VESELÉ VIANOCE HOBÁCI

Toto krásne video pripravili všetkým HOBAkom naši najmladší hokejisti. Veľmi pekne ďakujeme a poďakovanie patrí taktiež autorovi tohto krásneho videa. My sa pripájame a všetkým taktiež prajeme krásne prežitie vianočných sviatkov v pokoji, radosti a zdraví. 

https://fb.watch/2A72QWyl-i/

PEKNÉ VIANOCE DÚBRAVSKÝM SENIOROM


Veríme, že aj náš sponzorský dar, tento krásny vianočný stromček spríjemní vianočné sviatky všetkým klientom Domova pri kríži.

Prajeme Vám ešte raz šťastné a veselé sviatky v plnom zdraví.

UZATVORENIE PREVÁDZKY ZŠ

Na základe Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva z dôvodu pandémie ochorenia Covid 19 prevádzkovateľ zimného štadióna STARZ od 19.12.2020 zatvára prevádzku ZŠ do 10.1.2021. V prípade, ak by boli vydané nariadenia meniace tento termín, prevádzkovateľ zimného štadiónu by nám vedel poskytnúť ľadovú plochu podľa potrieb nášho klubu. 

Tréningy všeobecnej prípravy budú v tomto období pre všetky vekové kategórie zabezpečené online prípravou a všetci hlavní tréneri budú takto so svojimi hráčmi udržiavať aj kontakt. 

Priebeh nariadení budeme sledovať a o všetkých zmenách v príprave prinesieme informácie na klubovej stránke.

Ak budete niečo potrebovať, prosím kontaktujte svojho trénera, prípadne vedenie hokejového klubu.

BRÚSENIE KORČÚĽ - DECEMBER 2020

03.12.2020   16.00 - 18.00 hod., št.

04.12.2020   16.00 - 18.00 hod., pi.

07.12.2020   16.00 - 20.00 hod., po.

08.12.2020   16.00 - 18.00 hod., ut.

11.12.2020   16.00 - 20.00 hod., pi.

12.12.2020   16.00 - 18.00 hod., so.

15.12.2020   16.00 - 18.00 hod., ut.

16.12.2020   16.00 - 18.00 hod., st.

19.12.2020   16.00 - 18.00 hod., so.

20.12.2020   16.00 - 18.00 hod., ne.

23.12.2020   16.00 - 18.00 hod., st.

27.12.2020   16.00 - 18.00 hod., ne.

28.12.2020   16.00 - 18.00 hod., po.

MIKULÁŠ ODMENIL, ČERT PONAHÁŇAL


V spolupráci s partnerom nášho hokejového klubu spoločnosťou TODOS, trénermi a rodičmi, sme pre našich najmenších hokejistov pripravili Mikuláša počas víkendových tréningov na ľade. Mikuláš si vypočul od detí krásne básničky, pesničky a odmenil všetky deti. Čert ponaháňal po ľade niektoré deti, púšťali sa vianočné pesničky a všetko dýchalo už blížiacimi sa vianočnými sviatkami. Aj napriek tomu, že sme museli Mikuláša organizovať v skupinách, všetko dopadlo podľa plánu. Ďakujeme všetkým, ktorí nám s organizáciou pomohli. 

VIANOCE VŠADE A PRE VŠETKÝCHTak ako minulý rok, opäť sme navštívili Dom seniorov Pri kríži pred vianočnými sviatkami. Aktuálna situácia nám nedovolila sa osobne stretnúť a potešiť obyvateľov DS krátkym programom. Po vzájomnej dohode s vedením DS naši mladší žiaci včera priniesli krásny umelý vianočný stromček s ozdobami a osvetlením pre všetkých obyvateľov DS. Spolu s nami prišli aj pán starosta Martin Zaťovič a pani námestníčka primátora Zdenka Zaťovičová. Veľmi si v klube vážime, že chlapci aj s trénerom Erikom Weissmannom veľmi ochotne išli za klub stromček odovzdať. Sme veľmi radi, že deti majú možnosť spoznať život aj z inej strany a sú učené vážiť si okolie a venovať svoj čas aj iným ľuďom.