoľníkov, ktorí mali na starosti TEAM SERVIS, aké máš z tých MS spomienky?

Bol to jeden nezabudnuteľný zážitok. Nabral som veľa skúseností a schopností odtiaľ. A precvičil som si dobre angličtinu.

6.) Spomínaš si aj na nejaký veľký zážitok, alebo zaujímavú príhodu?

Jasne, zhŕňal som sneh cez reklamnú prestávku a raz som nabral hviezdneho Ilyu Kovalchuka a keby že v tej chvíli nepustím lopatu so snehom a nechytím ho, tak hanba jak hrom.

7.) Aký odkaz by si chcel zanechať všetkým HOBAkom?

V tejto ťažkej situácií Vám všetkým prajem pevné zdravie, dávajte na seba pozor a keď von tak s rúškom !!!


Gejzovi ďakujeme za rozhovor.

ROZHOVOR S FILIPKOMAko prvý dostáva priestor Filipko z predprípravky, ktorý oslávil v tomto mesiaci šesť rokov. Filipkovi dodatočne blahoželáme. 


1.) Filipko, Ty navštevuješ náš klub od septembra minulého roku, ako sa Ti u nás páči? 

Páči sa veľmi dobre.

2.) Prečo si začal chodiť na hokej?

Prihlásila ma mamina, lebo sa mi páčila teraz už kamoška Katka, ktorá mi zakývala, keď sme sa boli s maminou pozrieť na tréning.

3.) Kto bol od začiatku Tvojím najväčším hokejovým kamarátom?

Do nášho klubu chodia aj moji spolužiaci zo škôlky, tak som mal od začiatku viac kamarátov, ktorých poznám :)

4.) Čo sa Ti na hokeji zatiaľ najviac páči? 

Na hokeji sa mi páčia naši tréneri. 

5.) Chýba Ti v tomto čase hokej a tešíš sa už na ďalšie tréningy?  

Áno a veľmi sa už teším.

6.) Čo robievaš rád vo voľnom čase keď nehráš hokej?  

Rád cvičím, rád sa hrám z autami, na počítači hrám junior šach.


Ďakujeme Filipkovi za rozhovor.

POD RÚŠKOMVzhľadom k závažnej celosvetovej situácii a hlavne vzhľadom k tomu, že my, veľká hokejová rodina hobákov, nemáme možnosť sa osobne na zimnom štadióne  stretávať, spúšťame informácie od najmenších predprípavkárov až po juniorov, ako si kto žije v tomto čase.  Bolo krásne vidieť, keď najmenších hobákov na ľadovej ploche striedali juniori, ako jedni sledovali tréningy tých druhých. Zatiaľ sa u nás nestalo, aby jednotlivo hobáci dostávali  priestor na klubovej stránke, preto sa tešíme na rad otázok a odpovedí. Sledujte popri zverejňovaní nových aktuálnych informácií aj náhodne vybrané naše klubové osobnosti, ktoré postupne dostanú priestor. Jednu prekážku sme na prelome rokov spolu zvládli a pevne veríme, že sa čoskoro spolu všetci zdraví stretneme a zvládneme aj toto ešte náročnejšie obdobie. SPOLU SME SILNEJŠÍ!

INDIVIDUÁLNA PRÍPRAVA HRÁČOV

Nasleduje dvojtýždňové prerušenie školy. Najdôležitejšie je dbať predovšetkým o svoje zdravie, zdravie svojich blízkych, kamarátov. Treba dodržiavať prevenciu a všetky odporúčania. Hygiena rúk je najdôležitejšia. Dôležité je taktiež dodržiavať správnu životosprávu, piť veľa tekutín, prípadne užívať vitamíny. Treba byť vo všetkom zodpovedný, aby bol každý hráč, či hráčka pripravený/pripravená po čase vrátiť sa do klubového tréningového zaťaženia. 

Čo počas dvoch nasledovných týždňov pri prerušení spoločných tréningov?

Pre kategórie predprípravky a prípravky objem a obsah tréningov vypracuje ich hlavný tréner Ľubomír Líška. Tréningové plány, prípadne iné odporúčania, pošle mailom všetkým rodičom najmenších HOBAčikov v stredu.

Po konzultácii s atletickými trénermi, ktorí zabezpečujú všeobecnú prípravu pre naše žiacke družstvá počas celej sezóny, by mali všetci žiaci a kadeti počas nasledujúcich týždňov individuálne absolvovať tréningy z individuálnej prípravy, ktorá bola pripravená na mesiac júl. 

Tréningový plán pre žiakov a kadetov nájdete tu


Tréningový plán pre dorastencov a juniorov :

Po.: OSDK, DYNAMIKA, nadhody, odrazy, šprint 20x do 60 sek. TJ 60 min.

Ut.: AERÓBNA VYTRVALOSŤ, beh, bicykel, korčule TJ 45 min.

St.: SILA  HK, DK, BRUCHO, CHRBÁT TJ 60 min.

Št.: Ako v pondelok.

Pi.: ANAERÓBNA VYTRVALOSŤ, do 40 sek. max. úsilie, záťaž 1:2, 1:3 odpočinok /beh/, skoky, odrazy TJ 45 min.

So. + Ne.: Regenerácia, aeróbny tréning.

SEZÓNA 2019/2020 DEFINITÍVNE UKONČENÁ


Na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie ÚKŠ SR a na základe zákazu konania športových podujatí v súvislosti s prebiehajúcou situáciou ohľadne rizika prenosu koronavírusu, SZĽH a Športové oddelenie SZĽH rozhodlo dňa 12.3.2020 o predčasnom ukončení všetkých súťaží, plánovaných priateľských zápasov a turnajov. Doriešenie všetkých športovo-technických dôsledkov bude predmetom ďalších zasadnutí riadiacich orgánov SZĽH. O výsledkoch Vás budeme informovať prostredníctvom klubovej stránky.

AKÁ BOLA SEZÓNA Z POHĽADU NÁŠHO KLUBU?

Na prelome rokov nás postihla havária na našom domovskom štadióne, pričom sme boli všetci spolu nútení zabezpečiť chod klubu v náhradnom režime. Situácia nás zomkla a spoločne sme to dokázali. Aj napriek tomuto zásahu do koncepčnej práce klubu naše družstvá v priebehu sezóny 2019/2020 obstáli.

Predprípravka a prípravka vo svojej vekovej kategórii vyhrala väčšie percento zápasov, alebo turnajov. Tréneri pripravili našim hráčkam a hráčom kvalitnú prípravu a zaujímavý program, čo je v tejto kategórii najdôležitejšie.

Mladší žiaci (6. + 5. ročník) sa prebojovali po základnej časti medzi TOP šesť najlepších tímov v našom regióne. Pri predčasnom ukončení súťaží šiestaci boli na 1. mieste a piataci na 3. mieste.

Starší žiaci (8. + 7. ročník) zabojovali taktiež, ale do TOP skupiny sa prebojovali len ôsmaci, ktorí pri predčasnom prerušení súťaže boli na 4. mieste. Siedmaci po základnej časti hrali Gubalov pohár v ktorom im patrilo 6. miesto. 

Kadeti sa po základnej časti prebojovali do skupiny TOP 14 tímov z celého Slovenska. Aj napriek poslednému miestu v tejto nadstavbe sa dá už len samotný postup do tejto TOP celoslovenskej skupiny hodnotiť ako úspech. Chlapci tam odohrali výborné zápasy, samotná nadstavba v tejto kategórii mala veľmi dobrú úroveň. Nie je to len naše hodnotenie, ale je to názor všetkých, ktorí prichádzali do styku so slovenskými mládežníckymi súťažami.

Dorast sa prebojoval taktiež do najvyššej skupiny, ktorá hrala o postup do extraligy dorastu. Do posledného odohratého ligového kola prerušenej súťaže patrilo nášmu družstvu 4. miesto.

Juniori obsadili po základnej časti v celoslovenskej l. lige juniorov posledné miesto. V nadstavbe po základnej časti si svoje postavenie naša juniorka nevylepšila. Minulú sezónu nám v klube vekovo skončila veľká skupina hráčov, ktorú sa nám žiaľ nepodarilo nahradiť. Jediné pozitívum z tejto sezóny je vek našich juniorov, ktorí budú môcť v tejto vekovej kategórii pokračovať aj naďalej, niektorí dokonca ešte dve sezóny. Bude tam určite priestor, aby zúročili svoje získané skúsenosti z tohto ligového ročníka a skončili vyššie podľa predstáv nás všetkých. V klube sa budeme o to určite usilovať.


SLOVO KLUBU PO PREDČASNOM UKONČENÍ SEZÓNY

Sezóna bola už zo spomínaných udalostí pre všetkých náročná. Ďakujeme všetkým, že sme to spoločne zvládli. Ďakujeme všetkým našim hráčkam a našim hráčom za odvedené výkony a dosiahnuté výsledky. Ďakujeme všetkým rodičom, že nám dali dôveru a mohli sme pracovať s ich deťmi. Ďakujeme celým realizačným tímom za ich odvedenú prácu, od hlavných trénerov, ich asistentov až po vedúcich družstiev, prípadne ich pomocníkov, ktorí boli ochotní pomôcť. Z celého srdca ďakujeme všetkým partnerom za ich podporu, bez ktorej by klub nemohol poriadne pracovať.

AKO POKRAČUJEME ĎALEJ?

Hneď ako bude štátom zrušená mimoriadna situácia a taktiež školy začnú s riadnym vyučovacím procesom, v celom klube zahájime prípravu všetkých vekových kategórií.

NA ČOM SÚČASNE V KLUBE PRACUJEME?

Aktuálne vykonávame analýzu celej sezóny, pracujeme z vyhodnoteniami a doporučeniami jednotlivých našich hlavných trénerov na zlepšení a skvalitnení prípravy a výsledkov v klube. Taktiež konzultujeme s odborníkmi z iného ako nášho klubového prostredia kroky, ktoré sme schopní spoločne zabezpečiť k lepšej a efektívnejšej príprave. Pracujeme intenzívne na získaní všetkých informácií k plánovaným zmenám v oblasti súťaží, vekových kategórií a všetkých zmien týkajúcich sa novej hokejovej sezóny. Koncepciu klubu nastavíme tak, aby boli talentovanejší hráči posunutí automaticky do vyšších vekových kategórií a aby sme si súčasne neoslabovali možnosť dosiahnutia výsledkov dotknutých ročníkov v súťažiach. Všetko bude záležať na umiestneniach a kvalite tej ktorej súťaže. Chceme byť klub, z ktorého nebudú chcieť hráči odísť preč, ale naopak, budú k nám chcieť prísť.


OZNAM

Na základe situácie ohľadom koronavírusu, rozhodnutia Hlavného mesta SR Bratislavy a odporúčania sekcie krízového riadenia MV SR a MČ Bratislava - Dúbravka na zamedzenie opatrení na šírenia koronavírusu a rozhodnutia Predsedníctva hokejového klubu HOBA BRATISLAVA, sa všetky tréningy a zápasy nášho  klubu neuskutočnia minimálne do 15.3.2020 (nedeľa). 

O ďalšom postupe, resp. termíne Vás budeme informovať

Ďakujeme Vám za pochopenie.